Solen lyser alltid på en socialdemokratisk utrikesminister

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Söndag 28 Jun 2020 2020-06-28
E-post 1335

Solen gassar över Utrikesdepartementets tak. Det årliga traditionsenliga sommarminglet skall inleda semesterperioden. En hektisk vår och försommar avslutas under anspråkslösa former med att ett urval av de anställda vid departementet minglar och dricker Kir Royal. Denna 70-tals drink bestående av svartvinbärslikör blandat med champagne, toppat med en jordgubbe.

Solen bränner och med intaget av drinkar stiger stämningen och temperaturen i sommarvärmen. Inte bara samtalstonen blir allt mer avslappnad utan risken för solsting är överhängande. Stämningen är närmast fnissig. Solen lyser alltid på en socialdemokratisk utrikesminister. Risk för solsting eller ej.

Vårsäsongen är över. Och sett till utfallet så är det blandat för den inre kretsen. Sveriges anseende i Europa och världen är skadat. Intervjun med utrikesministern i Deutsche Welle som skulle bli så bra blev ett rejält bottennapp som bara över- (eller under) trumfades av den nye kabinettssekreterarens ifrågasättande av EU:s smittskyddsmyndighet. Smittspårningen av covid-19 har gått ungefär lika bra som försöken att spåra de källor på departementet som läcker till media.

Även om det senare är ett grundlagsbrott är det inget som bekommer utrikesministerns stab, inre krets och maktbas. Att spårningen av källor misslyckats är tydligt något som stör. När ämnet om läckor på UD kommer på tal blir om inte annat den tidigare kabinettsekreteraren upprörd där hon står tillsammans med Sveriges ansvarige för religionsdialoger. Den senare med en lång karriär inom Svenska kyrkan och Socialdemokrater för Tro och Solidariet bakom sig. Han blev den tidigare utrikesministerns sista personliga rekrytering till departementet. Med 70 700 kronor i ingångslön för en tillsvidareanställning är både maktbasen och resan fram till pensionen tryggad.

Den tidigare personalchefen, och senare rättschefen, kan dock se tillbaka på året med viss stolthet. Egen befordran till den högsta tjänstemannanivån blev möjlig efter att denne säkrat framtiden för de som ingår i den innersta kretsen, ”The Dirty Dozen”. Leverans och lojalitet betalar sig.

En hamnade som ambassadör i Bankok, befriad från tyngden av vardagliga konsulära kriser (som den som barnen Skråmo kom att innebära eller de besvärande Corona-evakueringarna), en annan befordras från enhetschef till en hög tjänst i FN-systemet. Skattefri inkomst i minst tre år finansierat med svenska biståndsmedel. Dessutom utan insyn, då FN-systemet har utvecklat det biståndsindustriella komplexets sekretess och labyrinter till perfektion. Att han vägrade lämna ut rapporten om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd ses inte som en begränsning eller plump i protokollet i denna krets. Snarare är det meriterande. Att hans barn har den tidigare kabinettssekreteraren som gudmor ger det naturligtvis en guldkant och fördel före andra. Även inom “Dirty Dozen”.

Inte heller den nyutnämnde ambassadören i Bankok, som var djupt involverad i framtagningen av 261-listan (eller tjänstemannaupproret), lider nämnvärt. Han kan nu lämna sin sidoverksamhet, som VD i restaurangbranschen, bakom sig. Som ambassadör med höjd lön och bostadstillägg behöver han inte oroa sig nämnvärt att behöva ersätta löjrommen från Kalix med billig amerikansk löjrom. Det kommer finnas utrymme för den dyrare varianten i flera år framöver. Vad som sker med krogen på ”Söders höjder” i utkanten på ”Surdegsbältet” är ingenting som bekommer denne längre. Någon annans ansvar.

Kanske kan den tidigare presschefen ta över ruljansen? Denne är nu tillbaka i tjänst efter en tids frånvaro placerad som ledningsstöd och befordrad till kansliråd på samma enhet. Han är väl förtrogen med nöjesbranschen genom sitt eget bolag som sysslar med bokningar av kända nöjesprofiler. Det skulle vara en elegant lösning då det hålls inom den innersta kretsen.

Utnämningen av den tidigare liberale ministern till ambassadör i Tel Aviv var ett annat genidrag. Liberalerna, som uppfattas som Israel-vänliga av hemmaopinionen tystas effektivt för lång tid framöver. Att Israelerna protesterat mot utnämningen genom bland annat Jerusalem Post har kunnat tystas effektivt. Dels genom “myndighetsdialog” med berörda myndigheter samt med upparbetade kanaler med lojala medarbetare på Public Service. Ett kort sms eller mail som ligger utanför diarie- och arkivsystem med en uppmaning att inte publicera de israeliska reaktionerna löste det problemet. Snabbt och geschwint. Gammal är äldst.

”Dirty Dozen” kan med viss tillfredställelse se tillbaka på en om än hektisk så i varje fall i allra högsta grad lyckosam vår. Inte bara nyckelpositionerna i Stockholm är säkrade, såsom styrningen av UD:s enhet för konflikthantering (UD KH), utan även den nye expeditionschefen, för att ta ett annat exempel i mängden. Även det nya centret i Amman, som ersätter det nu nedlagda Svenska Institutet i Alexandria, och som var tvunget att stängas under brådstörtade former har fått sin lösning. En betrodd medarbetare till den tidigare kabinettssekreteraren kommer kunna arbeta nära denne och dennes närmaste förtrogne. Den ansvarige för religionsdialogerna.

Fjärrstyrningen och kontinuiteten är säkrad. Arenan för dialogen med Muslimska brödraskapet är nu äntligen återuppstånden på säker mark.

Smolket i glasen med Kir Royal med sin jordgubbe är dock spårningarna. Både källorna som läcker till media men även Coronaviruset som stört Sverigebilden. Sverige i allmänhet och den feministiska regeringen i synnerhet får inte tappa det mediala och globala initiativet. 

Det är då någon ur den numera ganska fnissiga och upprymda skaran, som sannolikt även börjar påverkas av den gassande solen, kommer på idén:

”Sverige ska ta ett initiativ till ett nytt europeiskt feministiskt och ekologiskt hållbart frihandelsområde”.

Entusiasmen blir enorm. Taket gungar. Genast listas den grupp av länder som skall utgöra detta frihandelsområdes innersta kärna. Det blir efter en kort diskussion elva länder som identifieras som ”lågt hängande frukter”. Naturligtvis Sverige, som skall leda detta frihandelsområde, samt Armenien, Moldavien, Nordmakedonien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kirgizistan, Ukraina och Kosovo. 

Och att flera av de utvalda länderna delar justitieministerns och den förre kabinettssekreterarens syn på yttrandefrihet är alla eniga om att det kommer underlätta förhandlingarna.

Samtliga länder förenas av att ha en liknande syn på virus- och pandemibekämpning, vilket är en fråga som verkligen är i ropet i dagarna. Med en bra spinn-doktor i form av statsrådsberedningens presschef, adjungerad av statsministerns statssekreterare, och som hitintills lyckats manövrera bort statsministern från obehagliga intervjuer, är succén given. På en av tabloiderna finns en hovreporter, en av de  pålitliga mottagarna för de kontrollerade läckorna, som vidfrågas per sms och hon ger sitt entusiastiska bifall. Ett första förslag till artikel är redan på gång. “Säkra källor nära statsministern gör gällande att……“.

Slaget om mediabilden är redan vunnen.

Fnissiga, och lite lätt omtöcknade av solen och värmen, enas sällskapet att göra ett sista ryck innan de går på sin välförtjänta, om de får säga det själva, sommarledighet för att sjösätta planen redan nu. De tar med sig en försvarlig laddning av Kir Royal och går vidare ner till ett konferensrum för att åt stats- respektive utrikesministern förbereda nästa pressträff. Sen blir det semester. På platser som Fårö, Österlen och Arild. Nedcabbat.

Solen lyser alltid på en svensk socialdemokratisk utrikesminister.

 

Detta är en satirtext. Allt behöver inte nödvändigtvis vara sant. Urvalet av lustifikationer är författarens egna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se