Svenska kyrkans ledning försvarar radikala islamistiska miljöer – motsätter sig granskning

Svenska kyrkans #gåtillkällan (skärmavbildning), Muslimska brödraskapet (Wikipedia). Montage.
  • Måndag 1 Jun 2020 2020-06-01
E-post 2681

Svenska kyrkan försvarar radikaliserande islamistiska miljöer. Trots att allt fler länder idenitiferar bland annat Islamic Reliefs tillhörighet till Muslimska brödraskapet förnekar Svenska kyrkan aktuellt forsknings- och kunskapsläge och motarbetar aktivt kartläggning och analys inom den egna organisationen.

Samarbetet mellan Svenska kyrkan och det Muslimska brödraskapet har pågått under flera år och motiveras med att det är en del av en pågående “religionsdialog”. Gårdagens avslöjande av Ledarsidorna, de uppenbara brister som professor Erik Amnås rapport om ”När tilliten prövas” som genomförts på uppdrag av Folkbildningsrådet omfattas bemöttes av Svenska kyrkan. Likt tidigare besvarar de kritiken mot valet av nära samarbetspartners på sociala medier med en av sina kampanjartiklar #gåtillkällan.

Svenska kyrkan menar i fallet med Islamic Relief att

Islamic Relief är en politiskt obunden humanitär organisation som bistår civila i krig och konflikter. Deras bistånd ges oavsett mottagarnas bakgrund, religion, kön och etnicitet. De är partner till Lutherska världsförbundet och får bidrag från Sida, Forum Syd och Radiohjälpen och där granskas de på de sätt som partnerskapen kräver.

Tidigare har Svenska kyrkan påstått att det saknas forskningsstöd för att Islamic Relief skulle vara en del av Muslimska brödraskapet. Trots att bland annat den tyska regeringen konstaterat att Islamic Relief är en del av vad de kallar för ”underjordsrörelse” som Brödraskapet utgör. Samma slutsater kunde USA:s kongress dra efter bland annat utskottsförhöret av Dr. Zuhdi Jasser, ordförande för American Islamic Forum for Democracy den 11 juli 2018. Som stöd överlämnade dr Jasser en omfattande utredning där flera av personunionerna och banden mellan Brödraskapet och Islamic Relief redovisades för.

Svenska Islamic Relief är en del av Islamic Relief International som är förbjudna att vara verksamma i bland annat Bangladesh efter att ha bedömts bidra till radikalisering. Islamic Relief är terrorklassat av Israel. Förenade Arabemiraten publicerade den 15 november 2014 en lista på terroristorganisationer, i enlighet med dess federala lag om bekämpning av terrorbrott (7/2014). Där återfinns den svenska paraplyorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige och den internationella hjälporganisationen Islamic Relief.

Det finns ett omfattande avtal om säkerhetssamarbete mellan länderna i Gulf Cooperation Council (GCC), vilket också innebär att en person kan kopplas till Islamic Relief kan utlämnas från ett land (utom Kuwait) till ett annat inom GCC.

Den andra biståndsorganisationen som Svenska kyrkan samarbetar med och lyfter fram i artikeln i #gåtillkällan är Muslim Aid. En av Muslim Aid Sveriges främsta företrädare är tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan, MP. Svenska kyrkan menar att

Muslim Aid Sverige är en bistånds- och utvecklingsorganisation. Tillsammans med många andra var de en viktig aktör i flyktingmottagandet 2015 och är fortsatt viktiga i integrationsarbete och interreligiös praktik.

Muslim Aid Sverige har sin huvudsakliga verksamhet  i Kista och grundades 2014 av bland annat Kajs Atallah som utöver sitt arbete är aktiv i SUDC, SUDC, Swedish United Dawah Center, som representerar en salafistisk tolkning av Islam. Andra mer för allmänheten kända namn verksamma inom SUDC är Abo Raad, imam i Gävle Moské. Muslim Aid har även bland sina medlemmar en man som 2017 dömdes till sex månaders fängelse för att ha samlat in pengar i Stockholms moské till al Nusra-fronten, en del av al Qaida. Domen överklagades upp till Högsta domstolen som fastställde denna hösten 2019.

Mer läsning om detta finner du i “Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm.

Den tredje organisationen som sticker ut i Svenska kyrkans projekt ”En värld av grannar” är Al Manaar, the Muslim Cultural Heritage Center, MCHC i Kensington, London. Al Manaar är den moské där IS-terrorister som ”Jihadi Jphn” samt ”The Hip-hop jihadist” hade som hemmaförsamling. MCHC har ett öppet samarbete med miljörörelsen Extinction Rebellion som inte uteslutit våld för att uppnå sina mål.

Mer läsning: Svenska kyrkans Malmökonferens synliggör radikalt europeiskt kluster

Trots utvecklingen med religionsdialoger, som verksamheten motiveras med inom Svenska kyrkan har denna inte varit oemotsagd. Eller utan varningssignaler.

Prästerna Annika Borg och Johanna Andersson, bägge POSK, motionerade vid kyromötet 2015 om en kartläggning och utvärdering av islamismen inom Svenska kyrkan. Något som mötte hårt motstånd från främst kyrkoledningen. Kyrkomötet beslöt att avslå motion 2015:106 av Annika Borg och Johanna Andersson om kartläggning av religionsdialog inom Svenska kyrkan. Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Annika Borg och Johanna Andersson i en skriftlig reservation.

I en tid av ökande islamistisk radikalisering i Sverige skulle Svenska kyrkan kunna ta en aktiv och konstruktiv roll, och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till att motverka att människor kommer in i riskfyllda miljöer. Därför behövs en utvärdering av tidigare resursanvändning samt granskning av Svenska kyrkans samverkan med islamistiska grupper. Motion 106 syftade till detta och vi reserverar oss mot kyrkomötets beslut att avslå den samma.

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Islamismen i Sverige är inte en bok om islam. Det är en bok om islamism, en fascistisk rörelse med rötter i 1930-talets nazism men som tar skydd bakom att hävda att den är en religion. Den är idag att anse som etablerad i den svenska samhällskroppen i fler olika partier, myndigheter och inom både det biståndsindustriella komplexet och utbildningsväsendet.

Sagt om "Islamismen i Sverige" av Bengt G Nilsson, författare till "Oljans pris" och "I tyst samförstånd":

"Har nyligen läst ut Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige” och funderar på vilken bokens främsta förtjänst egentligen är. Är det hans enorma faktainsamling? Egentligen inte, fakta finns ju tillgänglig för alla om man bara bryr sig om att söka. Är det hans lågmält intensiva polemik som tvingar läsaren att tänka efter grundligt och som inte godkänner några bortförklaringar av det allvarliga hot som den växande islamismen innebär? Ja, det är onekligen en av bokens stora tillgångar.

Ibland räcker det ju inte med att ta till sig fakta. Man måste också kunna placera in dem i ett sammanhang där de blir begripliga och relevanta. Men det viktigaste med boken är att den kommer att omöjliggöra framtida undanflykter som ”vi såg det inte komma” eller ”vi har varit naiva”. Nu går det inte att skylla på det. Boken med sin enorma dokumentation finns här. Ingen ska kunna komma undan med att säga ”jag visste inte hur allvarligt det var”.

Själv ska jag snart ge ut en bok om Israel och Palestinakonflikten och det är fascinerande att konstatera hur den frågan är sammanvävd med det som Johan Westerholm skriver om. ”Islamismen i Sverige” är folkbildning. Ett gammaldags begrepp som bara blir mer och mer angeläget i takt med att den fria tanken beskärs och offras på kulturrelativismens altare".

Journalisten Bengt G Nilsson har sedan 70-talet rest och arbetat i 18 länder i Afrika och utöver en rad dokumentärfilmer författat ett dussin böcker. Under våren kommer han ut med en bok om Israel - Palestinakonflikten. För närvarande är han aktuell med boken "Israel och hennes fiender".

Boken "Islamismen i Sverige" finns att köpa som e-, ljud och vanlig bok på bland annat BOKUS. Den finns även som streamingtjänst på Storytel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se