Därför är den nuvarande debatten om Ibn Rushd obsolet

Muslimska brödraskapet och studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
  • Fredag 21 Aug 2020 2020-08-21
E-post 1424

Debatten huruvida studieförbundet Ibn Rushd är en del av Muslimska brödraskapets struktur är obsolet. De fasta banden med Brödraskapet redogör studieförbundet själva för i sina stadgar samt samägandeavtal av fastigheter varför frågan istället bör vara om svenska skattemedel direkt och indirekt skall finansiera en antisemitisk och i grunden fascistisk organisationsstruktur.

Expressens ledarredaktion fortsätter att sätta press på studieförbundet Ibn Rushd och därmed en av Muslimska brödraskapets mer kända nätverksorganisationer. Bawar Ismail menar i en krönika att

Forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren kunde tidigare i somras visa att studieförbundet har kopplingar till MB, främst genom den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organizations in Europe. Inom internationell forskning om islamistiska rörelser betraktas det allmänt som brödraskapets europeiska gren.

I sak rätt men redan tidigare under våren kunde Ledarsidorna redovisa att de kopplingar som Ranstorp, Carlbom och Hyllengren vilar på i praktiken är ännu starkare och ännu svårare att argumentera bort. Något som passerat forskartrion samt Expressen.

Kopplingen är juridisk och ekonomisk och finns att finna i Islamiska Förbundet i Sveriges och studieförbundets egna stadgar vilket Ledarsidorna som första och enda media kunnat redovisa.

  • Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, bildades 1987 föregånget av Islamiska Förbundet i Stockholm, dvs Stockholms Moské. Stockholms Moské har vid flertalet tillfällen fungerat som arena för Brödraskapets högsta företrädare, bland annat Yussuf al Qaradawi som föreläst där. al Qaradawi är Muslimska Brödraskapets andlige ledare.
  • Islamiska förbundet i Sverige tillhör enligt stadgarna den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE, vars riktlinjer det följer. Islamiska Förbundet i Sverige är inte heller bara en vanlig medlem i FIOE. IFiS är en av de grundande organisationerna av FIOE enligt sina egna stadgar.
  • IFiS är även initiativtagande organisation till studieförbundet Ibn Rushd i enlighet med studieförbundets egna stadgar.
  • Skulle studieförbundet Ibn Rushd upplösas tillfaller alla tillgångar och överskott IFiS. Helt i enlighet med studieförbundets egna stadgar.
  • Skulle IFiS i sin tur upplösas tillfaller det överskottet och de tillgångarna FIOE.

FIOE är, enligt Muslimska brödraskapet och sig själva Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Mer läsning: Ibn Rushd ingår i Muslimska brödraskapets fasta struktur – avslöjade av sina egna stadgar

Bara med detta, som endast Ledarsidorna kunnat presentera, så sträcker sig de fasta banden längre än vad som andra menar är  tillräckliga personkopplingar till Muslimska brödraskapet. 

Men det finns mer. 

2015 lät studieförbundet Ibn Rushd överföra hälften av ägandet i kursgården Granhedsgården AB till IFiS som samma år ombildades till en stiftelse. Vid tidpunkten var Omar Mustafa, som under omskrivna former tvingades att lämna socialdemokraternas partistyrelse 2013, inte bara ordförande i IFiS utan även VD för Granhedsgården AB samt förbundsrektor för studieförbundet.

Läs mer: Svindlande affärer

Det ursprungliga förvärvet av Granhedsgården finansierades av skattemedel avsedda för folkbildning. Folkbildningsrådet har konsekvent nekat till att lämna ut den dokumentation som skulle gjort både förvärvet och den senare transaktionen möjlig. Vid tiden, 2015, skulle denna transaktion annars ha brutit mot Folkbildningsrådets egna stadgar.

Först i efterhand, flera år senare, skapade Folkbildningsrådet rutiner för att godkänna motsvarande förvärv och transaktion. Efter att Ledarsidorna och opinionsbildaren Rebecca Uvell återkommande försökt få ut dokumentationen.

Diskussionen, eller debatten, bör nu inte längre handla om huruvida Islamiska Förbundet i Sverige, studieförbundet Ibn Rushd eller den tredje av de tydligaste nätverksorganisationerna Islamic Relief (även de grundade av IFiS) är en del av Muslimska brödraskapets struktur i Sverige eller inte.

Debatten borde istället handla om varför Sverige och svenska medborgare finansierar dessa organisationer, som vilar på en fascistisk tolkning av en religiös urkund, med skattemedel. Varje år fördelas nästan en kvarts miljard kronor till dessa tre organisationer bara i direkta statsbidrag.

De myndigheters enskilda satsningar samt de kommunala och regionala bidragen oräknade.

 

Islamismen i Sverige

islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

"Islamismen i Sverige" är den första studie som sätter det Muslimska brödraskapets etablering i väst i ett sammanhang. Den baseras i praktiken uteslutande på Brödraskapets egen dokumentation och uttalanden och placerar dessa i en kontext.

"Islamismen i Sverige" utgör tillsammans med bokens källor den kunskapsbas som krävs för att kunna följa och förstå Brödraskapets taktikanpassningar. Boken har fått internationell uppmärksamhet.

"Islamismen i Sverige" ges ut i Norge översatt till norska på Document förlag.  Under hösten lanseras den på flera andra språk och marknader men under annan titel och något omarbetad.

Sagt om "Islamismen i Sverige"

 

Islamismen i Sverige finns att köpa på bland annat Bokus som e-, ljud eller vanlig bok.

Den finns även som streamingtjänst på Storytel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se