Så svag är Sveriges energiberedskap

  • Tisdag 23 Jun 2020 2020-06-23
E-post 3083

Den snabba avvecklingen av inte bara kärnkraftsreaktorer utan även av olje-, kol- och naturgasvärmeverk har försatt Sverige i en akut beredskapskris. Redan idag visar Skåne ett underskott på el samtidigt som huvudstaden Stockholm vintertid balanserar på en partiell nedsläckning av staden.

Sverige löper stor risk att drabbas av problem med elförsörjningen. I handlingar som som Aftonbladet tagit del av som beskriver problemen har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om hur allvarligt läget är.

Den 8 oktober 2019 inträffade ett allvarligt elhaveri i Danmark, som även drabbade Sverige. Svenska kraftnät var nära att behöva ta till en åtgärd som aldrig tidigare använts – en manuell frånkoppling. Det görs endast vid en extrem krissituation när alla reserver redan är aktiverade.

Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW (megawatt) förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”,

står det i det hemliga dokumentet.

Det framgår även av dokumentet att en återstart av ett avstängt område skulle riskera att ta veckor. Det är allmänt känt att en större avstängning av ett elnät är en komplex process där området endast kan kopplas in sektionsvis. En nedsläckning av delar av södra Sverige skulle riskera att ta veckor att starta om.

Svenska kraftnät publicerar dessutom varje sommar en rapport om hur kraftbalansen upprätthölls den gångna vintern och en prognos inför den kommande vintern. 2018 var första gången som Svenska kraftnäts prognos varnade för ett underskott under en normal vinter under de timmar som det är störst efterfrågan på el. 

En normal vinter visar prognosen på ett underskott på 400 megawatt. Skulle det bli en så kallad tioårsvinter, det vill säga en kallare vinter än Sverige vanligtvis har, visar prognosen ett underskott på 1 500 megawatt.

Detta underskott kan lösas om det kan kompenseras med start av de kraftverk som står i beredskap eller genom att Sverige importerar el. Men skulle situationen ändå bli värre eller att dessa alternativ visar sig vara otillräckliga finns en sista åtgärd. Svenska kraftnät kan beordra manuell förbruknings­frånkoppling (MFK). Det innebär att Svenska kraftnät kan beordra underliggande nät att begränsa eller avbryta överföringen av el till elanvändare.

Sveriges årliga elanvändning har legat relativt konstant under det senaste decenniet. Idag är dock utvecklingen med ett högre elbehov i de större storstadsregionerna, en på sikt ökad användning av elbilar och Svenska kraftnät har enskilda förfrågningar från exempelvis nya datahallar med ett effektbehov på 300 – 500 megawatt, vilket motsvarar förbrukningen i en helt ny stad av samma storlek som Västerås. Svenska kraftnät har inte som uppgift att projektera, förbereda och investera i nya stationer och ledningar innan det finns konkreta behov och planer att möta.

Problemet som uppstått beror uteslutande på begränsningarna i det svenska stamnätet samt att allt mer lokal elproduktion nu släcks ner. De kraftledningar som förmedlar el från älvarna i norr till storstadsregionerna i söder har inte den kapacitet som krävs och samtidigt försvinner stora delar av effekten i överföringen. Elbristen i de södra delarna av Sverige samt Stockholm och Mälardalen, elområde fyra respektive tre är redan kännbara.

Den mer ansträngda kapacitetssituationen är att elproduktion läggs ner samtidigt som efterfrågan ökar. I de större städerna har regionnätsägaren ofta kunnat räkna med stöd från elproduktion från lokal kraftvärme under kalla vinterdagar. När dessa avvecklas innebär det i praktiken att en regionnätsägare på mycket kort tid kan sakna flera hundra megawatt kapacitet i sitt nät. Denna kapacitet behöver därmed i stället levereras från stamnätet. Att Svenska kraftnät snabbt ska kunna respondera på en sådan utveckling är svårt då den genomsnittliga tiden för tillståndsprocess och byggnation av nya ledningar ligger på cirka tio till tolv år.

I Skåne är läget akut. Det kommer att vara en brist på el i Skåne under flera år framöver. Eon har redan sagt nej till kunder som vill ha mer ström.

– Vi gör allt som står i vår makt för att möjliggöra anslutningar, men samtidigt ser vi att det räcker inte. Det kommer inte att räcka, säger Johan Mörnstam, vd för Eon energidistribution till SVT.

Eon ansvarar för det regionala elnätet i Skåne. Statliga Svenska kraftnät ansvarar för stamnätet, som ska förse södra Sverige med el. Eftersom det produceras för lite el i Skåne måste elen komma norrifrån via stamnätet. Eon har fått kritik för att ha orsakat elbristen i Skåne. Det naturgaseldade Öresundsverket har sålts och lagts ner. Heleneholmsverket kommer inte att startas igen i vinter. Eon å sin sida anser att det är höjda skatter som gjort naturgasen olönsam.

Villkoren för de regionala och lokala kraftverken vilar helt och hållet på vilka beslut som fattas på den politiska nivån där ansvarigt statsråd är Anders Ygeman (S). Som har att rätta sig efter vad Miljöpartiet har kommit fram till i sina beräkningar.

Stockholm är ett annat, akut, exempel. Vintern 2018/19 stod Stockholm endast timmar från att behöva avbryta elförsörjningen till vissa kunder. Situationen räddades av att de kallaste dagarna sammanföll med stockholmarnas sportlovsvecka då såväl bostäder som kontor är har en lägre förbrukning än annars eftersom stora delar är på semester på annan ort. Efter att Värtaverket stängde ner sin sista koleldade panna 2019 saknar Stockholm helt beredskap för köldknäppar eller längre perioder av kyla.

Situationen kommer dessutom att bli än allvarligare de kommande åren efter stängningen av Ringhals kärnkraftreaktorer. Stamnätet har inte den kapacitet som erfordras för att kompensera för kraftbortfallet och har inte en för den nya situationen adekvat struktur eller arkitektur.

Ledningarna är fel dragna utifrån den nya situation som uppstått. Oavsett mängden av nya vindkraftverk som byggs ut i allt snabbare takt finns inget nät med tillräcklig kapacitet att leverera in den elen i. Och att dra om nätet är en tidsprocess som kan ta upp till 12 år.

Om det ens kommer beviljas tillstånd av de boende eller av andra miljöskäl.

Stöd Svensk Kärnkraft Byt elavtal

Nu kan du gynna svensk kärnkraft genom att byta elavtal till karnkraft.se – ett elhandelsbolag som enbart säljer kärnkraftsel.

Du som byter elavtal gynnar inte bara svensk kärnkraft utan en del av överskottet från din elräkning går även tillbaka till Ledarsidorna.

Har du frågor eller behöver hjälp med att byta elavtal kan du alltid mejla till [email protected]

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se