Så förändras det islamistiska klustret efter all granskning

Kista Torg 7 samt Muslimska brödraskapet. Foto: Facbook samt Wikipedia. Montage.
  • Lördag 22 Aug 2020 2020-08-22
E-post 1208

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer förändras till det yttre och samtidigt genomförs nu åtgärder från detta radikala kluster för att försvåra fortsatt granskning.

Att Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer och den islamistiska miljön i Sverige är satt under press börjar märkas av allt mer. Efter att Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorat rätten till statsbidrag i en dom i Stockholms kammarrätt, där Högsta förvaltningsdomstolen sedan fastställde domen genom att neka prövningstillstånd, har nätverksorganisationen, eller klustret, förändrats.

Då SUM nu är ekonomiskt försvagade och även har domen mot sig så har organisationen mer eller mindre upphört att agera som samlande kraft. SUM´s ordförande Rashid Musa uppträder istället enskilt tillsammans med aktörer som till exempel Feministiskt Initiativ eller med ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. Även BLM, Black Lives Matter, har tjänat som en pattform för Musa då han var en av huvudtalarna vid rörelsens uppstartsseminarium vilket Ledarsidorna tidigare kunnat rapportera om.

Även agerandet på sociala medier har förändrats under en längre tid men blev först övertydligt genom Ledarsidornas avslöjande om det radikala kluster som adressen Kista torg 7 utgör.

På Kista torg 7 sitter tre verksamheter som kan kopplas eller associeras med Muslimska brödraskapets struktur; 

  • Kista Folkhögskola
  • Kista Träff
  • Khadidja Center

Som namnet antyder är Kista folkhögskola en folkhögskola som uteslutande är finansierad av Folkbildningsrådet. Kista Folkhögskola var den folkhögskola som var avsedd för en statligt finansierad imamutbildning finansierad av Folkbildningsrådet.

Något som till slut stoppades efter att bland annat Ledarsidorna kunnat bidra till avslöjandet. En imam-utbildning är inte förenligt med det regelverk som omgärdar Folkbildningsrådet. Frågan var även vilken rättslära, eller korantolkning som skulle läras ut. Att folkhögskolan redan ligger i den mer ultraortodoxa fåran måste betecknas som klarlagt genom att studera en av skolans mer namnkunniga lärare, Salahuddin Barakat. Barakat är lärare i teologi även vid Islamakademien och gjorde sig känd i Norge genom att vägra ta kvinnor i hand vid hälsning.

Barakat har i en intervju av Niklas Orrenius i Dagens Nyheter menat att det finns ingen förlåtelse för apostasi, att överge religionen. Allt annat faller inom Guds förlåtelse och utesluter inte dödsstraff i ett perfekt muslimkst samhälle.

Rektor för Kista folkhögskola är Maryam Osman Sherafay, avgående vice ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och tidigare riksdagsledamot. Som riksdagsledamot bjöd hon tillsammans med Yvonne Ruwaida in företrädare för den terrorklassade organisationen Hamas till riksdagen 2006.

Den tidigare enhetschefen vid Kista folkhögskola, Kajs Atallah, sitter idag i den svenska ledningen för den ena av Brödraskapets biståndsorganisationer Muslim Aid och är även verksam i SUDC, Swedish United Dawa Center. SUDC har tidigare varit en av  Gävle-imamen Abo Raads arenor. Abo Raad är formellt sett utvisad från Sverige men det föreligger idag verkställighetshinder.

De två andra organisationerna, Kista Träff och Khadidja Center är registrerade som religiösa samfund och bedriver i praktiken uteslutande religiös verksamhet. Men även dessa har internationella kontakter med personer som direkt kan bindas till det Muslimska brödraskapet.

En av Brödraskapets mer framstående företrädare som nyligen kunnat framträda i lokalerna på Kista Torg 7, men då inom ramen för Khadija Center är Qari Ziyaad Patel den nionde juni 2019 vilket Ledarsdorna kunde i en artikel publicerad den 15 augusti i år. I artikeln bäddades den Facebook-inbjudan in som annonserade ari Ziyaad Patel. 

Mer läsning: Kista torg 7 – Ett radikalt kluster under Muslimska brödraskapets inflytande.

Men endast något dygn senare hade inlägget plockats ner av administratören för Khadija Centers Facebooksida. Inbjudan dock bevarad som skärmavbildning.

Skärmavbildning Qari Ziyad Patel Khadidja Center 2019

 

Khadija Center har även bjudit in andra föreläsare som kunnat kopplas öppet till Brödraskapet men även den Islamiska staten. Imamen Alyas Karmani föreläste vid centret den 13 november 2018 och även om Karmani idag är mest känd för att föreläsa om muslimers sexualitet har han tidigare varit en aktivist i kretsen kring en av Storbritanniens mest kända jihadistrekryterare, Abu Muntasir. Abu Muntasir säger sig idag ångra den tiden till Daily Mail i en intervju från 2015.

Att Muslimska brödraskapet är en närvarande kraft på Kista torg 7 bör stå utom allt tvivel. Ett radikalt kluster med goda kontakter med Brödraskapet och organisationer som står terrororganisationen Hamas nära. 

Då de är beroende av statsbidrag eller kommunalt föreningsstöd för sin verksamhet är det därmed sannolikt naturligt att de tvättar bort, eller raderar, aktiviteter efter att de genomförts vilket får till effekt att framtida granskningar försvåras.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se