Vem är Tro och Solidaritets nye ordförande?

Socialdemokraterna och Tro och Solidaritet. Montage.
  • Onsdag 26 Aug 2020 2020-08-26
E-post 744

Tro och Solidaritets nya ordförande Sara Kukka Salam har sin bas i Föreningen Hjärta. Det är en av socialdemokraternas mest inflytelserika föreningar. Ur dess styrelse och medlemskår har flera personer kunnat rekryteras som kunnat tjänstgöra i bland annat regeringens olika staber.

Sara Kukka Salam valdes i lördags till ordförande för Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritet, STS. Med valet följer att Kukka Salam även tar plats i Socialdemokraternas verkställande utskott som permanent inadjungerad. På Socialdemokraternas hemsida presenteras hon som främst Solnabo. Kukka Salam är utbildad företagsekonom från Handelshögskolan i Stockholm och talar fyra språk flytande, däribland finska och urdu.

Men lite är känt om Kukka Salams tidigare karriär inom Socialdemokraterna. En av de första gångerna hennes namn figurerade i media var i samband med att Omar Mustafa under dramatiska former tvingades lämna Socialdemokraternas partistyrelse efter att endast varit invald en vecka.

Omar Mustafa valdes in i Socialdemokraternas partistyrelse den 7 april 2013 efter att ha nominerats av Socialdemokraterna i Stockholm. Efter det att det blivit känt att han i egenskap av ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige , IFiS varit med och bjudit in föreläsare med antisemitiska åsikter framfördes kraftig kritik mot utnämningen. Bland anant tyckte Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att Mustafa var tvungen att välja mellan Islamiska förbundet och partistyrelsen.

Omar Mustafa försvarade sig i ett brev till Aftonbladet, men mindre än en vecka efter utnämningen av honom uppmanade Veronica Palm, då ordförande för Stockholms arbetarekommun, Mustafa att avgå eftersom ”situationen blivit ohållbar”.

I anslutning till detta anordnade föreningen Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm en stödmanifestation för honom.

– Omar har tagit avstånd från de här extrema åsikterna och det hade jag hoppats att partiledningen skulle tro på, sade styrelseledamoten Sara Kukka-Salam till Aftonbladet. 

Styrelseordförande i föreningen Hjärta var vid tiden Omar Mustafa samt att ordföranden för Sveriges Unga Muslimer, SUM, Rashid Musa även han satt i föreningens styrelse. Bägge kom att lämna såväl föreningen Hjärta som Socialdemokraterna efter att Mustafa tvingats lämna partistyrelsen. 

Stefan Löfven valde att inte hörsamma de avgivna löftena. 

Efter att Mustafa lämnat Socialdemokraterna och föreningen Hjärta fokuserade han på sina två andra uppdrag i Muslimska brödraskapets svenska närverksorganisationer IFiS samt studieförbundet Ibn Rushd.

I denna roll utvecklade Mustafa ”De Muslimska familjedagarna” till att bli en vida känd arena för anhängare till Muslimska brödraskapet och verksamheten kom att kulminera det sista år de genomfördes, 2018, med nya rekord i antalet inbjudna sharia- och jihadistpredikanter. Ibn Rushd, där Mustafa var förbundschef kom 2018 års familjedagar lansera ett samarbete med mediehuset och TV-kanalen al Jazeera. Al Jazeera är internationellt känt för att kontrolleras av Muslimska brödraskapet och där dess andlige ledare har haft ett eget programformat i den arabiskspråkiga kanalen.

Som samarbetspartner till IFiS och Ibn Rushd hade Omar Mustafa Sveriges Unga Muslimer med dess ordförande Rashid Musa för arrangemanget.

Sveriges Unga Muslimer förlorade 2019 rätten till statsbidrag i en dom i Stockholms kammarrätt för att inte leva upp till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Domen fastställdes i Högsta förvaltningsdomstolen genom att neka SUM prövningstillstånd. SUM dömdes till att återbetala ett års statsbidrag. 

Under Mustafas sista tid som förbundsrektor och förbundschef införde han ”Ung Dawa”, eller frälsning inom ramen för studieförbundets folkbildningsanslag.

Sveriges Unga Muslimer kommer 2020 att lämna studieförbundet Ibn Rushd som medlemsorganisation i samband med den kommande förbundsstämman. Rashid Musa är dock fortfarande aktiv i folkbildningssammanhang men då i samarbete med främst ABF.

Föreningen Hjärta bör betecknas som en av socialdemokraternas mest framgångs- och inflytelserika föreningar. I styrelsen har genom åren en rad kända namn passerat samt att många som idag har tjänster i regeringens olika staber har antingen varit medlemmar själva eller varit väl sedda gäster. 

Bland styrelseledamöter genom åren märks Helle Klein, präst i Svenska kyrkan men idag verksam som chefredaktör för Dagens Arbete och ordförande för Sveriges tidsskrifter. Andra namn som passerat styrelsen är Jonas Bergström som tidigare var politiskt sakkunnig hos dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi. I klustret runt föreningen Hjärta märks även Kristina Persdotter som fram tills nyligen var en av statsministerns statssekreterare. Idag är Persdotter statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström. 

Persdotter var en av Hijab-uppropets mer kända profiler.

I dagens styrelse återfinns bland annat Anna Ardin, mest aktuell för sitt arbete med profetisk och politisk diakoni inom Equmeniakyrkan. Ett arbete som fått gensvar även i Svenska kyrkan där Ardin utbildat bland annat Stockholms stift. Ardin är även ledamot i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse.

Tro och Solidaritets nya ordförande Sara Kukka Salam har sin bas inom sidoorganisationen i Föreningen Hjärta. Det är en av socialdemokraternas mest inflytelserika föreningar. Ur dess styrelse och medlemskår har flera personer kunnat rekryteras  till bland annat regeringens olika staber samt i statsministerns direkta närhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se