Blir Isabella Lövins efterträdare en miljöpartist?

  • Torsdag 27 Aug 2020 2020-08-27
E-post 470

Isabella Lövin var något så udda i Miljöpartiet som en politiker som var engagerad i klimat- och miljöfrågorna. Även om det är för tidigt att avgöra vem som blir Isabella Lövins efterträdare pekar oddsen på att det idag blir någon med en uttalad identitetspolitisk profil med stöd från en mäktig trio som officiellt lämnat det direkta rampljuset.

Under onsdagen lät Isabella Lövin meddela att hon lämnar uppdraget som språkrör för Miljöpartiet, och regeringen, så snart en efterträdare är utsedd. Ett nytt kvinnligt språkrör ska väljas vid en extra kongress i januari, och redan den första september kan miljöpartisterna börja nominera kandidater, berättar Katrin Wissing, ordförande i riksvalberedningen.

EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke, meddelade under onsdagen att hon inte vill ta över efter Isabella Lövin. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, kulturminister Amanda Lind, partisekreteraren Märta Stenevi och Karolina Skog lyfts också fram av de miljöpartister som Ekot har talat med. Ingen av dem har gett besked om de kandiderar eller inte.

Karin Svensson Smith, kommunalråd i Lund och ordförande i Miljöpartiets klimatpolitiska nätverk, vill att riksdagsledamoten Karolina Skog ska ta över.

– Jag tycker att det ska vara någon som i första hand har klimat och miljö som sitt engagemang, och som bottnar i det och kan visa resultat. Då tror jag att av de namn som har nämns, är Karolina Skog är det som mest motsvarar det som vi i Miljöpartiets klimatnätverk vill se, säger Karin Svensson Smith till SR/Ekot.

Karolina Skog har varit kommunalråd i Malmö, miljöminister, och är i dag partiets ekonomisk-politiska talesperson i riksdagen.

Det har under en längre tid funnits en allt mer utbredd frustration över de vikande opinionssiffrorna samtidigt som Isabella Lövin beskrivs som den av språkrören som haft det svårast att bryta igenom som positiv kraft i media. Ett krav som dagens politiska klimat har blivit allt viktigare. 

Även om inte heller Per Bolund har lyckats nämnvärt bättre så vore det helt uteslutet att förnya Miljöpartiets ledning med att rotera ut honom. Hans goda relation med finansminister Magdalena Andersson (S) har varit och är helt avgörande för att regeringen över huvudtaget skall kunna hålla ihop. De känner varandra sedan lång tid och arbetade tillsammans under regeringen Persson då Andersson var statssekreterare och Bolund var politiskt sakkunnig i finansdepartementet som en del av uppgörelsen mellan S och MP för att Göran Persson skulle kunna sitta kvar mandatperioden 2002-2006.

Vem det blir som efterträder Isabella Lövin får framtiden utvisa och en politisk profil som kan bli svår att fylla. Isabella Lövin är något så unikt i Miljöpartiet som en politiker som prioriterar miljö- och klimatpolitiken. Hennes partikamrater Åsa Romson, Gustav Fridolin, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand har haft ett annat fokus. Migrations- och identitetspolitik samt avvecklingen av försvaret är frågor som legat närmare deras politiska profiler.

Ledarsidornas källor på utrikesdepartementet vittnar om en biståndsminister, under den tid som Lövin ansvarade för detta område, som i relativa termer var helt ointresserad av biståndspolitiken om den inte även innefattade omfattande inslag av miljöpolitik. Hennes efterträdare Peter Eriksson har visat ett helt annat intresse för potentialen i hur det biståndsindustriella komplexet ska kunna användas för andra ändamål.

Den enda av de som nämns i förhandsspekulationerna som har något som kan likna Lövins profil och engagemang för miljöfrågorna är Karolina Skog. De övriga förhandskandidaterna är uttalat migrationsvänligt inställda identitetspolitiker.

Vem det blir avgörs även av personer som idag har lämnat regeringen. Även om Gustav Fridolin idag sysselsätter sig med annat är det ingen hemlighet att han har relationen med Mehmet Kaplan kvar och att bägge, tillsammans med Yvonne Ruwaida har ett stort inflytande på valet av nästa språkrör.

Yvonne Ruwaida MEHMET KAPLAN

Yvonne Ruwaida var ordförande för Grön Ungdom 1994–1996 och riksdagsledamot från Stockholms kommun för Miljöpartiet 1994–2006. 2006-2010 var hon Miljöpartiets oppositionsborgarråd i Stockholms kommun. 2014 till 2016 var hon statssekreterare i miljödepartementet men avgick samtidigt som Åsa Romson tvingades lämna posten som språkrör och minister.

Mehmet Kaplan är idag, efter att han lämnade regeringen Löfven I efter att han avslöjats med umgänge med de islamistiska organisationerna Milli Göras och de Grå vargarna aktuell som representant för den ena av Muslimska brödraskapets biståndsorganisationer, Muslim Aid.

Mehmet Kaplan och Yvonne Ruwaida har varit två av de politiker som mest aktivt motarbetat en skärpt terroristlagstiftning menade docent Magnus Ranstorp 2017.

Skulle dessa tre tidigare partiaktivas inriktning få genomslag i valet av nytt språkrör talar det mesta för Amanda Lind som idag ansvarar för ett annat för miljöpartiet viktigt politikområde – kulturen. Kulturdepartementet är vid sidan av utbildningsdepartementet det mest inflytelserika departementet för att fortsatt förstärka identitetspoltiska satsningar för olika minoritetsgrupper. Det var med andra ord ingen slump att miljöpartiet i regeringsförhandlingarna 2014 begärde, och fick, bägge departementen när Fridolin utsågs till utbildningsminister.

Trots att Miljöpartiet i valet 2014 saknade en egen kulturpolitik fick de kulturministerposten. Vilket inte var någon slump. Tvärtom i allra högsta grad en egen prioritering.

Kulturdepartementet ansvarar även för demokratifrågorna och där Amanda Lind nu begravt de skärpta demokratikriterierna för statsbidragen till civilsamhället (SOU 2019:35) efter att utredaren Karin Almgren föreslagit 57 skarpa lag- och författningsförändringar våren 2019.

Om de skärpta kriterierna skulle införas skulle flera islamistiskt inriktade verksamheter riskera inte bara statsbidragen utan också de regionala och kommunala stöden.

Även om det är för tidigt att avgöra vem som blir Isabella Lövins efterträdare pekar oddsen på att det idag blir någon med en uttalad identitetspolitisk profil med stöd från trion Fridolin, Kaplan och Ruwaida. 

Foto: News Oresund

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se