Sveriges fientliga inställning till sina grannländer kvarstår

  • Onsdag 22 Jul 2020 2020-07-22
E-post 1164

Sveriges strategi för att bekämpa Covid 19, att avvika från den europeiska samordningen och att uttrycka sig i direkt fientliga ordalag i relation till sina nordiska grannar kommer få långtgående konsekvenser. Inte bara för grannsämjan utan även för ekonomin.

Trots att gränsen mot Danmark nu är öppen även för personer mantalsskrivna i Skåne är trafiken över sundet inte tillbaka på normala nivåer. Och det märks på gränshandeln i Helsingör rapporterar SR. Gränsen har varit öppen för bosatta Skåne i tio dagar, men UD avråder fortfarande från icke nödvändiga resor till de nordiska grannländerna. Det är en av förklaringarna till att resandet inte tagit fart, tror Johan Wessman som är vd för Öresundsinstitutet. Wessman är orolig för vilka konsekvenser gränsstängningar som den här kan få på lång sikt.

Reserestriktionerna för svenska residenter ligger tills vidare kvar för resor till bland annat Sveriges nordiska grannländer och Schweiz. Från utrikesdepartementet hävdas till Ledarsidorna.se att 

När vi beslutar om undantag till den generella avrådan som finns på grund av den pågående epidemin utgår vi från om ett land har upphävt de temporära särskilda gränshinder som försvårar för svenskar och andra EU-medborgare att resa in. 

Denna bedömning genomförs kontinuerligt för samtliga länder i Europa.

Sverige har som ambition om att öppna upp för resor så snart som möjligt såväl inom Norden som i resten av Europa. 

Vi har försökt att få till ett koordinerat öppnande i hela EU, vilket också är anledningen till att Sverige inte infört några särskilda inreserestriktioner för andra EU-medborgare. Dessvärre sker öppnandet nu i olika takt. 

När vi har bedömt Danmark, Finland och Norge har vi sett att samma risk för avvisning och karantän som tidigare finns kvar. Vi för en kontinuerlig dialog med grannländerna om utvecklingen.

Det är med andra ord omvärldens bedömning av smittspridningsrisken av Covid 19 från personer bosatta i Sverige som styr UD och inte risken att utsättas för smitta i till exempel Danmark som är avgörande. Smittläget Sverige har sedan utbrottet av Covid 19 som ett av få länder behållt öppna gränser. Bland annat med öppna flygförbindelser med t.ex Somalia flera gånger i veckan. 

Det senaste exemplet hur Sverige avviker är frågan om munskydd. ECDC har nu gått ut med rekommendationer om att använda munskydd i publika eller offentliga miljöer, som på offentliga transporter, som komplement då avstånd mellan personer inte kan hållas i erforderlig omfattning. Folkhälsomyndigheten, FHM, har så här långt legat kvar på sin bedömning, att munskydd inte behövs. FHM bygger motstånd mot munskydd enbart på anekdotisk bevisföring vilket Ledarsidorna tidigare kunnat avslöja.

Mer läsning: Folkhälsomyndigheten vitsordar att de saknar vetenskapligt stöd för slutsatserna om munskydd

Sverige har valt en annan väg genom pandemin som mer liknar de åtgärder som vidtas vid en vanlig vinterinfluensa – att influensan skall få verka ut. Detta kommunicerade statsepidemiolog Anders Tegnell i Sveriges Radios sommarprogram. Tegnell menade att resten av världen blivit galna. Resonemanget kring flockimmunitet som huvudstrategi förnekas av myndigheten men vare sig FHM eller Anders Tegnell kan komma runt att det var den strategin som låg närmast enligt honom själv. Tegnell menade i Aftonbladet den 16 mars att en majoritet av invånarna smittas och skapar ett kollektivt skydd kan även bli aktuellt i Sverige.

– Vi kommer nog inte att få kontroll på det på något annat sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Covid 19 är dock inte en vanlig vinterinfluensa. En vanlig vinterinfluensa leder inte till inledningsvis dagliga pressträffar på FHM. Viruset visar tidigare okända egenskaper och en i alla avseenden högre dödlighet och mer komplext sjukdomsförlopp än en vanlig vinterinfluensa.

Andra länder har istället följt den empiri som finns vid dödliga pandemier. Slå hårt med allt man har från början för att ”frysa läget”. Testa, smittspåra och isolera för att minska spridningen för att under den tiden bygga upp kapacitet för att hantera framtida klusterutbrott.

Ett mätetal som används av ECDC, som medlemsländerna i EU har enats att förhålla sig till för att mäta spridningen av Covid 19 är antalet nya fall och antal nya döda per 100 000 invånare över en rullande 14-dagarsperiod.  För Sverige är siffrorna 48,7 nya fall och 2 döda per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. För Danmark är motsvarande nivå 6,6 respektive 0,1. Sverige visar med andra ord en nästan åtta gånger högre takt av nya fall och 20 gånger fler dödsfall i Covid 19 per 100 000 invånare. Data hämtad från ECDC.

Förklaringen från Sveriges del, att Sveriges allt mer intensiva testande skulle ge det höga resultatet är dock helt gripet ur luften. Under gårdagen hade knappt sju procent av alla svenskar testat sig, att jämföra med Danmark där 23 procent hade genomfört ett test. Med det svenska sättet att resonera borde större delen av Damnarks befolkning alla ligga hemma i Covid 19. Men det gör de inte. De är friska.

Danmark har konsekvent testat, smittspårat och isolerat. Sverige övergav den strategin den 10 mars enligt Socialdepartementet vilket var ett direkt avsteg från den svenska smittskyddslagen.

Svenska UD:s förklaring till reserestriktionerna för svenskar inför resande är ett direkt angrepp på kanske framför allt de nordiska grannarna. En direkt förolämpning och intervention i bland annat Danmarks inre angelägenheter. Förutom att nationellt smittskydd är ett nationellt kompetensområde, där länderna styr själva så har Danmark valt att följa bland annat Europarådets, EU-kommissionen och ECDC rekommendationer att bara öppna upp för resande med liknande smittspridningsläge. 

Danmarks siffror ligger nära, eller på samma nivå som övriga norden om Sverige exkluderas.

Det svenska utrikesdepartementet fortsätter att agera fientligt mot Sveriges nordiska grannländer. Genom att utfärda reserestriktioner som vilar mer på att Ann Linde och resten av regeringen upplever sig kränkta av kritiken mot den svenska strategin än det faktiska europeiska smittskyddsläget begränsas möjligheterna för att Sverige på kort och meddellång sikt skall kunna återställa det i grunden goda samarbetsklimat som historiskt funnits bland de nordiska länderna. Restriktionerna innebär även att en rad med försäkringar för svenska resande inte längre gäller för resande till Danmark och kommer därmed att ytterligare begränsa gränshandeln.

Sveriges strategi, att avvika från den europeiska samordningen och att uttrycka sig i direkt fientliga ordalag i relation till sina nordiska grannar kommer få långtgående konsekvenser. Inte bara för grannsämjan utan även för ekonomin. 

Hur långtgående dessa blir återstår att se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.