Så kommer regeringen försvåra för en Corona-kommission

  • Tisdag 2 Jun 2020 2020-06-02
E-post 2364

Statsminister Stefan Löfven ger vika för oppositionens krav på att en Corona-kommission tillsätts innan sommaren. Något som kan tyckas vara en seger för oppositionen. Men mot sig kommer kommissionen ha en motståndare i form av en socialdemokratisk regering som historiskt visat sig vara en mästare i att gömma undan och för all framtid destruera information om den skulle visa sig vara obehaglig.

Statsminister Stefan Löfven lät under måndagen förstå att regeringen kommer tillsätta en Corona-kommission innan sommaren. Tidigare har beskedet varit att en kommission kommer få vänta tills efter krisen men det ser ut som att regeringen varit pressade att vika sig för oppositionens krav.

Beskedet och inriktningen av en kommissions inledande arbete var att hälso- och sjukvårdspersonal inte skall störas av arbetet vilket bör vara rimligt. Dessa krävs för att hantera den kris som Sverige fortfarande befinner sig mitt i.

En kommissions arbete bör börja med att samla in kallelser, protokoll, mail, PM, rapporter och mötesanteckningar. Handlingar som annars riskerar att försvinna vid olika former av utgallringar.  Det finns ett antal indikationer på att regeringen agerat försumligt som såväl DN som Sveriges Radio.

Folkhälsomyndigheten har till exempel varje vecka telefonmöten med landets smittskyddsläkare. Sedan januari i år har de successivt kommit att domineras av coronaviruset. Det här är avgörande möten i Sveriges arbete mot det nya coronaviruset, säger Inger af Rosen, som arbetar med smittskyddssamordning på Folkhälsomyndigheten.

SR Ekot har tagit del av minnesanteckningar från mötena fram till den 17 mars, och jämfört dem med vad som sagts offentligt. Förra veckan kunde Ekot, bland annat utifrån det, avslöja att kunskap om hur beredskapen såg ut saknades på flera områden, samtidigt som regeringen sade till allmänheten att beredskapen var god. Men vad som händer på mötena sedan coronaviruset på allvar börjat sprida sig i Sverige går inte att se. På mötet den 17 mars fattades beslut som ska komma att förhindra fortsatt insyn. I ett mejlsvar till Ekot skriver Folkhälsomyndigheten:

“Efter den 17 mars har inga minnesanteckningar expedierats och dessa minnesanteckningar har således inte blivit allmänna handlingar.”

Genom att inte expediera handlingar öppnas möjligheter för myndigheter och departement att gallra ut och destruera dessa.

DN:s avslöjande om att regeringen agerat så att läkemedelsbeställningar för bristnoterade, avgörande, läkemedel är ett annat exempel. Ett tredje exempel är att WHO klassade Sverige som drabbat av lokal smitta redan den andra mars, något som var uppe till beredning samma dag på Socialdepartementet. Men trots den internationella bedömningen av situationen i Sverige vidtogs inte de åtgärder som rekommenderades av WHO förrän med början en vecka senare. Såsom resebegränsningar och social distansering.

Mer läsning: Fjorton dagar som förändrade Sverige

Att en kommission inledningsvis får befogenheter att dammsuga departement och myndigheter kommer vara avgörande. Socialdemokraterna har en lång historia, även in i modern tid med regeringen Löfven, att både visa sig ha vilja men framför allt förmåga att gömma undan och för all framtid destruera avgörande information.

  • Regeringen Persson lät efter Tsunami-katastrofen gömma undan avgörande information som sedan hittades av en ren slump. Konstitutionsutskottet och Katastrofkommissionen fick felaktiga uppgifter när de granskade hanteringen av tsunamin annandagen 2004. När underlaget  kunde  kompletteras med uppgifter från de databand i Regeringskansliet som blev allmänt kända i oktober 2006, kunde beskrivningen av vad som hände under de första dygnen efter tsunamin revideras. Statsrådsberedningen visade sig vara mindre aktiva än vad som påståtts.
  • Dan Eliasson lät under sin tid som generaldirektör för Försäkringskassan under en granskning av myndigheten gallra ut avgörande mailkonversation. Eliasson är idag generaldirektör för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB som är en av myndigheterna en kommission skall granska.
  • Utrikesdepartementet skapade inför kampanjen för FN:s Säkerhetsråd en parallella arbetsyta som var helt separerad från de ordinarie systemen för diarieföring av mail. Något som Ledarsidorna.se och Dagens Nyheter avslöjade och bevakade. Utrikesdepartementet gömde undan 900 sidor med information om kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. Handlingarna registrerades först efter ett år – när DN började granska saken. När mailen till slut blev kända sekretessmarkerades samtliga. Utrikesdepartementet förvägrade sedan under lång tid riksdagen att ta del av den slutliga utvärderingen av rapporten.

Utöver detta kan turerna kring Transportstyrelsen nämnas. En säkerhetskris där regeringen ser ut att ha gjort allt som stått i dess makt för att mörklägga och försvåra granskningen av det informationsläckage som hotade Sveriges säkerhet. Samma andas barn.

Och traditionen är lång inom socialdemokratin. När Aron Flam skulle granska de svenska relationerna med Nazi-Tyskland under andra världskriget möttes Flam av ett mönster av utgallrade svenska arkiv. Det var endast genom de amerikanska arkiven som Flam kunde vederlägga att Sverige under andra världskriget var delaktiga i krigsbrott på en sådan nivå att Sverige var pressade att betala ett krigsskadestånd efter krigsslutet.

Mer läsning: Det här är en svensk tiger.

Regeringen Löfven ser nu ut att ge vika för oppositionens krav på att kommissionens arbete skall börja redan innan sommaren 2020. Sannolikt i hopp om att lugna ner den något. Och risken är stor att oppositionen nu lutar sig tillbaka i någon form av trygg förvissning om att dokumentationen är i säkra händer.

Men mot sig har kommissionen en motståndare i form av en socialdemokratisk regering som historiskt visat sig vara en mästare i att gömma undan och för all framtid destruera information. Framför allt om den skulle visa sig vara obehaglig.

Ett exempel är de noter som skall ha sänts till UD och Statsrådsberedningen från EU så sent som under förra veckan. Noter som omfattar information om hur EU ser på Sveriges arbete med Corona-krisen men som i dagsläget inte finns tillgängliga annat än i muntliga återgivningar av innehållet till Ledarsidorna.se.

En rimlig hållning från oppositionen och en oberoende kommission är att varje borttappad anteckning, diplomatisk not och varje utgallrad mail kommer ligga regeringen i allmänhet och statsråden Löfven, Linde, Hallengren och Damberg till last. Att dessa fyra statsråd är de som personligen skall svara och hållas ansvariga för att den dokumentation som skall säkras för all framtid verkligen säkras.

Oavsett vad den innehåller och omfattar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se