Folkhälsomyndigheten: FHM råd om munskydd mot Covid 19 saknar evidens

  • Söndag 5 Jul 2020 2020-07-05
E-post 2552

Det finns fler och fler tecken på,att Folkhälsomyndigheten inte längre drivs av vetenskap och beprövad erfarenhet utan av prestige, tjurskallighet och ”killgissningar”. Med frågan om munskydd eller inte blir det övertydligt när myndigheten till slut tvingas vitsorda att de saknar stöd i forskning för sina analyser och allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens arbete mot Covid 19 fortsätter att ifrågasättas. Professor Björn Olsén och 22 andra högt meriterade läkare och professorer ifrågasätter statsepimeiolog Anders Tegnell på Expressen debatt. Tegnell har konsekvent avfärdat andras förslag och analyser som inte ”vettiga” och ej ”genomförbara”. Idag kan Sverige räkna in mer än fyra gånger så många dödsfall än sina nordiska grannländer vars strategier mot pandemin underkänts av Anders Tegnell.

Tegnell har menat att Folkhälsomyndighetens arbete vilar på strikt vetenskaplig grund och att användandet av munskydd skulle invagga den enskilde i falsk trygghet. Kunskapsunderlaget för att munskydd skulle hjälpa mot spridningen av coronaviruset utanför vården är ”extremt svagt”. I många länder finns det krav på att medborgarna ska använda munskydd och i Sverige har debatten tilltagit den senaste tiden.

Enligt Tegnell ser man smittspridningen på arbetsplatser, i hemmet och när människor sitter på restauranger – på platser där de flesta inte kommer ha munskydd.

– Dessutom passar det dåligt i det vi försöker driva: Är man sjuk ska man stanna hemma och inte gå ut på stan med munskydd.

En åtgärd som nu införs på även svenska flygplatser, som Tegnell och Folkälsomyndigheten varit explicit motståndare till är användandet av munskydd. 

Formellt handlar det om en anpassning till säkerhetsprotokoll från den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA, säger Lovisa Ernestam vid Swedavias presstjänst. För personal som arbetar på Swedavias flygplatser med resenärsnära kontakt är munskydd ett krav.  EASA följer i allt väsentligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömningar.

ECDC menar att användning av munskydd i offentliga miljöer kan fungera för att minska samhällsspridningen genom att minimera utsöndringen av droppar från luftvägarna hos infekterade personer som ännu inte har fått symtom eller inte får några symtom. ECDC menar att  munskydd kan fungera som komplement till övriga skyddsåtgärder samt att användning av munskydd i samhället skulle kunna övervägas, i synnerhet vid besök i slutna utrymmen där många människor rör sig, till exempel i livsmedelsbutiker, affärscentrum eller vid användning av allmänna transportmedel och liknande.

Trots ett allt bättre kunskapsläge om luftburen smitta vidhåller dock Folkhälsomyndigheten sitt motstånd och hitintills hänvisat till svagt forskningsläge för användandet av munskydd och har hävdat att myndighetens rekommendationer vilar på vetenskaplig grund. Tills nu. 

Dr Sonja Löfmark vid enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten vitsordar i ett skriftligt svar till en av Ledarsidornas samarbetspartners att myndighetens uttalande om att munskydd vid Covid 19 kan ”kan invagga folk i falsk trygghet” saknar evidens. 

Myndigheten känner inte till några studier som mätt denna eventuella negativa effekt men vidhåller sin uppfattning trots att allt mer forskning tyder på motsatsen. 

Även ECDC konstaterar att användningen av munskydd sannolikt dämpat och till och med hejdat smittspridning i bland annat Asien.

Att Sverige nu mer eller mindre är en av Europas paria-stater är sannolikt ställt bortom allt rimligt tvivel. Europa vill inte isolera Sverige och svenskar men tvingas till det för att behöva skydda sig mot Covid 19. Och det finns fler och fler tecken på, vilket professor Björn Olsén et al pekar på, att Folkhälsomyndigheten inte längre drivs av vetenskap och beprövad erfarenhet utan av prestige, tjurskallighet och ”killgissningar”.

Med frågan om munskydd eller inte blir det övertydligt när myndigheten till slut tvingas vitsorda att de saknar stöd i forskning för sina analyser och allmänna råd.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se