Sveriges val av Coronastrategi hotar svenska arbetstillfällen

Volvo Trucks. Foto: Volvo trucks
  • Onsdag 8 Jul 2020 2020-07-08
E-post 1012

Oaktat vilken Corona-strategi som kommer visa sig vara den effektivaste att rädda liv när krisen är över blir det mer och mer uppenbart att det svenska vägvalet kommer visa sig vara förödande för svensk exportindustri. Europeiska konkurrenter till svensk exportindustri sitter inte passiva när Sverige är fortsatt isolerade. De passar på att kapa nya marknadsandelar. Den svenska strategin kan komma att visa sig i slutändan ha kostat både fler liv och arbetstillfällen än övriga europeiska länders.

Sveriges ekonomi har backat ungefär lika mycket som de andra nordiska ländernas, trots att fler delar av samhället har hållit öppet under coronakrisen. Jacob F Kirkegaard, senior forskare vid Peterson Institute for International Economics i Washington, säger till New York Times att den svenska ekonomin inte har vunnit på att restauranger, frisörer och andra verksamheter hållit öppna vilket Expressen var först med att rapportera.

– De har bokstavligen inte vunnit någonting. Det är ett självförvållat sår och de har inga ekonomiska vinster, säger han till NY Times.

Att ekonomin har varit en parameter står klart i statsministerns uttalande den 29 april i år:

– Huvudstrategin, med att begränsa smittspridningen så mycket det går, att skydda utsatta grupper. Dämpa konsekvenserna när det gäller ekonomi och jobb. Försöka skapa så lite oro som möjligt genom information, öppenhet och transparens. Den huvudstrategin tycker jag är rätt, säger Stefan Löfven till Sveriges Radio.

Detta motsägs i viss mån av finansminister Magdalena Andersson (S) i en senare intervju:

– Regeringen har aldrig suttit och resonerat kring om man skulle väga hälsa mot ekonomi, har finansminister Magdalena Andersson sagt till Expressen TV.

I slutet av juni konstaterade Andersson att coronapandemin slagit hårdare mot den svenska ekonomin under årets andra kvartal, än vad finansdepartementet tidigare beräknat. Finansministern menade dock att det återstår att se hur strategin har påverkat ekonomin på sikt.

– Sverige exporterar till exempel mycket bilar och lastbilar och det påverkas på ett annat sätt än för till exempel Danmark, som exporterar läkemedel och livsmedel, som ju också konsumeras under en kris.

Även om finansministern i en nordisk jämförelse har rätt i sak så nämner hon inte vilka konsekvenser som den svenska strategin får i en vidare kontext. När Sverige nu isolerats från övriga Europa på grund av smittläget begränsas exporten av det hon nämner som typiskt svenska exportprodukter, bilar och lastbilar. Men det är inte så att Sverige har monopol i Europa för den formen av tillverkning. 

Volkswagen, Mercedes och Renault är alla europeiska lastbilstillverkare med produktion i länder som befinner sig mer i fas med övriga EU än Sverige. Dessa kommer naturligtvis ta tillfället i akt att stärka sina marknadspositioner och ta marknadsandelar från svenska Scania och Volvo. På samma sätt påverkas även andra industrisegment. Där Sverige saknar en monopol- eller oligopolsituation kommer det svenska valet, att avvika från i varje fall den huvudsakliga europeiska strategin, påverka svenska arbetstillfällen för lång tid framöver. Långt efter det att Sverige lyckats komma i samma fas med avseende på smittspridningen av Covid 19 som övriga Europa.

Ministerrådet, eller Europarådet har varit tydliga på den punkten: Gränsöppning kan endast bli aktuell mellan länder som befinner sig i samma fas av Covid 19.

Finlands president Sauli Niinistö kan sammanfatta hur europeiska regeringar och statschefer resonerar kring hur att behandla Sverige. I mars stängde Finland gränsen mot Sverige och trots EU-kommissionens uppmaning om öppna gränser inom unionen så är gränsen fortsatt stängd på obestämd tid.

– Det är inte mot Sverige, det är mot infektionen säger Niinistö till SvD/TT.

Omvärldens isolering av Sverige är med andra ord inte motiverad ur ett handelsperspektiv. Men isoleringen, som enbart är en konsekvens av att Sverige befinner sig ur fas med övriga Europa, kommer få konsekvenser. Långt bortom Corona.

Inget europeiskt företag som tävlar med svenska kommer sitta stilla utan kommer nyttja tillfället att kapa nya marknadsandelar under den tid Sverige och svenska företag är isolerade från övriga EU.

Konsekvenser för just de arbetstillfällen som statsministern sade sig vilja rädda i april. Istället för att ha räddat både människoliv och arbetstillfällen finns det allt fler tecken som tyder på att den svenska strategin kommer kosta svenska medborgare både människoliv och arbetstillfällen.

Oaktat vilken Coronastrategi som till slut räddat flest liv så står det mer och mer klart att det vägval Sverige gjorde, att avvika från majoritetsstrategin, kommer stå Sverige och svenska arbetstillfällen dyrt. En kostnad som inte går att skylla på andra regeringar för då de är suveräna och har bara den egna befolkningens folkhälsa att ta hänsyn till. En folkhälsa där Sverige även där sticker ut i statistiken med flest antal döda och insjuknade per capita i Norden och där Sverige i allt fler internationella sammanhang särredovisas för sina höga smitt- och dödstal.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se