Därför går SSU:s ordförande mot sitt eget förbund

Copyright Kjell Nilsson Mäki
  • Fredag 31 Jul 2020 2020-07-31
E-post 1820

SSU:s ordförande Philip Botström gör vad som för en yttre betraktare ser ut som ett lappkast i flykting- och migrationsfrågan. Och lappkastet har sin förklaring. 2021 avgår Botström som SSU-ordförande och måste nu förbereda för sin fortsatta karriär.

SSU:s ordförande Philip Botström har själv vuxit upp i den värmländska staden och kallar flyktingsituationen för ”hopplös”.

– Jag äcklas av hyckleriet som jag har mött i migrationsdebatten, där man inte låtsas om de här problemen säger Botström i en intervju i Expressen.

Nu kräver Botström att svensk migrationspolitik görs om från grunden.

Botström var själv, som nyvald SSU-ordförande en av arkitekterna bakom manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholmden 6 september 2015. Medarrangörer till manifestationen var, förutom SSU även Miljöpartiet som tog initiativet. Samtliga ungdomsförbund utom Sverigedemokraternas stod bakom manifestationen som på sin Facebooksida menade att

“Vi vill visa att vi är fler som står upp för ett humant Europa, ett Europa öppet för de som söker skydd”

Det var vid denna manifestation som Stefan Löfven lovade att hans Europa inte skulle bygga några murar. När Sverige, bara två och en halv månad senare tvingades stänga gränserna menade SSU Stockholm att

Att ställa välfärden mot ett generöst mottagande av människor i behov av asyl är att bekräfta och överta en rasistisk världsbild och problemformulering. 

Så sent som 2018 gjorde SSU gemensam sak med de övriga sidoorganisationerna när  Stefan Löfven och dåvarande migrationsminister Heléne Fritzon (S) på en pressträff att Sveriges restriktiva asylpolitik ska ligga fast tills EU har infört en gemensam politik. Socialdemokrater för tro och solidaritet beklagade då beskeden. De fem sidoförbunden, som S-kvinnor, Tro och Solidaritet, S-studenter, HBT-Socialdemokrater och SSU gick sedan gemensamt emot ledningen och ville att S ska stå upp för permanenta uppehållstillstånd – till skillnad från tillfälliga – och att det skulle bli lättare för personer som har flytt till Sverige att återförenas med sina familjer.

Vad som föranlett Philip Botströms svängning i sakfrågan är okänt då situationen och utvecklingen i Filipstad inte rimligen kan ha varit okänd för honom. En situation som byggts upp under en lång tid och som även var akut 2015 när Botström agerade arkitekt bakom inte bara manifestationen på Medborgarplatsen utan fler än så.

Mer rimligt är att han nu förbereder nästa steg i karriären efter det att hans mandatperiod som ordförande löper ut. Botström blev omvald av SSU-kongressen 2019 för andra gången som ordförande och detta mandat löper ut i augusti 2021. Då har Botström suttit som ordförande i sex år. Sist någon satt mer än två mandatperioder var perioden 1990-1995 då Karl Petter Thorwaldsson, senare ordförande för ABF respektive LO satt i fem år. Innan dess hade Jan Nygren och Anna Lindh suttit sex år vardera.

Ett omval för en fjärde mandatperiod bör betecknas som osannolik då Botström 2021 även fyller 31 år vilket skulle vara i äldsta laget för en ordförande för ett ungdomsförbund.

Botström kommer dessutom från partidistriktet i Värmland där flera socialdemokrater tappade sina mandat vid det senaste riksdagsvalet 2018 mycket på grund av den linje som partiet då drev, den linje som Botström var en av arkitekterna bakom och som han numera känner sig äcklad av. Dessa partidistrikt är helt opåverkade av stämningsläget i distrikten Skåne, Stockholms stad samt Uppsala som representerar de migrationsgenerösaste partidistrikten men som samtidigt har störst problem med identitetspolitik och antisemitism.

Det är ingen intern hemlighet att Botström sedan en tid är på kollissionskurs med SSU-distrikten i Skåne, Stockholm och Uppsala där Skåne och Uppsala tillsammans med Dagens Arena (som domineras av Stockholms Arbetarekommun) har haft flest medlemmar som givit uttryck för antisemitiska vanföreställningar. Botström har dock valt att inte driva på för att utesluta dessa trots att MUCF räknat av medlemsantalet i Skåne. MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor menade i ett beslut att SSU Skåne inte lever upp till myndighetens demokratikriterier.

Botström har endast ett år kvar på sin tid som ordförande för SSU och bör rimligen ha påbörjat sin karriärplanering. Det som hägrar är med andra ord med största sannolikhet en riksdagsplats i valet 2022.

Och en sådan kräver att han tar ut distansen till sin egen historia som arkitekt bakom den migrationsretorik som förde Sverige till systemkollapsens gräns. Den gräns där Filipstad, som Botström refererar till, ser ut att ha passerat enligt hans egen beskrivning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se