Forskarslarv och nonchalans hotar kampen mot Corona

  • Lördag 8 Aug 2020 2020-08-08
E-post 506

Forskarna Åke Lundkvists och Björn Olsens slarv med det etiska regelverket i en antikroppsstudie av Covid 19 är allvarligare än tidigare känt. Om uppgifterna om patienturval stämmer är det inte bara ett avsteg från regelverket, det är även dålig forskning.

Den studie som genomfördes på antikroppstester mot Covid 19 i Djurgårdsstaden och på Järvafältet har blivit anmäld till Överklagandenämnden för etikprövning två gånger sedan den publicerades. Nu har nämnden beslutat att anmäla studien till Åklagarmyndigheten.

Enligt Överklagandenämnden har forskarna, Åke Lundkvists och Björn Olsens uppmärksammade antikroppsstudie genomfört studien utanför regelverket. Den kan ha varit olaglig och brutit mot etikprövningslagen. Studien har saknat ett etikprövningstillstånd och då deltagarna i studien inte ska ha gett ett skriftligt samtycke till att använda resultaten.

– För pilotstudien, det vill säga endast testande av fingertoppsblod med ett godkänt test bland vänner och bekanta, behövs inget etiskt tillstånd, sa Åke Lundkvist, i maj till Upsala Nya Tidning.

Lundkvist har helt fel i sin uppfattning. Det spelar inte någon roll hur liten en studie är för att kraven på etikprövning måste uppfyllas. Inte heller att patienturvalet skulle bestå i vänner och bekanta har någon som helst betydelse. Och definitivt inte om det är fingertoppsblod eller om provet tagits från annan del på kroppen. Utöver patientinformation och aktivt samtycke skall även PUL, personuppgiftslagens krav uppfyllas samt eventuellt bestämmelser för biobank. Hur blodet lagras både före och efter analys.

Regelverket är inte föremål för någon förhandling och regleras i Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Och skulle uppgifterna om hur urvalet skett, att testerna utförts inom ramen för två bostadsrättsföreningar eller bestått av vänner och bekanta är det tveksamt om studien går att använda till något vettigt. Överhuvud taget.

De uppgifter som florerat är att huvuddelen av de som testats kommer från samma bostadsrättsförening på Järvafältet. Det stora antalet testade vid denna bostadrättsförening ger en indikation vilken det var som användes som urval. Det leder till två direkta brister, en enkelhet att identifiera vilka socio-ekonomiska grupper och familjer som testats. Det enda den delen av studien kommer visa är att 30 procent av boende i det aktuella kvarteret hade antikroppar mot Covid 19.

Hade testerna genomförts i grannkvarteret hade det socioekonomiska urvalet blivit helt annorlunda. Skillnaderna mellan kvarter beroende på upplåtelseform, hyresrätt eller bostadsrätt på just Järvafältet i förvärvsfrekvens, arbetslöshet och allmänt hälsotillstånd är så pass stora att studien i praktiken är oanvändbar. De som bor i de bostadsrätter som kan vara aktuella på Järvafältet har ett markant bättre allmänt hälsotillstånd än de som bor bara tvärs över gatan i hyresrätter.

Det som skett är allvarligt nog, att två erfarna professorer rundar ett för dom känt regelverk. Brottet, att göra avsteg från gängse rutiner bedöms vara så pass allvarligt att lagstiftaren sedan den första januari skärpt straffen och vid grovt brott finns nu fängelse på straffskalan. Straffskärpningen kom till bland annat efter oegentligheterna vid Karolinska Sjukhuset i samband med Macciarini-skandalen där en italiensk kirurg opererade in konstgjorda luftstrupar i plast på patienter.

Men konsekvenserna spelar helt Folkhälsomyndigheten i händerna. FHM har haft allt svårare att stå emot kritik från den akademiska världen där frågan om munskydd, för att ta ett exempel, blivit en prestigefråga. Olsen har varit en av de mest hårdföra, och kompetenta kritikerna vilket spelat roll för debatten. 

Om nu Folkhälsomyndigheten kan avfärda Olsen som dels slarvig med regelverket om etikprövning men även i en forskning som visar så uppenbara brister i urvalet så öppnas dörren för en fortsatt kamp mot Covid 19 utan kritisk granskning och debatt.  Med Olsen borta från arenan, eller misstänkliggjord som slarvig och nonchalant forskare med lågkvalitativa patienturval kan den sekt, som FHM utgör, istället få härja fritt utan att kunna motsägas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se