Oändligt antal blindskär för statsministern fram till valet 2022

  • Måndag 24 Aug 2020 2020-08-24
E-post 1206

Efter halva mandatperioden levererar statsministern ett av sina mest framåtsyftande budskap i sitt sommartal. Ett tal med klassisk socialdemokratisk systemkritik men frågan är om det räcker. De blindskär som ligger framför regeringen fram till valdagen är fler än som framgått och reser istället frågan om Stefan Löfven har rätt sjökort i handen och om besättningen är rätt rustad.

Mitt i mandatperioden ställer sig SR/Ekots poltiska kommentator Thomas Ramberg frågan om regeringen överlever höstens politiska blindskär för att kunna starta 2022 års valrörelse i förtid. Ramberg menar att framför allt arbetsrätten blir en politisk rysare. Ramberg menar att Stefan Löfvens sommartal pekar på hur Socialdemokraterna tänker sig att föra valdebatten inför valet 2022.

Att talet hölls från SSU:s kursgård Bommersvik kan innehålla en symbolik om vilka krafter inom socialdemokraterna som är tongivande. Hade talet framförts från Harpsund istället hade bilden av landsfader kunnat sättas i stället. Men nu blev det Bommersvik.

Det kan inte uteslutas att Ramberg till del får rätt men samtidigt, vilket Catrine Marcal, tidigare Aftonbladet men numera Dagens Nyheter, pekade för flera år sedan – att ingen sittande statsminister har någonsin kunnat välja sina frågor.

Verkligheten har en mycket trist egenskap att tränga sig på och förändra dagordningen. Något som inte minst en av Löfvens företrädare i ämbetet pekat på. En statsministers vardag består av 80 procent kris-hantering i olika skepnader och endast 20 procent av tiden står till förfogande för att kunna ta egna initiativ menade Löfvens partikamrat Göran Persson. 

Även om det kan vara Löfvens ambition att vrida debatten åt vänster och välfärdsfrågorna så har själva den möjlighet som uppstått sina rötter i ett totalt poltiiskt magplask. Pandemin och dess hantering från den politiska nivån.

Pandemin har blottat briserna i den svenska välfärden på ett smärtsamt sätt samtidigt som regeringen, inte minst statsministern själv, från första dagen kapitulerat och smitit undan för att gömma sig bakom Folkhälsomyndigheten. Sveriges låga beredskap inom välfärdssektorn, ett renodlat politiskt ansvar även på regeringsnivå, bör ha varit orsaken för flera av de liv som Covid-19 nu har skördat.

Och verkligheten innehåller mer än så. Ju mer normalt Covid 19 blir i medborgares och väljares vardagsbestyr, desto större plats kommer redan kända men även i relativa termer okända hot och problem att bli. Migrationsfrågan är fortfarande inte löst, trots försöket att överlåta hela ansvaret för att komma överens till riksdagen. Miljöpartiet kommer med en sannolikhet gränsande till visshet att göra allt de kan för att vattna ur den kommande propositionen.

Migrations- och inte minst integrationsfrågan kommer inte försvinna för att Stefan Löfven vill satsa på välfärdsfrågorna. För även denna fråga kommer smyga sig in i den huvudriktning som nu Löfven pekar ur för sig själv och socialdemokraterna. Kraven på språkkompetens inom vård- och omsorg har redan slagit rot även i socialdemokratiskt styrda kommuner. En ovälkommen nyhet för Stefan Löfvens regering som endast med ena foten har tagit tag i frågan i rädsla för att bli anklagade för rasism och exkludering av alla de anställda med utrikes bakgrund som idag med bristande kunskaper i svenska bemannar upp framför allt äldreomsorgen där Covid 19 härjat som värst. I just den sektor som Löfven explicit själv prioriterade skyddet av. Som han idag skyller misslyckandet på andra. Bristen på självkritik är provocerande från regeringens sida. 

Ett annat huvudbry som borde anta en huvudvärk av monstruösa proportioner är att gängkriminaliteten och det höga antalet mord inte har knäckts med polisens ”Operation Rimfrost”. Antalet skjutningar under pandemin har inte sjunkit utan ligger kvar på höga nivåer även om medias rubriker om detta tonats ner momentant. Polischefen själv pekar på att det kommer ta år i anspråk för att få ner den mest våldsamma kriminaliteten på hanterbara nivåer. 

Detta borde vara tillräckligt för statsministern att fundera på men det finns en ”dark horse” som mycket väl kan komma att lägga sig i ett ytterspår som Löfven så här långt bör anses vara helt oförberedd på. Den kulturfriktion som uppstått i migrationens spår och där religionen nu börjat ta allt större plats och göra allt större anspråk på att vara en kraft i den politiska debatten. 

Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet som idag växer allt mer samman i en politisk rörelse ska inte underskattas på något område eller i något avseende. Inom framför allt inom kultursektorn och kulturdebatten som i sin tur påverka alla andra sektorer har dessa flyttat fram sina positioner.

Och slutligen beredskapen i mer territoriella termer. Skulle Donald Trump bli återvald väntar mer av samma säkerhetspolitik från USA:s sida som världen sett under de senaste fyra åren. Med fler fredsavtal, som det senaste mellan Israel och Förenade arabemiraten och färre startade krig av USA än någonsin tidigare och som konsekvens av detta allt mindre militär närvaro utanför USA kommer det bli konsekvenser för inte bara EU i allmänhet utan Sverige i synnerhet.

Krav på egen förmåga att freda sitt territorium. Donald Trump har med alltmer tydlighet visat att hans ambition hela tiden har varit att sätta ”America First” och inte på amerikanska skattebetalares bekostnad hålla en krigsmakt på fötter för att städa upp efter andra. 

Blir Trump omvald kommer det öka behoven på försvarsinvesteringar i en högre takt än vad både Försvarsberedningen och regeringen har varit beredda på.

Antalet blindskär för statsministern att förhålla sig till är fler än bara välfärdsfrågorna. Det finns ett nästintill oändligt antal parametrar som kommer spela in för statsminitern fram till valet 2022. Parametrar varav några är kända men med en stor sannolikhet många är än så länge okända.

Och vare sig socialdemokraterna eller Stefan Löfven har gjort sig kända för att kunna improvisera i någon större utsträckning vilket inte minst Covid-19 bör ha påmint honom om.

Foto: Socialdemokrater

Foto: Socialdemokrater

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se