Islamic Relief Worldwide fullföljer inte reformarbete trots löfte om motsatsen

Islamic Relief Worldwide
  • Torsdag 27 Aug 2020 2020-08-27
E-post 1150

Efter att The Times avslöjat hur ledande befattninghavare i Islamic Relief Worldwide uttryckt antisemitiska sympatier samt uttalat ett stöd för terrororganisationen Hamas lovade organisationen att hela styrelsen skulle bytas ut. Denna utfästelse hölls inte. Tvärtom blev en av de som varit högst ansvarig sedan 2013 för den uppkomna situationen återvald till styrelsen för den internationella biståndsorganisationen.

Den 20 augusti fick Sida information av Islamic Relief att en ledamot av Islamic Relief Worldwides styrelse fått lämna sina uppdrag efter det uppdagats efter ett avslöjande från The Times att han publicerat antisemitiska och våldsbejakande åsikter på Facebook 2014-2015. Som en följd av detta och tidigare incidenter avgick hela Islamic Relief Worldwides styrelse och en ny styrelse valdes den 22 augusti.

Den svenska biståndsmyndigheten Sida lät i ett pressmeddelande genom generaldirektören Carin Jämtin, meddela att

– För Sida är det självklart fullständigt oacceptabelt med antisemitiska uttalanden, eller uttalanden som uppmanar till eller förhärligar våld. Åsikter som dessa är inte heller förenliga med uppdraget att företräda en humanitär organisation, vilket vi framfört till Islamic Relief.

– De ska nu reformera rekryteringsprocessen till och sammansättningen av styrelsen. Styrelse och anställda kommer också att granskas med hjälp av externa oberoende konsulter, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Under lördagen den 22 augusti lät Islamic Relief Worldwide, IRW själva tillkännage att hela dess styrelse skulle avgå som en konsekvens av de antisemitiska publiceringarna som två ledande befattningshavare gjort på sociala medier. Bland annat hade ordföranden för Islamic Relief Germany hyllat terrororganisationen Hamas.

IRW lät i ett tillkännagivande meddela att

IRW first became aware of the posts on 17 August 2020. As a result, the entire board will not stand for re-election, and will be replaced by a new board. 

An entirely new IRW board is being elected by a new International General Assembly that is meeting for the first time on 22 August under far-reaching governance reforms.

(Red:s fetmarkering)

Det vill säga, IRW tidigare styrelse skulle kollektivt ha avgått vid lördagens årsmöte och en helt ny skulle väljas.

Detta blev dock inte utfallet. Den avgående ordföranden, Lamia El Amri, blev istället återvald till styrelsen men nu som vice ordförande.

Lamia El Amri, vice ordförande IRW, Från IRW hemsida 2020-08-27.

 

Lamia El Amri är till vardags verksamhetschef för det svenska studieförbundet Ibn Rushd samt ordförande för Islamic Relief Sverige. El Amri har varit ordförande för IRW sedan 2017,  varit representerad i IRW:s styrelse sedan årsmötet 2013 samt 2015 som vice ordförande. Allt i enlighet med IRW:s egna årsredovisningar och den aktuella presentationen.

El Amri har med andra ord haft posten som ledamot, vice ordförande och ordförande under den aktuella perioden som IRW rekryterat eller tillsatt ledande befattningshavare i dess ledning eller i dess styrelse. El Amri har varit en del av den kritiserade rekryteringen som The Times avslöjat av medarbetare eller förtroendevalda inom IRW som visat antisemitiska åsikter samt sympatier med terrororganisationen Hamas.

Varför IRW inte fullföljde sin försäkran om att hela styrelsen skulle bytas ut vill inte IRW svara på trots återkommande frågor från Ledarsidorna. Ledarsidorna har sökt Lamia El Amri men hon låter via autosvar via mail meddela att hon inte är tillgänglig förrän den sjunde september igen.

Hur Sida och biståndsminister Peter Eriksson (MP) kommer reagera på att IRW inte, trots försäkran om motsatsen, bytt ut hela styrelsen får framtiden utvisa. Kvar i IRW styrelse sitter i varje fall bland annat Lamia El Marni som tidigare haft det yttersta ansvaret de senaste åren för den uppkomna situationen.

Islamic Relief Sverige, där Lamia El Amri håller ordförandeposten, är aktuella som Svenska kyrkans samarbetspartner inom ramen för projektet “En värld av grannar”. Den andra biståndsorganisationen som Svenska kyrkan samarbetar med är Muslim Aid som i Sverige leds av bland annat Mehmet Kaplan, tidigare bostadsminister. Även al Manaar-moskén ingår i samarbetet. Al Manaar är annars känd för att ha varit IS-bödeln “Jihadi John”s hemmamoské.

 

Islamic Relief Worldwide

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation som består av 15 hjälporganisationer och har som mål att underlätta för de fattigaste människorna i världen. Islamic Relief är en ideell organisation som baserar sin verksamhet på en islamsk värderingsgrund.

Organisationen bildades i Birmingham, Storbritannien 1984 av Dr. Hany El-Banna som även grundat biståndsorganisationen Muslim Aid.

Islamic Relief Worldwide är medlemsorganisation i International Islamic Council for Da'wah and Relief. (IICDR). IICDR är det Muslimska brödraskapets paraplyorganisation för missionsarbete (da'wah). Missionsarbete ingår i all organisationsverksamhet. Islamic Relief är även medgrundande organisation till Union of Good, en av terrororganisationen Hamas insamlingsorganisationer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se