Så förändrar Muslimska brödraskapet i Sverige sin struktur efter granskningen

ABF och Muslimska brödraskapet. Montage.
  • Fredag 10 Jul 2020 2020-07-10
E-post 2430

Sedan granskningen av Muslimska brödraskapets svenska nätverksstruktur intensifierats har Brödraskapet inlett en förändring av arbetssätt och vilka arenor de utnyttjar. Studieförbundet Ibn Rushd, vars skattefinansiering ifrågasätts av allt fler får en mindre roll och ersätts av andra arenor och samarbeten.

Sedan Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorat möjligheten till statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor har SUM kommit att förändra sitt arbetssätt. SUM förlorade möjligheten till statsbidragen efter att Högsta förvaltningsdomstolen nekade SUM prövningstillstånd och därmed fastställde kammarrätten i Stockholms dom från 2019.

Efter Högsta förvaltningsdomstolens besked meddelade SUM att de vid studieförbundet Ibn Rushd nästa årsmöte formellt kommer lämna studieförbundet som medlemsorganisation.

SUM har vid sidan av studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska Förbundet i Sverige varit de mest aktiva organisationerna i det muslimska civilsamhället som drivit Muslimska brödraskapets budskap. Bland annat som organisatörer av de numera nedlagda ”Muslimska familjedagarna”. Denna årliga konferens, som lades ned med kort varsel 2019 var allmänt kända för att bjuda in internationellt erkända medlemmar av Brödraskapets nätverk. Företrädare som var kända för att förespråka sharia-lagstiftning samt uppmana till jihad mot väst.

Med de nu nekade statsbidragen och den upplösta arenan i form av familjedagarna har SUM förändrat sitt agerande i debatten. SUM förknippas mycket tydligt med Rashid Musa som varit organisationens ordförande sedan mer än ett decennium.

Förutom att Musa är en återkommande föreläsare vid Stockholms moské kring Malcolm X har SUM:s samarbete med studieförbundet ABF blivit allt mer uppenbart. Att studieförbunden samarbetar med varandra är i sig inget nytt men bandet mellan Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer och ABF är starkare än andra genom personunioner.

Musa har på kort tid genomfört två aktiviteter med stort genomslag tillsammans med ABF. Dels det nätsända panelsamtal om Black Lives Matter som anordnades av ABF Botkyrka den 30 juni vilket Nyheter Idag rapporterade om. Musa deltog i panelen tillsammans med Araia Ghirmai Sebhatu och Nabila Abdul Fattah. Fattah har tidigare varit krönikör på Metro och rappare under artistnamnet Nabila. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tidigare kritiserat en av Nabilas raptexter, där hon hon beskrev judar som ”sataniska” varelser ”med svarta hjärtan” och höll gruppen kollektivt ansvarig för staten Israels politik.

Veckan innan, den 22 juni, genomförde ABF Stockholm ett motsvarande panelsamtal tillsammans med Feministiskt initiativ, Fi, ”Rasism är också en pandemi”. Medverkande var även där Rashid Musa tillsammans med bland annat Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskarnas Riksorganisation, ASR. ASR har tidigare varit medarrangör tillsammans med SUM och studieförbundet Ibn Rushd när de bjudit in internationellt kända antisemiter som Yvonne Ridley. ASR ingår inte i den inre kretsen av Brödraskapets nätverksorganisationer utan kan mer anses vara starkt associerade genom olika personunioner och samarbeten.

Denna till synes snabba positionsförändring, från det nätverk som Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer utgör till det som uppfattas vara en mer ”mainstream” arena som ABF är dock ingen slump. Banden mellan ABF och Brödraskapets nätverksorganisationer går långt tillbaka i tiden och bygger på olika former av personunioner.

Tre organisationer kan sägas vara kommunicerande kärl som gör detta möjligt för SUM och dess ordförande Rashid Musa. Föreningen Hjärta, en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Ibn Rushd och ABF.

Ett exempel kan direkt kopplas till Rashid Musa. Musa var, tillsammans med Omar Mustafa tidigare styrelseledamöter i föreningen Hjärta innan de officiellt lämnade socialdemokraterna 2013 efter att Mustafa tvingats lämna socialdemokraternas partistyrelse. I föreningen Hjärta återfinns bland annat Sara Gunnerud. Gunnerud var under flera år anställd som kommunikationsansvarig vid studieförbundet Ibn Rushd, ansvarig för medlemstidningen ”Kupolen” och mer eller mindre handplockad av studieförbundets dåvarande förbundsrektor Omar Mustafa. 

Gunnerud har starka band med även S-kvinnor och Stockholms Arbetarekommun. En annan person i nätverket är diakonen Anna Ardin, även hon med bas i Föreningen Hjärta. Ardin är förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Gunnerud anses, oberoende av partitillhörighet, vara en av Sveriges skickligaste och mest drivna politiska kommunikatörer. Gunnerud har bland annat författat ”Ordets makt i politiken” (Katalys 2014). Idag har Gunnerud lämnat Ibn Rushd och är anställd på ABF.

Studieförbundet Ibn Rushd har på senare tid även genomfört andra omfattande personalförändringar. Bland annat har funktionen som ansvarig för trosfrågor försvunnit helt från kansliet. Denna tjänst innehades tidigare av Mohammad Temsamani, tillika ordförande för en annan av Brödraskapets nätverksorganisationer Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, FIFS. Temsamani tjänstgjorde under den egyptiska valrörelsen 2012 i Muslimska brödraskapets presidentkandidat Muhammed Mursis valorganisation.

Den ökade granskningen av Muslimska brödraskapets nätverksstruktur i Sverige har provocerat fram en förändring i dess arbetssätt. Samtidigt som de tidigare arenorna, som Ibn Rushd minskar sin närvaro ökar intensiteten i andra fall. 

ABF kliver fram som en allt viktigare arena för bland annat SUM och andra av Brödraskapets nätverksorganisationer och persounioner. De strukturförändringar som nu genomförts och genomförs kommer följas av flera.

 

Islamismen i Sverige

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

"Islamismen i Sverige" är den första studie som sätter det Muslimska brödraskapets etablering i väst i ett sammanhang. Den baseras i praktiken uteslutande på Brödraskapets egen dokumentation och uttalanden och placerar dessa i en kontext.

"Islamismen i Sverige" utgör tillsammans med bokens källor den kunskapsbas som krävs för att kunna följa och förstå Brödraskapets taktikanpassningar. Boken har fått internationell uppmärksamhet.

"Islamismen i Sverige" ges ut i Norge på Document förlag under sommaren samt lanseras på flera andra språk och marknader under hösten.

Sagt om "Islamismen i Sverige"

 

Islamismen i Sverige finns att köpa på bland annat Bokus som e-, ljud eller vanlig bok.

Den finns även som streamingtjänst på Storytel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se