Så försämras stämningen på UD efter EU:s gränsöppnande

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Torsdag 18 Jun 2020 2020-06-18
E-post 1929

Under gårdagen hävde UD sin reseavrådan till tio länder. Beslutet har föregåtts av en allt sämre stämning i relation till grannländer och andra EU-länder. I samtal och möten med sina nordiska kollegor har Sverige inte visat minsta vilja till någon kompromiss, än mindre försöka finna medelvägar för att rädda ansiktet på alla.

Utrikesdepartement tog under gårdagen beslutet att häva reseavrådan till tio länder i Europa. Reseavrådan för de tio länderna hävs från och med den 30 juni.

Det aktuella beslutet avser Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. UD:s reseavrådan för icke nödvändiga resor till Norge, Finland och Danmark kvarstår, även för de som bor i gränsområden. För de övriga länderna i EU och Schengenområdet kvarstår avrådan till och med den 15 juli. UD kommer att ge ett nytt besked längre fram om vad som gäller efter det.

– Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna för resande från Sverige och övriga EU. Det innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimeras, säger utrikesminister Ann Linde (S) under en presskonferens. 

Stämningen på UD rapporteras, från flera av varandra oberoende källor, vara mer eller mindre klaustrofobisk. Den svenska linjen handlar uteslutande om att ”rädda ansiktet” med inslag av hämnd.

Sverige lyfter och behåller sina reseråd endast baserat på huruvida länderna öppnar sina gränser mot Sverige. Det vill säga, UD har frångått de de verkliga kriterierna för institutet reseavrådan. Vare sig den politiska ledningen eller kretsen av lojala enhetschefer, de s.k. ”Dirty dozen”, som bereder besluten lägger någon vikt vid smittspridningen i de länder som nu öppnar gränserna. Inte heller möjlighet till sjukvård, förutsättningar för konsulär assistans, infrastruktur etc. är något som analyserats. 

Något sådant underlag har inte ens varit på tal att ta fram. Utrikesdepartementets beslut handlar i huvudsak om att använda reseavrådan för att straffa länder som “inte lyssnar på Sverige”.

Även den diplomatiska retoriken har förändrats på UD. Det har införts ett omfattande “nyspråk” i talpunkter och vanliga samtal i arbetet med att öppna gränserna. Det handlar om hur siffror “uppfattas” och hur statistik ”tolkas”.

UD:s kabinettsekreterare Robert Rydbergs samtal med Tjeckien tidigare är talande, rapporterar källorna. Samtalet handlade om att Sverige skulle klaga på de reserestriktioner mot Sverige som Tjeckien beslutat om. Rydberg sa då (utdrag från det mail han själv skickade ut till bred krets om sitt samtal, och som Ledarsidorna tagit del av):

… ”jag är förvånad över den diskriminering utan saklig grund som Tjeckien gör mot Sverige”

… ”eftersom t.ex Frankrike, Belgien och Spanien är mycket värre drabbade..”.

Tjeckien hade svarade att det inte rörde sig om diskriminering, utan att bedömningen baserade sig på antal nya fall inrapporterade till ECDC och EU:s expertpanels analys. Rydberg hade replikerat att det var

“orimligt att tolka statistik på detta sätt”.

Vare sig utrikesminister Ann Linde eller kabinettssekreterare Robert Rydberg vill höra att andra länders resebeslut baserar sig på de siffror som Sverige själva rapporterat in till EU:s gemensamma smittskyddsmyndighet ECDC. Ingen tjänsteman på UD har så vitt känt heller varit ute på ECDC för att prata med dem, för att sätta sig in i hur de arbetar med det underlag som medlemsländerna skickar in. Endast en handfull av de tjänstemän som idag svarar för ”förhandlingarna” med de övriga EU-länderna känner till att ECDC är beläget i Sverige, och ännu färre uppges vara medvetna om att ECDC har sitt kontor i Solna, endast tio minuter i taxi från Arvsfurstens palats.

Internt har därmed ingenting hänt sedan Ledarsidornas tidigare artikel om läget på UD. Tvärtom har linjen förstärkts — att det är omvärlden som gör fel och Sverige som gör rätt. Att allt handlar om en tolkningsfråga av statistik. Ett exempel är att Sverige nu pekar på att det höga antalet nya sjukdomsfall i Covid 19, som ligger mer än tio gånger högre än de nordiska grannländerna, kan härledas till ökad testning. Sverige testar fortfarande minst av länderna i Norden. Danmark har, som exempel, låtit testa 14,5 procent av sin befolkning i en fokuserad och från sjukvården separerad struktur. Sverige har endast kommit upp i 3,2 procent.

UD har heller inte tagit in effekterna den reella smittspridningen som nu drabbat bland annat Gällivare och Östergötland, där i det senare fallet effekterna av att tillåta studentfirande nu misstänks föranlett att flera yngre personer lagts in på sjukhus för vård av Covid 19.

I relation till de nordiska grannländerna är stämningen om möjligt ännu sämre. De tjänstemän som arbetar med Norden ser faran i att Sverige gör sig ovän med grannarna på lång sikt, genom att vägra backa i något alls. Källor från UD och statsrådsberedningen bedömer att bägaren börja rinna över för minst ett, sannolikt fler nordiska grannländer. Sverige har i det nordiska samarbetet intagit en oförsonlig attityd i alla avgörande frågor från flyktingkaos till organiserad brottslighet, export av extremister, danska avloppsutsläpp och nu slutligen coronakrisen.

I dessa samtal och möten med sina nordiska kollegor har Sverige inte visat minsta vilja på någon kompromiss, än mindre försöka finna medelvägar för att rädda ansiktet på alla.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se