Sverige och Covid 19: Motsägelsernas land

ECDC bild av situationen i EU den 24 juni.
  • Måndag 29 Jun 2020 2020-06-29
E-post 1641

Sveriges nordiska grannländer ser fram emot den dagen som handeln och turismen kan återgå till det normala. Men först när Sverige har kontroll över smittspridningen. En sammanställning av olika intervjuer med Folkhälsomyndigheten vittnar om en svensk strategi som aldrig var en strategi. Redan från början av mars avvek Sverige från hur omvärlden hanterade Covid 19 och sedan dess kommit med motsägelsefulla budskap.

Den 17 mars lade Folkhälsomyndigheten fast strategin efter att 14 dagar försenat konstaterat samhällssmitta. WHO, som kritiserats av Folkhälsomyndigheten i skarpa ordalag så sent som förra veckan, konstaterade att Sverige hade s.k. ”Local transmission”, eller lokal smitta den andra februari. Strategin gick ut på att var den enskilde nte på sjukhus eller en del av en riskgrupp skulle denne inte testas för corona framöver.

– Nu är det inte längre viktigt att veta exakt hur många som är smittade i Sverige, sade statsepidemiolog Anders Tegnell till Aftonbladet den 17 mars.

Dagen innan, den 16 mars, ställde sig statsepidemiolog Anders Tegnell sig positiv till den britttiska strategin att uppnå flockimmunitet. Denna gick ut på attt isolera gamla och sjuka i riskzonen – medan smittan skulle spridas under kontrollerade former bland landets friska och unga. Om 60 procent av befolkningen – 40 miljoner personer – smittades så skulle landet att bygga upp en så kallad flockimmunitet där varken coronautbrottet eller eventuella liknande sjukdomar i framtiden kommer att kunna få fäste. I en intervju, även den i Aftonbladet menade statsepidemiolog Anders Tegnell att

– Jag har lyssnat på vad britterna säger och de säger precis som vi gör i Sverige. Det är två länder som sticker ut i att vi, tycker vi i alla fall, håller en lite mer vetenskaplig linje i detta. Balansen mellan politik och vetenskap hos oss är lite annorlunda än i en del andra länder.

– Det är ett mycket mer tilltalande tankesätt (flockimmunitet, red:s anm) än de här våldsamma sätten som man nu försöker sätta stopp på det med (i andra länder). 

Flockimmunitet skulle därmed även kunna bli aktuellt i Sverige frågade Aftonbladet vidare.

– Vi har varit lite försiktiga med att använda det ordet för det andas ju lite att man har gett upp och det är ju inte alls det som det är frågan om. Men grundtanken (flockimmunitet red:s anm.) börjar nog bli mer och mer relevant ju mer vi ser av det här viruset, att det är dit vi behöver komma. Vi kommer inte att få kontroll på det på något annat sätt.

(Red:s fetmarkeringar)

Så sent som i Anders Tegnells sommarprogram i SR P1 kritiserade han och därmed Folkhälsomyndigheten samt i praktiken den svenska regeringen sin omvärld. Att de blivit galna. Att forskare var överens om att pandemier som den årliga influensan inte skulle bekämpas med att stänga ner samhällen och gränser. Gränser och samhällen ska bara stängas ner vid extremfall. En vanlig årsinfluensa skördar mellan 600 och 1 100 dödsoffer i Sverige. Covid 19 har så här långt skördat över 5 000 dödsfall. Och året är långt ifrån över. Sverige är idag ett av de få länder som agerar som om Covid 19 är en vanlig årsinfluensa. 

Det finns inget extremt, enligt svensk mening över att denna hitills skördat mellan fem och tio gånger så många dödsoffer. Inställningen kan bäst liknas vid ett likgiltighetsuppsåt. Väl medvetna om att Covid 19:s härjningar har Sverige intagit en passiv, nästan loj, attityd. 

Det fanns inget extremt, enligt svensk mening över att denna pandemi hitills skördat mellan fem och tio gånger så många dödsoffer än en vanlig influensa.

 

Det är först nyligen som Sverige nu genomför testning på bred front. Om det är WHO eller ECDC bedömningar som ligger till grund för strategibytet, att Sverige placerats i samma grupp som europeiska u-länder eller om det är den allt större frustration som de nordiska grannländerna visar är okänt. Men i en intervju i DN ger Anders Tegnell för första gången en ledtråd till varför Sverige vare sig följde sin egen lagstiftning, Smittskyddslagen, eller hörsammade WHO:s uppmaning om breda tester, smittspårning och isolering.

Anders Tegnell säger helgens intervju i DN att resurserna helt enkelt inte fanns när de behövdes. Hade de funnits tidigt skulle situationen ha blivit bättre. Tegnell menar även i samma intervju att testning och smittspårning är avgörande för att bekämpa pandemin när den blommar upp igen som klustersmitta.

Folkhälsomyndigheten har blivit något av motsägelsernas mästare. Redan i början av pandemins utbredning var testning underordnat. Inte heller alla WHO:s rekommendationer följdes och de har inte heller implementerats helt idag. Först nyligen har bland annat Arlanda börjat torka av knappsatser och annat för att skydda mot kontaktsmitta. Något som WHO rekommenderade redan den 29 februari. Även städning av gemensamma ytor med tätare intervall. Detta har inte gått ut i Sverige som rekommendation. Men idag är testning återigen i ropet. Helt motsatt budskap mot tidigare.

Såväl danskt, finskt som norskt näringsliv lider av de stängda gränserna men det finns ett brett folkligt stöd för de införda restriktionerna mot resande från Sverige. Vid det senaste utbrottet av Covid 19 i Vasa, Finland, kunde samtliga fall spåras till Sverige. Så sent som i förra veckan kunde en svensk hyrläkare i Oslo diagnosticeras med Covid 19 som denne tagit med sig från Sverige.

Att den idag bredare testningen identifierar fler fall brukar vara såväl utrikesministerns som Folkhälsomyndighetens försvar. Men det är just det som Sveriges grannländer med fasa ser. De inser att risken är större än i andra länder att en medborgare kommer i kontakt med en svensk smittad och tar med sig Covid 19 hem igen.

Sveriges nordiska grannländer ser fram emot den dagen som handeln och turismen kan återgå till det normala. Men först när Sverige har kontroll över smittspridningen. Sveriges grannländer har visat en högre grad av lyhördhet inför hur de mellanstatliga organen WHO, ECDC, Europarådet och EU-kommissionen resonerat.

Sverige ser ut att ha förtjänat sin plats bland de 11 europeiska länder som idag utgör en riskzon.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se