Så förändras Sverigebilden av rättegången mot Aron Flam

Stockholms tingsrätt. Foto: Stockholms tingsrätt
  • Söndag 19 Jul 2020 2020-07-19
E-post 3207

Sveriges hantering av Corona-viruset har skapat internationell uppmärksamhet. Det är för tidigt, enligt Svenska Institutet att bedöma om det varit positivt eller negativt. Men det finns annat som kommer att påverka bilden av Sverige under hösten. Rättegången Sverige vs Aron Flam har redan börjat bevakas av internationell press.

Med jämna mellanrum sänder Utrikesdepartementet ut s.k talepunkter till Sveriges ambassader och andra utlandsmyndigheter för att förklara och sälja in olika svenska beslut och ställningstaganden.  Sedan coronapandemin bröt ut har Sverige fått mycket kritik från omvärlden för hur vi har hanterat smittan. Flera länder som öppnat upp för att släppa in utländska resenärer har behållit begränsningarna för resenärer från Sverige. Talepunkterna som skickats ut under våren och försommaren präglas av detta.

I en artikel i New York Times beskrivs Sverige som en ”pariastat” – utstötta ur den nordiska gemenskapen.

Svenska Institutet, SI, är den myndighet som under UD mäter och bevakar bilden av Sverige i utländska medier. Intresset för Sverige och vårt sätt att hantera pandemin väcker intresse världen över, förklarar Sofia Bard, chef för enheten som ansvarar för Sverigeanalys på Svenska institutet i en intervju i Expressen.

– Intresset är stort, särskilt från de nordiska länderna. De följer noga Sveriges agerande, smittspridning och dödstal.

Ännu är det för tidigt att säga hur Sverigebilden påverkats av pandemin och Sveriges hantering av den, först i november görs en stor undersökning, där bland annat 20 000 personer tillfrågas, och där Sverige rankas bland 50 länder menar Bard.

Men Sverige har även andra problem att hantera. Den ökande antisemitismen i allmänhet och i Malmö i synnerhet. 

En antisemitism som i allra högsta grad är en importerad antisemitism. Denna antisemitism är vida känd och intimt sammanlänkad med socialdemokraternas ungdomsförbund SSU samt det tidigare kommunalrådet i Malmö Illmar Reepalu (S).

Under 2015 lät USA:s tidigare president Barack Obama skicka ett särskilt sändebud, Ira Forman till Malmö för att skapa sig en egen bild. Forman i egenskap av chef för Office to Monitor and Combat Anti-Semi-Semitism, som sorterar under amerikanska UD. Forman menade att det fanns skäl för Malmös judar att vara oroliga i en intervju i Dagens Nyheter.

Antisemitismen i Sverige slås upp stort i Israel och i annan internationell media. I ”Times of Israel” är ämnet så pass vanligen förekommande att tidningen har en egen kategori för artiklarna; ”Antisemitism in Sweden”. Där finns nyheterna om hur bland annat TV5´s dokusåpa hade öppna antisemiter bland deltagarna samt hur en kasse med tvål och en Davidsstjärna placerats utanför ett museum i Norrköping på årsdagen av Förintelsen för att nämna några exempel.

Tvålen anspelade på myten om att underhudsfettet från koncentrationslägerfångar användes i produktionen av tvål till den tyska krigsmakten och civilbefolkningen under Förintelsen. En myt som inte kunnat bekräftas.

Ett av regeringens drag för att möta såväl nationell som internationell kritik var anordnandet av en förintelsekonferens, Malmö International Forum on Holocaust Rememberance and Combatin Antisemitism planerad till oktober 2020. Regeringen hade bjudit in ledare och experter från omkring 50 länder till Sverige för att delta. Samtidigt skulle ett museum till minne av Förintelsens offer invigas. Själva konferensen arrangeras av Utbildningsdepartementet i samarbete med Forum för Levande historia. Pandemin av Covid-19 tvingade dock regeringen att flytta fram konferensen ett år.

Men ett år är lång tid.

Under denna tid kommer även rättegången i målet mellan staten och Aron Flam äga rum. Där åklagaren har valt att beslagta hela den tredje upplagan av Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger”. Något som i samband med beslaget fick stort utrymme i tidningen Jerusalem Post. I artikeln nämns särskilt att Flam lyfter fram en annan bild av den svenska historiebeskrivningen. Bland annat hur Sverige tvingades av segrarmakterna, främst USA, betala ett skadestånd till Förintelsens överlevare men även – som enda stat – efter det andra världskriget betala skadestånd till Tyskland. 

Även den polska radiostationen “Radio Scszecin” har uppmärksammat målet.

Flam redogör i boken ”Det här är en svensk tiger” hur Sverige inte drog sig för att slå mynt av alla de kunde under dessa år. Inledningsvis drog Sverige ekonomisk nytta av förföljelsen och förintelsen av judar. När krigslyckan sedan vände för Tyskland slog Sverige även mynt av detta på ett sådant sätt att till och med segrarmakterna ansåg det anstötligt. Allt detta redogör Flam för med styrkta källor från svenska och utländska arkiv. Där det visar sig att många svenska arkiv gallrades ut efter kriget men dessa finns intakta i bland annat USA och Tyskland.

Bara i Riksbankens arkiv har mer än 1 000 hyllmeter tidigare arkiverade handlingar destruerats eller gallrats ut från den mest intensiva perioden av ekonomiska transaktioner under Förintelsen och Nazitysklands anfallskrig.

Ett av “Det här är en svensk tiger” bärande teman är Sveriges förhållningssätt till antisemitism. Där ytan sällan visat sig korrespondera med innehållet. Men där även innehållet nu beslagtagits i en gryningsräd med beväpnad polis på order av åklagare.

Det är rimligt att förvänta sig att såväl Times of Israel som Jerusalem Post, som bägge läses dagligen av beslutsfattare världen över, kommer bevaka rättegången i målet Staten vs Aron Flam”. Kanske framför allt Jerusalem Post som tidigare uppmärksammat sina läsare på den nye ambassadören i Tel Aviv, Erik Ullenhags (L) politiska profil.

Jerusalem Post påminner i en artikel från tidigare i år om att Ullenhag, som representant för ett av världens minst Israel-vänliga länder aktivt när han var partisekreterare motsatt sig att hans egna partikamrater skulle få möjlighet att anordna möten i riksdagen. Skälet som angavs var att Israel skulle representeras av en israelisk parlamentsledamot från regeringspartiet och Benjamin Netanahus Likud. 

När staten, genom kammaråklagare David Ludvigsson beslöt att beslagta en hel upplaga av ”Det här är en svensk tiger” med sitt innehåll, en styrkt historiebeskrivning av det svenska medlöperiet under Förintelsen öppnade åklagaren med stor sannolikhet helvetets portar för inte bara honom själv utan även för Stefan Löfven.

Internationell media i allmänhet, och USA- samt Israelvänlig i synnerhet, kommer med viss sannolikhet att följa och rapportera om rättsprocessen Sverige vs Aron Flam i målet om ”Det här är en svensk tiger”. Där staten låtit beslagta en hel upplaga och i den europeiska utredningsordern håller öppet för att spåra även de exemplar som sålts för att i vidare termer kunna destruera verket.

Hur Sverigebilden påverkas av detta återstår att se. Men i november genomförs den stora mätningen och det är då efter att den första rättegången mot Flam har genomförts.

Rättegången genomförs i Stockholms tingsrätt den 24 september klockan 09:00-16:30.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se