Så radikaliseras Sveriges Unga Muslimer efter att ha lämnat Ibn Rushd

Sveriges Unga Muslimer samt "Det här är en svensk panter" © Johan Westerholm 2020. Montage
  • Onsdag 24 Jun 2020 2020-06-24
E-post 1296

Genom att Sveriges Unga Muslimer, SUM nu lämnar studieförbundet Ibn Rushd öppnas möjligheterna för SUM att mer öppet ansluta sig till det radikaliserande kluster som Stockholms moské under inflytande av Muslimska brödraskapet utgör och mer explicit ansluta sig till BLM-rörelsens mest radikala falanger. En process som redan ser ut att ha inletts.

Sveriges unga muslimer, SUM begärde den 15 juni 2020 utträde som medlemsorganisation hos Ibn Rushd enligt ett meddelande på studieförbundets hemsida.

SUM har sedan december 2016 har haft en bidragstvist kopplad till demokrativillkoren med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. En kammarrättsdom från oktober 2019 ger MUCF rätt i sin ståndpunkt att SUM brustit i respekten för demokratins idéer genom förtroendevaldas och medlemsorganisationers ageranden samt genom val av de föreläsare som har bjudits in. I förra veckan meddelade dock Högsta förvaltningsdomstolen att SUM inte beviljas prövningstillstånd i målet vilket innebär att kammarrättens dom står fast.

Efter beskedet om att organisationen tvingas betala tillbaka bidrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) lämnar Sveriges unga muslimer den muslimska bildningsorganisationen Ibn Rushd.

Alve Högman, Ibn Rushds förbundschef, ser det som en förlust för det svenska samhället att SUM inte längre anser sig kunna verka. Han hade av principiella skäl hoppats på en prövning av målet i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det bidrar i sin tur till ett krympande utrymme för ett aktivt civilsamhälle som både kan bidra till, och granskas av, vårt samhälle, säger han.

SUM:s utträde som medlemsorganisation har godkänts av Ibn Rushds förbundsstyrelse. Det formella utträdet sker i samband med förbundsstämman 2021, detta i enlighet med studieförbundets stadgar.

SUM har innan utträdet kommit att intensifiera sin verksamhet under våren och försommaren. Bland annat med den serie samtal som SUM:s ordförande Rashid Musa genomfört i samarbete med IFS, Islamiska Förbundet i Stockholm vilket är den förening som driver Stockholms moské.

Yusuf al-Qaradawi, Brödraskapets andlige ledare besökte Stockholmsmoskén 2003. I sin predikan vid besöket uppmanade al-Qaradawi till självmordsattacker mot Israel.

Stockholms moské är den moské som tydligast är bunden till Muslimska brödraskapet. Både organisatoriskt och ideologiskt. Moskén leds av imamen Mahmoud Khalfi. I en intervju för tidningen ETC 14/6 2013 sade Khalfi om Stockholms moskés koppling till Brödraskapet:

”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning. 

I en artikel på arabiska i den tunisiska tidningen Tunis News  2016 berömde Khalfi svenska politiker för att de

”har normaliserat relationen med Islamiska förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska brödraskapet”.

I denna miljö har SUM under våren och försommaren genomfört en seminarieserie om den amerikanske medborgarrättsaktivisten Malcolm X. Serien har bland annat kretsat kring Malcolm X tal ”The Ballot or the Bullet”.

Talet, från 1964, handlade främst om att svarta amerikaner skulle utnyttja sin rösträtt som kulor för att öka sina rättigheter. Men, i talet fanns även ett tydligt budskap: Skulle inte de svartas situation förbättras så skulle rösterna i allmänna val komma att bytas ut till kulor istället. En varning om att väpnad kamp ligger redo om de demokratiska vägarna var stängda. Detta tankegods är inget nytt för SUM och Rashid Musa eller en annan av Brödraskapets nätverksorganisationer. Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, MMRK.

Dessa återkommer ofta till Frantz Fanon, författare  till “Jordens fördömda” som inte utesluter eller fördömer våld som medel i en politisk kamp. Våldet är enligt Frantz Fanon och Malcolm X ett lika legitimt och naturligt uttrycks- och påverkansmedel som debatten och flygbladsutdelningen.

Mer läsning: Så är våldet och hatet ständigt närvarande

SUM har förstärkt detta budskap av separatism och kamp. SUM:s ordförande Rashid Musa har lagt ut flera korta klipp på sin Instagram-sida där han bland annat ”uppmanar jag alla föräldrar att ge sina barn ett stigmatiserat namn för att de inte ska glömma bort vilka de är” med en tydlig adress till den muslimska och afrikanska diasporan.

Musa menar även på sitt Instagramkonto i samband med ett av klippen att.

”I den sista delen i Malcolm X serien pratar jag om den berömda men kontroversiella teorin om House Negroes and Field Negroes. Inom en viss utsatt grupp har det alltid funnits de som har fått det lite bättre för att upprätthålla en ojämlik struktur. Ibland kan den perfekta rösten för en antifeministisk politik komma ifrån en kvinna. Andra gånger ser vi hur rasifierade individer använder sig utav ett rasistiskt budskap för att skapa sig en karriär”

(Reds anm: Den kompletta texten med sitt sammanhang som skärmavbildning i slutet av artikeln).

 

 

SUM har även, genom Rashid Musa, kommit att vara en av de grundande organisationerna till den svenska Black Lives Matter-rörelsen. En rörelse som i sitt ursprungsland USA har tydliga band med såväl Muslimska brödraskapet genom dess nätverksorganisationer CAIR och MAS som det öppet våldsbejakande Black Hammer.

Genom att Sveriges Unga Muslimer, SUM nu lämnar Ibn Rushd öppnas möjligheterna för SUM att mer öppet ansluta sig till det radikaliserande kluster som Muslimska brödraskapet utgör och mer explicit ansluta sig till BLM-rörelsens mest radikala falanger. 

En process som redan ser ut att ha inletts.

 

Extramaterial:

Skärmavbildning SUM:s ordförande Rashid Musa´s Instagramkonto där han själv nämner  och definierar “House Negroes and Field Negroes”.

 

Skärmavbildning Rashid Musa Instagramkonto.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se