Efter “Vidriga veckan” – UD byter kommunikationsstrategi

  • Torsdag 25 Jun 2020 2020-06-25
E-post 1154

Den svenska regeringens offensiva kommunikationsstrategi i Europa nådde under helgen vägs ände. Efter det som kom att kallas för “vidriga veckan” av flera UD-tjänstemän ändrar UD och utrikesminister Ann Linde kommunikationsstrategi och ton för att rädda bilden av Sverige.

Den svenska regeringens offensiv i Europa nådde under helgen vägs ände. Efter att kabinettssekreterare Robert Rydberg i en bilateral dialog med sin tjeckiske motpart ifrågasatt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC analyser och Europarådets tidigare rekommendationer toppade utrikesminister Ann Linde Sveriges aggressiva framtoning med en intervju i Deutsche Welle. En intervju som även omfattade grava faktafel.

Utrikesdepartementet skickade i början på veckan nya s.k talepunkter till ambassaderna. Hur Sveriges Covid 19-strategi egentligen såg ut. UD skriver

När belastningen på intensivvårdsenheter nu minskar och dödstalen sjunker frigörs utrymme och kapacitet vilket möjliggör för utökad testning i stor omfattning. Sverige ökar därför dramatiskt sin testkapacitet. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör alla med symtom testas för aktiv infektion (s.k. PCR-test). Alla regioner arbetar dessutom på att utöka kapaciteten för serologisk testning, dvs test för att påvisa genomgången infektion. 

I klartext menar regeringen nu att Sverige som sista EU-land vill ge bilden av att Sverige ansluter sig till den av WHO rekommenderade och av Europarådet samt EU-kommissionen antagna strategin. 

Testa, smittspåra, isolera.

Den linje som Sverige övergav i februari då det stod klart att Sverige saknade adekvat struktur och resurser för att testa, smittspåra och isolera. Sverige, och regeringen, bröt medvetet även mot sin egen lagstiftning när kapacitetsbristen blev ohanterlig. I Smittskyddslagens 3:e och 4:e kapitel regleras vad regionerna skall vidta för åtgärder vid misstanke om samhällsfarlig smitta. Statsministern förklarade den första februari Covid 19 som samhällsfarlig. Men ingenting hände därefter som bekant.  

Trots att regionerna saknade kapacitet valde regeringen att inte utlösa lagens 9 kapitel 6:e paragraf som ger regeringen mandat att samordna testning och resursallokering. Detta beskrevs utförligt av Dagens Nyheter i flera artiklar. Inte heller begärde Folkhälsomyndigheten obligatoriska hälsokontroller, något som WHO rekommenderade tidigt för personer som kom från drabbade områden vilket är möjligt enligt samma lags 3 kapitel 8 paragraf.

”Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom får Folkhälsomyndigheten besluta att personer som anländer till Sverige från detta område samt andra personer som anländer med samma transportmedel ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan”. 

Regeringen valde heller inte att hörsamma WHO bedömningar och rekommendationer om att testa, smittspåra och isolera förrän nyligen. UD menar nu vidare i talepunkterna att

Det ökade antalet PCR-tester kommer att innebära en ökning av antalet positiva smittfall i Sverige. Detta betyder inte nödvändigtvis att det föreligger en reell ökning av antalet smittade. En ökad diagnostisk aktivitet medför alltid upptäckten av fler positiva fall. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik ligger antal positiva fall på en liknande nivå som tidigare, vilket tyder på att ingen reell smittoökning skett.

Detta är inte en osanning men heller inte en korrekt beskrivning.

Under gårdagen kunde de nordiska länderna rapportera in följande data:

  • Danmark: 54 nya fall, inga dödsfall registrerade samt 16,5 procent av befolkningen testade
  • Finland: 12 nya fall, inga dödsfall registrerade samt 4,2 procent av befolkningen testade
  • Norge: 16 nya fall, ett nytt dödsfall registrerat samt 5,7 procent av befolkningen testade
  • Sverige: 343 nya fall, 48 nya dödsfall registrerade samt 4,4 procent av befolkningen testade.

Sverige testade fram tills gårdagen minst av de nordiska länderna men ligger för närvarande på en väsentligt högre nivå i antalet smittade, identifierade nya smittade samt både historiska och nya dödsfall i både absoluta och relativa tal.

Sverige har bara nyligen anammat WHO, Europarådet och EU-kommissionens råd och anvisningar om att testa, smittspåra och isolera, något som de andra nordiska länderna gjort under en längre tid.

Det är med andra ord klarlagt bortom alla tvivel att Sverige inte uppfyller de kriterier som Europarådet och ECDC ställt för en synkroniserad gränsöppning. Det står även klart att i relation till Sveriges viktigaste exportmarknader är Sverige en ”hot spot” eller ”affected area” som måste hanteras separat för att inte utsätta andra länder för risk.

UD:s nya talepunkter skickar dock en tydlig signal till utlandsmyndigheterna att inta en mindre aggressiv hålling än den som företrätts av utrikesminsiter Ann Linde, kabinettsekreterare Robert Rydberg och Folkhälsomyndigheten. En underton om att Sverige visst är en del av den Europeiska strategin numera men att Sverige haft lite otur på vägen bara.

I praktiken är det budskap som nu skickas ut är att Sverige nu gör sitt bästa för att synkronisera sin smittbild med åtminstone sina nordiska grannländer. Vilket dock kan ta tid. I Finland är desperationen så pass stor att Sverige skall hamna i fas att Finland nu erbjuder sin hjälp för att Sverige skall få ner sin smittspridning till en nivå där Finland inte riskerar att få nya fall som kan spåras till Sverige. De senaste fallen i Vasa kunde samtliga smittspåras till just Sverige.

Inget land vill ha stängda gränser för resande från Sverige men samtidigt måste varje land agera för att skydda sig mot smittspridning. Medborgarnas liv och hälsa ställs med andra ord mot handelsutbyte. Därav att såväl Finland som Norge gör allt de kan för att hjälpa Sverige att komma i fas.

Regeringen och utrikesdepartementet slår an en ny ton i relation till omvärlden. Det som beskrivs är inte oriktigt på något sätt. Men det är heller inte en helt korrekt bild som återges om Sveriges underliggande problem.

 

Extramaterial:

UD:s uppdaterade talepunkter för utlandsmyndigheterna (främst ambassaderna) för vecka 26.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se