Franska senaten identifierar Muslimska brödraskapet som hot mot republiken

Muslimska Brödraskapets flagga. Bild: Wikimedia Commons
  • Tisdag 21 Jul 2020 2020-07-21
E-post 2106

Med Frankrike har nu tre av europas största och mest tongivande länder låtit genom parlamentariskt sammansatta kommissioner utreda och slutit sig till samma sak vad avser radikal islamism och Muslimska brödraskapets inflytande.

Samtliga länder designerar Brödraskapets verksamhet och ideologi som ett hot mot demokratin. Samtliga parlamentariska utredningar styrker, från sina respektive perspektiv, den redogörelse av etableringsstrategin, Brödraskapets nätverksstruktur och alla de slutsatser som beskrivs i Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige”.

Efter en  åtta månader lång undersökningsprocess kunde en kommission utsedd av den franska senaten den sjunde juli presentera en rapport om hur radikal islamism i allmänhet och Muslimska brödraskapet i synnerhet etablerat sig i Frankrike. The Levant News var först att rapportera om detta.

Rapporten täcker in de senaste tjugo åren men har kommit att fokusera vid Muslimska brödraskapet som anses vara den mest inflytelserika organisationen. Arbetet, som närmast är att likna vid en statlig utredning har inkluderat intervjuer av 60 experter och andra aktörer inom forskningsområdet samt säkerhetstjänsterna. 

Rapporten identifierar det Muslimska brödraskapet som ett hot mot republiken och vissa av förslagen som presenteras går avsevärt mycket längre och är mer konkreta än motsvarande tyska och brittiska parlamentariska studier. Rapporten kräver bland annat inreseförbud för Muslimska brödraskapets andlige ledare Yusuf al Qaradawi samt förbud mot hans bok “The Lawful and the Prohibited in Islam” att säljas eller på annat sätt göras tillgänglig då denna bok förespråkar jihad och predikar såväl antisemitism som fientlighet mot HBTQ-kollektivet.

Det som gör den franska rapporten intressant är att den beskriver det Muslimska brödraskapets etablering i Frankrike på exakt samma sätt som hur det beskrivs i ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm. Organisationsuppbyggnaden och etableringsstrategin som tillämpats är i praktiken identisk med smärre undantag.

Brödraskapet uppges i Frankrike kontrollera bland annat 147 moskéer eller cirka 10 procent av alla franska moskéer samt 600 föreningar av olika karaktär. Delar av denna struktur vill kommissionen gå vidare med och förbjuda. Det som skiljer är den stora turkiska dominansen. 

Denna koppling mellan Brödraskapet och den turkiska regimen finns även i Sverige men är långt ifrån lika utbredd. I Sverige har etableringsstrategin sett annorlunda ut i de avseendena. Även om den turkiska diasporan endast utgör fem procent av franska muslimer domineras moskéerna av imamer anställda av den turkiska statliga myndigheten Diyanet.

Denna utveckling bryter av från det som borde vara mer naturligt. Inflytandet från Algeriska radikala islamister som mer influerats av Franz Fanon på 1960-talet. Det finns goda skäl att gå vidare med en utredning för att se vilka mekanismer som fick den franska islamisten att istället närma sig Brödraskapet. Även om Franz Fanon och Yussuf al Quaradawi var samtida i Paris respektive München var kontakterna dem emellan begränsade så vitt känt. Franz Fanon är den franske islamist som haft störst påverkan på den antikoloniala frihetsrörelsen i Algeriet. Algeriet intar en särställning i fransk historia.

I dagsläget har tre av de största europeiska länderna nu var och en för sig och utan egentlig inbördes koordinering dels låtit studera Muslimska brödraskapets etablering i respektive land men även kommit att sluta sig till samma slutsatser. Att nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet utgör ett hot mot respektive lands regerinsform eller konstitution samt att de utgör ett radikaliserande kluster. Exakt de slutsatser som dras i ”Islamismen i Sverige”.

Även om de franska förslagen från senatskommissionen vill gå långt och att den nye franske inrikesministern bedöms ha de politiska musklerna att göra det är sannolikheten för omfattande förbud låg. 

Att Frankrike kommer införa någon form av inreseförbud för Yusuf al Qaradawi och andra höga representanter bör dock föras som sannolikt men allt för långt gående regleringar, som censur eller förbud mot föreningar, är mindre sannolikt då det skulle utmana delar av republikens grundläggande värderingar. Men att moskéer och föreningar som ingår i Brödraskapets nätverksstruktur går en mer reglerad framtid till mötes bör anses vara sannolikt.

Men även kommer den svenska relationen till Frankrike att påverkas. Frankrike har i ministerrådet påpekat för Sverige de brister som det svenska arbetet mot våldsbejakande islamism präglas av. Bland annat nämns i andra sammanhang från källor i Bryssel och i ministerrådet att Sverige 2015 stod i begrepp att erkänna Västsahara med Polisario som erkänd företrädare. Hade Sverige gått vidare med erkännande hade Frankrike, tillsammans med Tyskland, begränsat Sveriges insyn inom den europeiska koordinerade antiterrorstrategin då Polisario uppvisar band med bland annat Al Qaida in Mahgrib, AQiM.

Efter ett möte i ministerrådet 2015 valde regeringen Löfven begrava erkännandet av Västsahara i en utredning som senare kom fram till att ett erkännande inte var att rekommendera trots att Socialdemokraterna fattat ett kongressbeslut i frågan 2009. 

Med Frankrike har nu tre av europas största och mest tongivande länder låtit utreda och slutit sig till samma sak vad avser radikal islamism och Muslimska brödraskapets inflytande. Samtliga länder designerar Brödraskapets verksamhet och ideologi som ett hot mot demokratin. Samtliga parlamentariska utredningar styrker, från sina respektive perspektiv, den redogörelse av etableringsstrategin, Brödraskapets nätverksstruktur och alla de slutsatser som beskrivs i Johan Westerholms ”Islamismen i Sverige”.

 

Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

"Islamismen i Sverige" är den första studie som sätter det Muslimska brödraskapets etablering i väst i ett sammanhang. Den baseras i praktiken uteslutande på Brödraskapets egen dokumentation och uttalanden och placerar dessa i en kontext.

"Islamismen i Sverige" utgör tillsammans med bokens källor den kunskapsbas som krävs för att kunna följa och förstå Brödraskapets taktikanpassningar. Boken har fått internationell uppmärksamhet.

"Islamismen i Sverige" ges ut i Norge på Document förlag under sommaren samt lanseras på flera andra språk och marknader under hösten.

Sagt om "Islamismen i Sverige:

 

 

Islamismen i Sverige finns att köpa på bland annat Bokus som e-, ljud eller vanlig bok. Den finns även som streamingtjänst på Storytel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se