Dag Hammarskjöldstiftelsens verksamhet hade varit olaglig i Frankrike

© Kjell Nilson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 9 Jul 2020 2020-07-09
E-post 1976

Det som är olagligt i Frankrike, att ge nära anhöriga fiktiva tjänster eller anhöriganställningar är inte bara lagligt i Sverige. Det är dessutom satt i system av UD som genom Dag Hammarskjöldstiftelsen bereder UD:s anhöriga skräddarsydda tjänster och andra tjänster när nöden så kräver. 

Den konservative François Fillon var favorit i presidentvalet 2017 fram till brotten uppdagades. När det avslöjades att han anställt sin fru och sina två barn som assistenter försvann han snabbt ur racet inför valet, som senare vanns av Emmanuel Macron.

Åklagaren yrkade på att François Fillon skulle dömas till fem års fängelse och böter på 375.000 euro, motsvarande nästan 4 miljoner svenska kronor. I förra veckan föll domen, som gick helt på åklagarens linje. Även Fillons hustru, Penelope Fillon dömdes till tre års fängelse villkorligt och böter på samma summa som sin man, för medhjälp till förskingring och undanhållande av allmänna medel, skriver Le Monde.

– Ingenting kunde ha motiverat den erhållna ersättningen, sade domaren i målet om utbetalningarna, enligt Le Monde.

François och Penelope Fillon kommer att överklagar domen, meddelade deras advokater efter att den tillkännagetts.

Det som är olagligt i Frankrike är dock fullt möjligt i Sverige i allmänhet och i det utrikespolitiska klustret kring UD i synnerhet. Helt fri från Utrikesdepartementets formella styrning finns Dag Hammarkjöld-stiftelsen som kommit att utvecklas till just skenanställningar eller som möjlighet för medföljande till framför allt uppdrag i New York att kunna uppbära lön och pensionsförmåner.

De dolda delarna av den svenska kampanjen till FN:s säkerhetsråd hade även de stiftelsen som arena. Dag Hammarskjöldstiftelsen står fri från insyn av media och medborgare och bemannas i huvudsak av personal från Utrikesdepartementet. Stiftelsen grundades för att hedra minnet av den tidigare, och under dramatiska former avlidne tidigare svenske generalsekreteraren för FN Dag Hammarskjöld.

Verksamheten vid stiftelsen går under en vid formulering vilket medger för stiftelsen att anpassa verksamheten utefter vilka personer som mer eller mindre långvarigt behöver en plats att mellanlanda på. Denna stiftelse finansieras i huvudsak av UD:s FN-enhet. Denna enhet blev närmast känd när  den avgående enhetschefen Efraim Gomez vägrade lämna ut rapporten från granskningen av kampanjen till Säkerhetsrådet till riksdagens utrikesutskott. Gomez går nu vidare i karriären till en chefspost i FN.

Dag Hammarskjöld-stiftelsen med bland annat ambassadör Per Örneus och utrikesrådet för politiska frågor, Ellinor Hammarskjöld i styrelsen har ordnat jobb åt t.ex Magnus Lennartsson i New York där stiftelsen har ett för offentlig insyn skyddat kontor. Den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söder har haft anställning vid stiftelsen under socialdemokraternas år i opposition mellan tjänsten i Rom och fram tills dess att Socialdemokraterna kunde återta kontrollen över UD för att nämna ett annat exempel. Stiftelsen används därmed även som plats att mellanlanda på för socialdemokrater om det skulle vara så att en tjänst på UD inte är möjlig att skapa.

Carl Skaus hustru Lisa Orrenius anställdes för säkerhetsrådskampanjen på detta kontor samtidigt som Carl Skau, ambassadör var nyckelperson i arbetet med svenska representationen i FN:s säkerhetsråd. Lisa Orrenius är för övrigt lillasyster till DN-journalisten Niklas Orrenius. Det är idag Carl Skau som från UD:s sida ansvarar för finansieringen för stiftelsen som nyutnämnd chef förenheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor. Vid enheten, i dess ledningsgrupp, återfinns bland annat den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söder. Som även hon beretts mellanlandningsplats på stiftelsen.

Även Anna Hammargren, blivande expeditionschef, hade sin make Henrik anställd vid stiftelsen, utlånad från SIDA.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.