Sveriges coronahantering – en ensam “Drunken Sailor”

  • Måndag 3 Aug 2020 2020-08-03
E-post 1207

Trots att pandemin skördat tusentals liv tvekar inte statsminister Stefan Löfven. Sveriges strategi för att hantera coronasmittan är helt rätt sade han i en stor intervju med Aftonbladet. Statsministern får stöd för detta av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson som menar att den stora coronaspridningen i Sverige berodde på en ”slump” till SvD. Men kommer Sverige någonsin få klarhet i vad och var det gick snett? Varför snart 6 000 liv offrades? Frågan om mun- eller andningsskydd och Corona-kommissionens sammansättning kan sägas symbolisera Sveriges vägval genom krisen. Likt en ensam “Drunken Sailor” raglar Sverige fram i Europa och världen.

Några länder har valt att se munskydd som en trygghet och hoppas att man med universell användning av munskydd minskar risken för spridning från personer som är i insjuknandefasen innan symtom framträtt tydligt eller har så milda och ospecifika symtom att man inte ser sig själv som sjuk. Sverige är idag helt ensamma inom EU att inte rekommendera munskydd som komplemment till andra åtgärder.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har sedan Covid-19 klassades som samhällsfarlig sjukdom varit tydlig med att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vilar på  WHO:s, Världshälsoorganisationens, bedömningar och aktuell forskning. Inget annat vilket även socialminister Lena Hallengren (S) ofta understryker.

– Det finns inte bättre evidens än den från WHO, den bygger på långvarig erfarenhet av liknande sjukdomar, bland annat av andra coronavirus, sade han till bland annat till Vårdfokus tidigare i år.

– Det är ju anpassade krav till kunskapsläget och säkerheten är stor. De bygger på den bästa evidens som finns.

Den svenska Folkhälsomyndigheten, FHM, avstår dock från att rekommendera allmänheten munskydd då de menar att ett munskydd som kliar och åker ner under näsan bidrar till att händerna ofta rör mun, ögon och näsa vilket kan öka risken för smittspridning. Det kan även, enligt FHM bidra till att personer med milda symtom ger sig ut i samhället vilket skulle kunna öka smittspridningen.

På frågan från Ny Teknik om munskydd mer skada än nytta svarar statsepidemiolog Anders Tegnell 

– Ja, det finns teoretiska möjligheter att de gör mer skada än nytta. Den som tar på munskyddet kan få virus på händerna och sprida det, förklarar han, och det är väldigt, väldigt svårt att låta bli att peta på sitt munskydd.

– Till och med sjukvårdspersonal som tränas på att bära mask har svårt att med det.

(Red:s fetmarkering)

Men FHM och Tegnell har bara teoretiska modeller och gissningar att vila på.  FHM:s tes bygger helt på anektodisk bevisföring. Inte heller redogör FHM för när och i vilket sammanhang som de menar att sjukvårdspersonal redogjort för sina erfarenheter till myndigheten. Dokumentation saknas. 

Det finns idag inga studier som ger FHM eller Anders Tegnell stöd för dess slutsater vilket Ledarsidorna tidigare kunnat rapportera om. Och allt fler länder inför nu allt från rekommendationer till tvingande regleringar om användandet av munskydd i publika miljöer baserat på WHO:s slutsatser samt den forskning som genomförts sedan utbrottet av Covid 19.

Även den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC menar att användning av munskydd i offentliga miljöer kan fungera för att minska samhällsspridningen genom att minimera utsöndringen av droppar från luftvägarna hos infekterade personer som ännu inte har fått symtom eller inte får några symtom.

ECDC menar att  munskydd kan fungera som komplement till övriga skyddsåtgärder samt att användning av munskydd i samhället skulle kunna övervägas, i synnerhet vid besök i slutna utrymmen där många människor rör sig, till exempel i livsmedelsbutiker, affärscentrum eller vid användning av allmänna transportmedel och liknande.

Tvärtom vad FHM påstår visar en nyligen publicerad kinesisk studie att vid användandet av ansiktsmask minskar istället det beteende som myndigheten påstår öka. Studien visar att frekvensen av att personer tar sig själva i ansiktet, ögonen eller runt näsa och mun minskar och kommer därmed fram till att ansiktsmask i kombination med övriga skyddsåtgärder bidrar till att minska smittspridningen av Covid 19.

En ännu äldre studie, publicerad i Disaster Medicine and Public Health Preparedness från 2013 visar på att även hemmagjorda andningskydd gjorda av en enkel t-shirt i bomull reducerar aerosoler och droppar i utandningsluften med cirka 50 procent. En mer avancerad kirurgmask reducerar motsvarande egenspridning med mellan 90 och 95 procent.

Men hur detta motstånd från FHM mot att synkronisera sina rekommendationer med WHO och EU och kanske framför allt myndighetens återkommande användning av samt hänvisning till anekdotisk bevisföring, eller s.k “killgissningar” har påverkat smittspridningen kommer bli svårt att reda ut i efterhand. Kommissionen som ska granska hur coronapandemin har hanterats saknar tillräcklig medicinsk kompetens. Det menar Göran K Hansson, ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin i en intervju i DN.

– Det finns utomordentlig expertis inom nationalekonomi, sociologi och ledarskap. Men det är ändå en infektionssjukdom. Jag tycker att man borde ha expertis inom området som ändå har orsakat problemet. Det finns ingen i kommissionen med bakgrund inom virologi, immunologi och smittskydd, säger han.

Med en regering som helt retirerat bakom en ansvarig myndighet och som sin tur bygger sina bedömningar på teorier och bedömningar som aldrig är specifika när de hänvisar till vilken forskning de bygger sin strategi på kompletterat med en journalistkår som med få undantag orkar ställa kritiska motfrågor kommer den svenska Corona-strategin aldrig att kunna utvärderas.

Framför allt inte efter regeringens val av utredare som tidigare visat att ett sakläge inte hindrar honom från att komma fram till för en socialdemokratisk regering bekväma slutsater. Utformningen av komissionens inre kärna, helt i avsaknad av sakkompetens, ger en tydlig indikation inför framtiden.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se