Prestigebunden Folkhälsomyndighet uppvisar likheter med sekter

  • Onsdag 29 Jul 2020 2020-07-29
E-post 2279

Reaktionerna på den kritik som professor Björn Olsen riktade mot Folkhälsomyndigheten under gårdagen lät inte vänta på sig. Och reaktionerna följer samma mönster som tidigare, motattack utan underlag, vilket styrker bilden av en myndighet som är mer att likna vid en sekt.

Professor Björn Olsen har varit en av Folkhälsomyndigheten, FHM, och statsepidemiolog  Anders Tegnells främsta kritiker genom coronapandemin. Olsen riktade igår hård kritik mot Folkhälsomyndigheten i sitt sommarprogram i P1. Men Anders Tegnell säger att myndigheten utgår från vad forskningen säger, inte från vad enskilda forskare tycker.

– Vad enskilda forskare säger i olika debattartiklar och sånt, det är inte det som är evidensbaserat utan här måste vi luta oss mot den kunskap som vi kan dela med andra myndigheter i världen och det är framför allt det vi följer, säger Anders Tegnell i Studio Ett.

Tidigare har Tegnell menat att kritikerna har andra agendor, att de främst är ute efter mer forskningsmedel för den egna forskningen när han bemött kritik. Att misstänkliggöra eller på annat sätt gestalta meningsmotståndare som att ha en klandervärd egen agenda är en beprövad härskarteknik. Tegnell har även i svepande ordalag låtit förstå att det finns numera väldigt många hobby-epidemiologer utan att närmare precisera vilka av sina kritiker han avser.

Och att FHM skulle luta sig på forskning är en direkt osanning i den fråga som det gått mest prestige i – ansiktsmaskerna.

FHM har vid upprepade tillfällen menat att ansiktsskydd inte minskar smittspridningen på något sätt utan kan förvärra smittspridningen. Men den slutsatsen vilar inte på kunskap utan är en närmast anektdotisk uppgift. 

Ledarsidorna har tidigare redogjort för bristerna i FHM:s resonemang och FHM erkände till slut att de inte hade någon forskning alls att hänvisa till som stöd för sin slutsats om ansiktsmaskers negativa inverkan. 

Det är heller inte första gången som FHM uppenbart slarvat med underlaget. FHM menade tidigt att barn inte utgjorde någon länk i smittkedjan och hänvisade till en rapport som WHO tidigare publicerade. En direkt felcitering av rapporten som baserades på en kinesisk studie. Studien hade inte kunnat detektera någon smittspridning från barn men WHO konstaterade att datamängden var för liten för att dra några som helst slutsatser av. Denna information förmedlade inte FHM vidare. 

Och att det sedan gått prestige i ansiktsmasker från FHM sida blir allt mer uppenbart. FHM menar att det inte finns studier om dess effektivietet vilket är ytterligare en direkt osanning från myndighetens sida. 2013 publicerade Society for Disaster Medicine and Public Health en studie där hemmagjorda masker jämfördes med kirurgmasker. Studien kom fram till att användandet av ansiktskydd hejdade spridningen av droppsmitta och att till och med hemmagjorda ansiktskydd var bättre än inget skydd alls även om det skulle i sådana fall användas som absolut sista alternativ.

Anders Tegnells reaktion på kritiken från Olsen och de exempel som anges när FHM farit med direkt osanning eller inte själva visat den noggrannhet i analys av till exempel WHO:s rapporter snarare styrker Olsens kritik. Att myndigheten närmast är att likna vid en sekt som inte tolererar kritik som riktas mot den. En arbetsmiljö som präglas av ja-sägare och “group-think”. Grupptänkande och likriktning. Hur väl underbyggd kritiken än är går myndigheten till motattack med i vissa fall direkt oriktiga uppgifter eller inkorrekt återgivning av till exempel WHO:s rapporter.

Ett mönster som upprepats gång på gång.

Som sin egen anekdotiska uppfattning om ansiktskydd där Tegnell och hans kollegor helt saknar stöd i någon form och förnekar förekomsten av internationella studier.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se