USA: “The drunken sailor” i världspolitiken

  • Torsdag 30 Jul 2020 2020-07-30
E-post 456

USA:s tid som den ständigt närvarande världspolisen går mot sitt slut. Utvecklingen följer i allt väsentligt några av Emmanuel Todds prediktioner när USA, likt en “drunken sailor” rör sig bort från världsscenen skuldsatt och försvagad.

Att USA planerar att dra ned sin militära närvaro i Tyskland är vida känt sedan tidigare, men försvarshögkvarteret Pentagon angav först under onsdagen omfattningen. Av närmare 12 000 soldaterna som ska lämna Tyskland kommer drygt hälften att återvända till USA. Övriga kommer att stationeras i andra Natoländer, som Belgien, Italien och Polen. Fortsatt stationerade i Tyskland blir omkring 25 000 amerikanska soldater. 

Beslutet att ta hem trupp från Tyskland ligger i linje med president Trumps löften att minska USA:s militära engagemang i omvärlden. Samtidigt säger president Trump att neddragningen åtminstone delvis beror på Tysklands ovilja att bidra tillräckligt till Nato ekonomiskt rapporterar bland annat US Today.

Utvecklingen följer den medvetna trend som president Trump inledde med sitt presidentskap. Donald Trump kan komma att gå till historien som den amerikanske president som i praktiken inte inledde några nya krig men skälen är strikt nationalistiska. Under president Trump har engagemanget i olika konflikter konsekvent minskat eller att han har indikerat ett minskat engagemang. Endast i ett fall har USA varit nära att öka sitt engagemang och det var under fjolårets protester i Venezuela där president Trump övervägde sätta in amerikanska luftlandsättningstrupper.

Utvecklingen följer i viss mån de prediktioner som Emmanuel Todd gjorde i sin studie och bok ”After the Empire” Todd menar i denna att USA snabbt kommer tappa greppet om världsscenen i ekonomiska, militära och ideologiska termer.  Todd förutsåg med andra ord USA: s fall, eller åtminstone tillbakadragande från sin position som den enda globala stormakten.

Todds tes är att USA blev ett imperium inte av strategi utan mer av misstag. Efter den plötsliga kollapsen av dess främsta motståndare, Sovjetunionen stod USA ensam kvar som supermakt med representation i hela världen. Med det allt friare flödet av kapital, globaliseringen av investeringar, har sedan USA:s ekonomi växt egnom iögonfallande konsumtion med användning av internationellt kapital samtidigt som USA hamnat djupare och djupare i skuld. I realiteten är USA, menar Todd, att likna vid ett långsamt imploderande romerskt imperium – som slits sönder av omotiverat höga försvarsutgifter, ojämlikhet och ett stigande missnöje hemma. Todd menar att USA har en för stor krigsmakt för att motivera försvaret av USA:s territorium samtidigt som den är för liten och har för låg kapacitet för att försvara USA:s position som enda supermakt och dollarn som världsvaluta.

De långtgående reaktionerna i vaket efter George Floyds död som väckte upp BLM-rörelsen till liv är bara ett exempel på de destabiliserande krafter som finns i USA som kräver presidentens uppmärksamhet i större omfattning än att spela rollen som världspolis. Exempel som mycket väl kan sägas uppfylla Todd´s profetior.

Redan under president Obama fanns det tecken på att dollarn som världsvaluta var utmanad då ett initiativ togs från GCC-länderna, det ekonomiska frihandelsområdet på Arabiska halvön, att överge den amerikanska dollarn som valuta för handeln med olja och ersätta den med en valutakorg istället. Initiativet föll men tankarna finns kvar och har sannolikt förstärkts med utvecklingen under president Trump. 

USA:s ambivalenta hållning till konflikterna i Mellanöstern har inneburit att bland annat Turkiet nu kan göra anspråk på att vara en av fler regionala stormakter och tar allt större plats. Med sitt strategiska läge, med kontroll över Bosporen och inloppet till Svarta havet samt handelsvägarna mellan Asien och Europa i öst-västlig riktning utgör Turkiet en pivotpunkt som inte längre går att negligera vilket president Recep Tayip Erdogan skickligt kunnat utnyttja. Ett tydligt tecken är Turkiets intervention i Libyen där Erdogan ställt sig på den islamistiska sidan av inbördeskonflikten.

Todd menade i sin studie att USA skulle komma att utveckla en ragglande hållning över tid som närmast var att jämföra med ”a drunken sailor” i världspolitiken. Något som mycket väl skulle kunna tillämpas redan idag. USA har på kort tid dragit tillbaka även stödet till den mellanstatliga organisationen WHO, mitt under en pandemi och har tidigare dragit tillbaka sitt stöd till ett annan FN-organ; UNRWA – FN:s organisation för stödet till de palestinska flyktingarna.

Det finns goda skäl att återvända till Todd´s prediktioner. För även om hans profetia även innefattar ett starkare EU kan ifrågasättas så ser världen ut att ta ytterligare ett steg i en riktning där USA rör sig i en mer nationalistisk riktning istället för att vara den ständigt närvarande världspolisen.

Och vem, eller vilka, som fyller de tomrum som uppstår återstår att se men lågoddsare är som vanligt, Kina och Ryssland. Med Turkiet som en regional stormakt i Medelhavsområdet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.