JO: Mördare och terrorister har större rättigheter än brottsoffer

Lars Vilks (självporträtt 2020), JO. Montage
  • Fredag 3 Jul 2020 2020-07-03
E-post 2135

Justitieombudsmannen lät meddela att han inte ens kommer öppna en utredning kring polisens personskydd av konstnären Lars Vilks. Motivet vilar på en svag grund då JO visst gjort motsvarande utredningar på eget initiativ tidigare. Signalvärdet JO:s beslut skickar är starkt då JO i praktiken nu löper andra krafters ärenden.

Polisen har i utformningen av personskyddet av Lars Vilks konsekvent försvårat hans umgänge med hans flickvän sedan 30 år som han haft ett distansförhållande med. Efter att Vilks flickvän flyttat hem till Sverige kan de inte ses när de vill då Polisen bedömer henne, på oklara grunder, som ett säkerhetshot. Då flickvännen inte inte ingår i Vilks personskydd  kan de endast träffas utomhus. Polisen vägrar även konsekvent att hämta upp henne eller på något sätt underlätta umgänget med Vilks livskamrat sedan 30 år.

Justitieombudsmannen, JO, Per Lennerbrant har tagit beslut om att inte utreda Polisen i enlighet med den anmälan professorn och konstnären Lars Vilks lämnade in tidigare vilket SVT var först att rapportera om. JO skriver i beslutet att det inte är lämpligt för JO att utreda om ett personskydd är bra utformat eller inte i ett enskilt fall:

”Enligt de principer som tillämpas för JO:s tillsynsverksamhet granskar JO normalt inte myndigheters ställningstaganden i sak. Hur ett personskydd ska utformas i ett enskilt fall bygger på Polismyndighetens bedömningar, bl.a. av hur hotbilden ser ut.”

Justitieombudsmannen skriver i beslutet att han har förståelse för Lars Vilks svåra situation och beklagar att situationen är sådan att skyddet alls behövs.

Mer läsning: Lars Vilks tvingas avtjäna förövarnas straff

Situationen, som JO hänvisar till, har uppstått efter att al Qaida uttalat en fatwa, dödsdom, mot Vilks efter de s.k ”Rondellhundarna”. Vilks har utsatt för ett antal mord- eller attentatsförsök sedan fatwan uttalades 2007. Al Qaida är en av världens mest brutala terrororganisationer.

Att JO inte granskar myndigheters ställningstaganden i sak eller hur verksamheten utformas är ett påstående med svagt stöd. Så sent som den 30 juni publicerade JO en egenititierad rapport om hur Kriminalvården utformade skyddet mot Covid 19 för intagna på landets olika kriminalvårdsanstalter. Kriminalvården fick kritik för att ha begränsat de intagnas frihet i allt för stor utsträckning och på ett rättsosäkert sätt. Denna utredning omfattade även en expert i psykologi för att utreda hur intagnas psykiska hälsa påverkades av Kriminalvårdens skyddsåtgärder.

Per Lennerbrant, som är en av fyra chefs-JO, låter inte ens en psykolog yttra sig i fallet med Lars Vilks trots att det är vida känt vilken press ett mer än tio år långt reellt dödshot påverkat honom i allmänhet och den psykiska påfrestning som polisens utformning av skyddet innebär.

Vidare väger inte JO in det större sammanhang som de hot som Vilks utsätts för. I flera av fallen har radikaliseringen av attentatsmännen skett inom verksamhet som i stora delar har kunnat uppbära statligt stöd. Dels genom stats-, kultur samt kommunala bidrag i olika former, dels genom hjälp med skatteuppbörden, zakat, via skatteverket till de olika församlingarna. Attentatet mot Vilks bostad i form av ett försök till mordbrand är ett exempel där gärningsmännen kom från samma moské i Landskrona där bland annat den nu utvisade imamen i Gävle, Abo Raads nätverk varit aktiva.

Säkerhetspolisen pekar dessutom explicit ut problemen med offentlig finansiering av radikaliserande miljöer i sin årsbok för 2019. Radikalisering som bevisligen har lett till attentatsförsök mot Vilks.

JO skickar därmed ut en mycket tydlig signal att en dömd gärningsman har större rättigheter än ett brottsoffer. Att en dömd brottslings psykiska hälsa väger tyngre än ett brottsoffers är ett exempel. Om det vittnar om inte annat den utredning på eget initiativ som JO genomfört riktad mot Kriminalvården. Samtidigt som JO inte ens kommer titta närmare på Vilks anmälan.

JO och Per Lennerbrant skickar även ut en rad andra signaler, om än implicita:

Att Lennerbrant ser mellan fingrarnaför den form av radikalisering som syftar till dödligt våld riktat mot hela samhället och som sker i offentligt finansierad verksamhet men att han inte avser heller han göra något åt konsekvenserna som Vilks drabbas av i förlängningen.

Konsekvenser där polisen i praktiken tar ställning med Vilks som någon form av gärningsman där straffet blir ett livstidsstraff och som innefattar bland annat ett nekat umgänge med anhöriga. Ett umgänge som de som är formellt dömda garanteras för att göra kriminalvården human och ur ett psykologiskt perspektiv acceptabel.

 

Extramaterial:

JO:s svar på Lars Vilks anmälan.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se