Rysk roulette. Med tre kulor i trumman

Rysk roulette. Foto: Mike Gunner on Pixabay
  • Tisdag 14 Jul 2020 2020-07-14
E-post 1413

Även om smittspridningen av Covid 19 nu avtar i Sverige ligger landet fortfarande i den absoluta toppen internationellt vad avser insjuknade och döda per capita. Och samtidigt som allt fler experter inom forskningsområdet ställer fler och fler kritiska frågor avfärdas alla frågor och förslag som kommandes från mindre vetande eller att de inte är genomförbara av Folkhälsomyndigheten som ligger fast vid sin strategi. En strategi som få vet vad den egentligen innebär.

Vilken corona-strategi som regeringen och Folkhälsomyndigheten, FHM, arbetar efter blir allt mer oklart. Detta lyfter 23 forskare, bland annat professor Björn Olsén, upp på GP Debatt. För även om Folkhälsomyndigheten idag menar att det inte finns någon annan strategi än övriga Europa eller vad WHO rekommenderar så hänger inte det ihop med det faktiska utfallet.  

Forskarna menar att 

”Vi vet inte varför FHM vägrar att införa munskydd, eller isolera symptomfria. Men om det handlar om en outtalad förhoppning att via medveten smittspridning uppnå en högre immunitet – en strategi som inget annat land i världen tillämpar – då är våra smittskyddsansvariga livsfarliga”.

De inleder artikeln med ett reellt exempel:

Sverige tillhör de länder som per capita har flest rapporterade dödsfall i covid-19 i världen. Ändå är rekommendationerna oförändrade sedan pandemins etablering i Sverige. Trots att det nu är helt klarlagt att covid-19 smittar innan symptom — studier visar att symptomfria står för mellan 40 och 45 procent av smittöverföringen — så står det alltjämt på FHM:s hemsida: ”Om en person i familjen är sjuk — måste alla stanna hemma då? Nej, så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har några symtom kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet”.

Men det finns något som kan förklara den svenska strategin:

Den 16 mars pekade Folkhälsomyndigheten i en intervju i Aftonbladet på Storbrittanniens dåvarande strategi, att under kontrollerade former uppnå en flockimmunitet som föredömlig. 

Förslaget från den brittiska regeringens vetenskapliga chefsrådgivare Patrick Vallance har kritiserats av bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, men statsepidemiolog Anders Tegnell var positiv till Storbritanniens coronahantering och menar att Sverige arbetar på ett liknande sätt.

FHM har under våren tonat ned behovet av skyddsutrustning för vård- och omsorgpersonal vid flera tillfällen. I SVT kartläggning av FHM:s rekommendationer till vårdpersonal framgår att FHM motsatte sig en rad med åtgärder som kunde ha stoppat smittspridningen bland vårdpersonal.

Många läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som har arbetat i frontlinjen under pandemin i Sverige har sedan pandemin fick fäste i Sverige själva insjuknat i covid-19. Flera har intensivvårdats och några har avlidit.

I mitten av maj hade över 10 300 personer som arbetar inom vård och omsorg testat positivt för coronaviruset i Sverige, visar siffror som Folkhälsomyndigheten sammanställt åt TT. Det motsvarar närmare hälften av alla bekräftade fall under utbrottets första tre månader. Av dessa har flera personer, både läkare och sjukskötersoir, avlidit.

En stor majoritet har fått lindriga symptom. Hur många vårdanställda som avlidit är okänt. Myndigheterna har inte sammanställt dödsfallen utifrån yrkeskategorier.

För dem som jobbade i den första linjen i primärvården och med avancerad vård i hemmet fanns hemskt lite skydd. Där var utsattheten bland personalen enorm, säger Johan Styrud, ordförande för Läkarföreningen i Stockholm och överläkare vid Danderyds sjukhus.

Det går inte att utesluta att FHM aldrig i egentlig mening övergav den av WHO starkt kritiserade strategin om flockimmunitet. Att Sverige var i praktiken sista land ut i Europa att hörsamma WHO:s uppmaning om att testa och smittspåra är ett sådant tecken av flera. FHM menade att “det inte var meningsfullt” att testa brett mot Covid 19 den 14 mars.

Att flockimmunitet är något som eftersträvas vid vanliga vinterinfluensor är allmänt känt. Men trots att det redan i februari stod klart att Covid 19 var något helt annat än en vanlig vinterkräksjuka menade statsepidemiolog att resten av världen var galen som stängde gränserna för att hindra spridning. Just gränsstängning, eller isolering av “affected areas” var något som ingick i WHO:s rekommendationer i arbetet mot Covid 19 och som kommunicerades till medlemsländerna den 29 februari.

Vid pandemier av detta slag menar flera experter, professorer inom forskningsområdet, som Ledarsidorna varit i kontakt med att försöka uppnå en flockimmunitet mot ett virus som beter sig så pass nyckfullt och är så pass dödligt som det som utvecklar Covid 19 att det är som att ”spela rysk roulette med tre kulor i trumman”.  En annan menade att detta är ett forskningsexperiment som genomförs på en hel befolkning som ingen tidigare har ens tänkt tanken på att försöka sig på och jämställer det svenska arbetet mot Covid 19 med Macciarini-skandalen vid Karolinska Institutet.

Riskerna och variablerna är för många och för osäkra. Ett sådant forskningsexperiment skulle aldrig ha passerat någon etisk forskningsnämnd.

Regeringen, och Folkhälsomyndigheten, kan inte komma runt att Folkhälsomyndigheten genom Anders Tegnell den 14 mars lät avbryta den bredare testningen. Inte heller går det att negligera att myndigheten  den 16 mars menade att flockimmunitet var den enda möjliga vägen framåt och sedan dess konsekvent, trots påståenden om motsatsen, motarbetat de råd och anvisningar som WHO kommunicerat. Som användandet av olika skydd i vård och omsorg trots varningar från vård- och omsorgspersonal samt arbetsgivarverket.

Frågan som allt fler experter inom forskningsområdet ställer sig är därmed relevant. Vad är den svenska strategin? Men eftersom valet av strategi är ett politiskt ansvar bör den omformuleras till

”Spelar regeringen rysk roulette med tre kulor i trumman”?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se