Turkiet ger Hamasmedlemmar en fristad och nya identiteter

Hamas ledare Ismail Haniyeh tillsammans med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Foto: JPOST
  • Söndag 16 Aug 2020 2020-08-16
E-post 2895

Turkiet beviljade nyligen medborgarskap till en handfull medlemmar ur en Hamas-terroristcell rapporterade The Telegraph i fredags. Detta väcker en oro för att Hamas kommer att ha större möjligheter att planera och genomföra attentat mot Israel, israeliska intressen och israeliska medborgare runt om i världen.

Turkiska identitetshandlingar som Telegraph tagit del av visar att 12 ledande Hamas-medlemmar, som använder landet som bas för sina operationer, har fått turkiskt medborgarskap och ett 11-siffrigt identitetsnummer.

Enligt en av Telegraphs källor har sju av de 12 HAmas-operatörerna redan erhållit turkiskt medborgarskap samt pass, medan de övriga fem är i process att få sina handlingar färdigställda. I vissa fall har de bytt sina palestinska namn till turkiska alias.

Dessa skall i huvudsak vara äldre medlemmar som har, eller kommer ha uppgifter som att samla in pengar och planera inför attentat rapporterar Telegraph vidare. Turkiska regeringstjänstemän förnekar det inträffade i en kommentar.

Nästan samtliga av de 12 av de som nu är aktuella för turkiska identiteter var bland de som släpptes från fängelset i ”Shalit-uppgörelsen” 2011 enligt Israel National News. 

Gilad Shalit

Den israeliske korpralen Gilad Shalit tillfångatogs av Hamas den 25 juni 2006. Shalit blev 2006 den förste israeliska soldat att tillfångatas av palestinier sedan 1994.

Shalit utväxlades 18 oktober 2011 i utbyte mot 477 palestinska fångar. Israel förband sig att släppa ytterligare cirka 550 palestinska fångar, vilket skedde i december 2011.

Även om Turkiet och turkiska medborgare inte ännu uppnått visumfrihet till EU- och Schengenområdet kommer detta leda till att de aktuella Hamas-medlemmarna, som tidigare befunnit sig på olika former av spärrlistor för att få tillträde till andra länder nu medges möjligheter till att resa friare. Med nya identiteter öppnas dörrarna till 72 länder utan något som helst visumkrav samt ytterligare 42 där visering söks vid ankomst.

Turkiet är det land som näst Qatar är mest välvilligt inställt till det Muslimska brödraskapet. Turkiet har under de senare åren stått som värd, eller upplåtit territorium och anläggningar för Brödraskapets internationella möten. Hamas var fram tills 2017 Brödraskapets officiella politiska och väpnade gren enligt sina egna stadgar men bröt dessa officiellt för att möjliggöra förhandlingar med Israel och mildrade sanktioner. 

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan menar, till skillnad från EU och USA, att Hamas är en legitim politisk aktör. Såväl EU som USA har terrorklassat Hamas.  Ryssland har sedan hösten 2019 inlett samtal med Hamas. Ryssland och Turkiet menar att Hamas är valda av det palestinska folket och skall därmed ses som en legitim part. 

Turkiets agerande, att ge ett dussin medlemmar ur Hamas väpnade grens ledning nya identiteter och turkiska resehandlingar bör betecknas som en fientligt sinnad handling riktad mot inte bara Israel utan även riktad mot EU. Med åtgärden öppnas möjligheter för dessa individer att på ett helt annat sätt söka kontakt och finansiering riktade mot Israel och i förlängningen EU. För även om de formella banden med Brödraskapet upplösts sedan tre år tillbaka utgör Brödraskapet ett ideologiskt överlapp till än mer radikala organisationer som till exempel al Qaida och Islamiska staten.

Och att sympatier med dessa finns inom Turkiet och turkiska biståndsorganisationer är tydligt sedan tidigare. Den turkiska biståndsorganisationen IHH, som bland annat det svenska Ship to Gaza samarbetar med, har varit engagerad i vapentransporter till såväl IS som al Qaida i Syrien och har terrorklassats av Israel, Tyskland och Nederländerna.

Det är idag för tidigt att dra några som helst slutsatser om hur EU och Sverige ställer sig till Turkiets agerande, att i praktiken ge Hamas en framskjuten bas på gränsen till EU att agera utifrån. Men att det kommer någon form av reaktion från framför allt Tyskland och Nederländerna är sannolikt ett rimligt antagande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se