Litet nätverk driver Kyrkornas världsråd i en antisemitisk riktning

Kyrkornas Världsråd, WCC. Foto: Wikipedia
  • Fredag 5 Jun 2020 2020-06-05
E-post 579

Svenska kyrkan, Kyrkornas världsråd (WCC) och företrädare för Sveriges kristna råd (SKR) har alla den senaste tiden i skarpa ordalag kritiserat Israel för planerna på annektering i Judeen och Samarien. Samtidigt är samtliga dessa aktörer nu tysta om Irans hot att förinta Israel. En koordinering som är ett logiskt resultat av mer än två decennier gamla personunioner och personliga relationer.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har på Twitter spridit en varning till Israel från Kyrkornas världsråd. I skrivelsen menar WCC, där Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan ingår, att planerna på annektering väcker ”katastrofala frågor”. WCC manar Ryssland, USA, EU och FN att pressa Israel att överge sina planer.

Samtidigt som kristna grupper gör dessa utspel har Irans ledare Ayatholla Khamenei i ett tal återigen proklamerat att Iran vill förinta Israel. Israels ambassadör i Sverige Ilan Ben-Dov ifrågasatte på sociala medier varför aktörer likt Svenska kyrkan, som ofta är snabba att fördöma Israel, inte nu tog till orda efter Irans utspel.

På direkta frågor om Irans hot skriver den svenske ärkebiskopen Antje Jackelén på Twitter att ”antisemitism är synd”. Samtidigt passar hon på att återigen sprida WCC:s dokument där Israel varnas. Världen idag, som var först att rapportera om detta, har frågat WCC själva om man gjort några uttalanden till följd av Irans hot.

”Vi har inte kommenterat men vi följer utvecklingen”,svarar WCC:s kommunikationsansvarige Marianne Ejdersten.

För en yttre betraktare är WCC en tämligen okänd organisation i Sverige men denna organisation och dess åsikter är inte okända. De driver i praktiken samma Israel-fientliga linje som Svenska kyrkans ledning. En inriktning som växt fram under tid och nu även etablerat sig i den norska kyrkan.

Olav Fykse Tveit blev i maj vald till preses av den Norska kyrkan eller motsvarande ärkebiskop. Fykse Tveit kom närmast från tjänsten som generalsekreterare för WCC där han tillträdde 2009. Dessförinnan var han generalsekreterare för den norska kyrkans ekumeniska och internationella råd, motsvarande utrikeschef. Fykse Tveit har även innehaft positioner inom den norska kyrkans biståndsorganisation samt Norges interreligiösa råd.

Olav Fykse Tveits profil är, undantaget hans teologiska skolning, till förväxling lik Peter Weideruds.

Peter Weiderud som idag sitter i ledningen för det svenska utrikesdepartementets enhet för konflikthantering, UD KH, har även han en bakgrund i WCC. Weiderud var WCC:s utrikeschef perioden 2002-2006. Dessförinnan var han Svenska kyrkans utrikeschef och var mellan åren 2005-2015 ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Weiderud var mycket kritisk till omvärldens, inte minst EU:s, beslut att bojkotta Hamasregeringen efter valet 2006 vilket bland annat Kristen Opinion och Annika Borg uppmärksammat. Hamas är av EU och USA klassad som terroristorganisation.

Det som förenar dessa två, Fykse Tveit och Weiderud utöver att de haft liknande roller inom respektive samfund är att de bägge står BDS-rörelsen nära. Olav Fykse Tveits första uttalande som preses var riktat mot Israel. De har följt varandra genom snart två decennier i parallella eller överlappande positioner inom ramen för WCC och respektive kyrkas internationella verksamhet.

BDS-rörelsen, eller ”Boycott, Divestment, Sanctions”, är en uttalat pro-palestinsk rörelse som klassats som antisemitisk av bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Den tyska Förbundsdagen, dvs det tyska parlamentet, har antagit en resolution som klassar denna organisation som antisemitisk. 

Den tyska lutherska kyrkan, EKD, var tidigt ute med att fördöma BDS-rörelsen. EKD har i sin kritik av det så kallade Kairosdokumentets, som ligger till grund för BDS-rörelsen, uppmaningar till sådana bojkotter tydligt tagit avstånd från BDS. EKD menar att bojkottkraven från BDS påminner om uppmaningen Kauft nicht bei Juden från 1933. Vidare tar EKD bland annat avstånd från att Kairos-dokumentet legitimerar terrorism genom att kalla det motstånd. 

Kairosdokumentet har kommit till inom ramen för Kyrkornas Världsråds Palestine-Israel Ecumenical Forum (PIEF) och finns publicerat på Svenska kyrkans hemsida.

Svenska kyrkans, Kyrkornas världsråd (WCC) och företrädare för Sveriges kristna råd (SKR) samt nu den norska kyrkans utveckling är ingen slump. Med en allt mer Israel-fientlig retorik och en påfallande tystnad i relation till Irans och Hezbollahs återkommande hot mot staten Israel har dessa kyrkor och mellankyrkliga internationella organisationer börjat manövrera sig till en position där de allieras allt tydligare med det islamistiska Muslimska brödraskapet och Hezbollah.

Mer läsning: Svenska kyrkans Malmö-konferens synliggör radikalt religiöst kluster

Och denna rörelse till sin nya position är inte slumpartad. Den hålls ihop av ett litet nätverk som känt varandra eller tjänstgjort tillsammans under mer än två decennier och som idag är etablerad inte bara inom den Svenska kyrkan utan även i ledningen för det svenska Utrikesdepartementets enhet för konflikthantering.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se