Så fördjupas Sveriges samarbete med radikalt Islamic Relief i Turkiet

Islamic Relief, Sida. Montage.
  • Lördag 1 Aug 2020 2020-08-01
E-post 2105

Trots återkommande försäkringar från Islamic Relief att de inte representerar ett radikalt politiskt budskap eller att de skulle ingå i Muslimska brödraskapets nätverksorganisation motsägs detta frekvent genom uttalanden, personunioner och handlingar. Svenska Sida har sedan Peter Eriksson, MP, tillträdde som biståndsminister fördjupat samarbetet med den internationella organisationen samtidigt som Islamic Relief svenska avlöpare årligen får mer än 100 miljoner kronor av svenska skattemedel.

Islamiska, eller muslimska välgörenhetsorganisationer har spelat en viktig roll i spridningen av radikal islam i östra Afrika och i Levanten. Det finns naturligtvis olika kategorier av islamiska icke-statliga organisationer eller s.k NGO´s. Vissa ger katastrof- och humanitärt bistånd. Andra bedriver långsiktig utvecklingsverksamhet. Vissa är involverade i da’wa (islamisk missionärverksamhet). Och har nyttjats som nätverksorganisationer för att sprida politisk islam eller för att stödja militanta grupper.

En av Muslimska brödraskapets mer tongivande aktörer är biståndsorganisationen Islamic Relief med huvudsäte i London och som grundades av Hany al Banna 1984.  Al Banna har även grundat den andra av Brödraskapets biståndsorganisationer, Muslim Aid. Bägge finns representerade i Sverige med väl kända profiler från det muslimska civilsamhället i dess respektive ledningar. I Muslim Aids svenska ledning återfinns den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan samt Kajs Attalah. Attalah är i andra representant för SUDC, Swedish United Dawa Center tillsammans med den utvisade imamen från Gävle Moské, Abo Raad. 

Denna organisation skall inte förväxlas med International Organization for Relief, Welfare and Development, eller tidigare International Islamic Relief Organization alternativt International Islamic Relief Organization of Saudi Arabia (IIROSA) som är en något äldre organisation. Denna grundades av Muslim World League 1978 och har sitt säte i Saudiarabien.

Islamic Relief Sverige ingår enligt sina stadgar i Islamic Relief Worldwide, IRW. IRW är medlemsorganisation i International Islamic Council for Da’wa and Relief (IICDR). IICDR är det Muslimska brödraskapets paraplyorganisation för missionsarbete (da’wah). Missionsarbete ingår i all organisationsverksamhet. 

Att IRW ingår i Muslimska brödraskapets nätverksorganisation är väl känt. Den tyska regeringen konstaterade detta samband genom personunioner 2019 vilket ledde till starka reaktioner i det tyska parlamentet. En stor del av Islamic Relief Deutchlands verksamhet är idag inriktad på situationen i Tyskland likt den svenska systerorganisationen Islamic Relief Sverige.

Svenska Sida inledde i februari 2019 ett samarbete med Islamic Relief Turkey – Syria mission med säte i Turkiet. En kontakt förmedlad av Islamic Relief Sverige för att kunna kanalisera svenskt bistånd. Trots att Islamic Relief Sverige inte är upptagen som strategisk partner av Sida fördelar regeringen och Sida varje år c.a 140 miljoner kronor till organisationen. Islamic Relief erhåller därmed ett lika stort belopp som ramanslag för sitt biståndsarbete som t.ex Svenska kyrkan.

Trots återkommande försäkringar och garantier om motsatsen, att IRW inte skulle vara en del av Brödraskapet avslöjas banden och värdegrundsgemenskapen med Brödraskapet frekvent. IRW:s tidigare direktör Heshmat Khalifa var tvungen att avgå med omedelbar verkan i juni i år efter att en rad med antisemitiska uttalanden genom åren som avslöjats av tidningen The Times. Khalifas retorik är i det närmaste identisk med Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi. Han menade bland annat att judar var apors och grisars avkommor samt förklarade sin lojalitet till terrororganisationen Hamas som ”den ädlaste av alla motståndsrörelser i modern tid”. 

Islamic Relief Turkey är, likt andra delar av organisationen, präglad av dawa, eller missionsarbete med återkommande predikanter på deras olika plattformar som sprider radikaliserande eller våldsbejakande budskap. Det senaste exemplet på predikanter som sänder ut sina budskap genom Islamic Relief Turkeys Facebooksida är egyptiern Dr Omar Abdelkafi, en högt rankad medlem i Brödraskapet . 

 

Omar Abdelkafi menade så sent som 2019, vid en föreläsningsturné i Australien att terrorattentatet mot World Trade Center 11 september 2001 var en komedi-film och att attentatet mot Charlie Hebdos redaktion i Paris var en fortsättning på denna komedi. Detta rapporterades av Daily Mail.

Islamic Relief Sverige, och dess internationella nätverksorganisation IRW är idag aktuella inte bara som svenska regeringen och Sida:s samarbetspartner i Syrien utan även som en av Svenska kyrkans partnerorganisationer i projektet ”En värld av grannar”. Utöver Islamic Relief utgör Muslim Aid och al Manaar-moskén i Kensington, eller “The Muslim Cultural Heritage Center” den Svenska kyrkans val av partners. al Manaar var bland annat IS-bödeln ”Jihadi Johns” hemmaförsamling.

I den stiftelses styre, som driver al Manaar, återfinns en svensk medborgare som tidigare bodde i Sollentuna i Stockholm. Mannen har nu emigrerat till Storbritannien.

Mer läsning: Svenska kyrkans projekt ”En värld av grannar” synliggör radikalt kluster

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.