Vilket riksdagsparti skulle du rösta på idag?

Riksdagen. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 6 Aug 2020 2020-08-06
E-post 1926

Halvvägs genom mandatperioden, med två år kvar till valet, står det i praktiken still i opinionen. Men samtidigt med Corona-krisen finns ett behov av att veta var riksdagspartierna står i andra frågor som på ett eller annat sätt kommer avgöra nästa riksdagsval. Förhållningssättet till extrema åsikter och värderingar är en sådan fråga som inte försvinner bara för att det råder en Corona-kris.

Frågan lyder:

Om det vore riksdagsval idag och du vill vara helt säker på att rösta på ett parti utan dunkelt förflutet eller rasistiska/nazistiska/fascistiska/kommunistiska/islamistiska eller på annat sätt något som skulle uppfattas som klandervärda extrema åsikter, värderingar, rötter eller kopplingar, vilket av dagens riksdagspartier skulle du rösta på då?

Kort presentation av riksdagspartierna från vänster till höger i någon form av organiserad oordning:

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets kommunistiska förflutna är väl känt och behöver inte kommenteras vidare. Genom det senaste namnbytet, från Vänsterpartiet Kommunisterna till bara Vänsterpartiet putsades fasaden något men ideologin lever kvar. Den föreslagna partiledaren, Nooshi Dadgostar har bland annat åt regeringen låtit utreda hur markkonfiskation skall kunna genomföras lagligt.

Miljöpartiet

Miljöpartiets islamistiska drag är inte heller det något som behöver kommenteras vidare. Det räcker med att nämna tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan tillsammans med organisationerna ”De grå vargarna” och ”Milli Görus” samt den mycket intima relationen med Turkiets president Erdogan. Miljöpartiet är milt uttryckt dominerat av en apologetisk inställning till islamism.

Socialdemokraterna

Socialdemorkaterna av idag har tydliga antisemitiska tendenser i partidistrikten Stockholms stad, Uppsala samt Skåne. MUCF har låtit neka SSU Skåne statsbidrag för att distriktet inte lever upp till de demokratiska grundkriterier som myndigheten ställt ut.

Socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritet har i sin tidning spridit antisemitiska vandringssägner på ledarplats genom förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba, Malmö. Riksdagsledamoten Jamal el Haj har uppträtt i sammanhang där terrororganisationen Hezbollahs symboler var tydligt närvarande i direkt anslutning till honom.

Det socialdemokratiska medlöperiet till nazismen under andra världskriget är dokumenterat av Aron Flam i ”Det här är en svensk tiger”. Men det stannar inte där.

Pierre Schori menade i vid ett möte med Socialistinternationalens ledning 1981 att de skulle stödja en Sovjetisk intervention i Polen under arbetarstrejkerna vid varvet i Gdansk som leddes av Lech Walesa. Ledarsidorna är den enda media som rapporterat detta.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna, som rent sakpoloitiskt är ett konservativt mittenparti och inte höger har dokumenterat en del av sitt ursprung i svenska nationalistiska rörelser och har genom åren haft återkommande problem med medlemmar som uttryckt sig rasistiskt eller på något sätt nedvärderande över andra kulturer och etniska minoriteter.

Även om partiet numera snabbt kommer till uteslutning av medlemmar som visar dessa sympatier har partiet problem på lokal nivå. Partiet är tillsammans med Centerpartiet de av två partier som historiskt haft företrädare som öppet visat nazistiska sympatier.

Centerpartiet

Centerpartiet är det enda riksdagsparti som varit öppet antisemitiskt och rasistiskt. Först 1946, d.v.s långt efter att Förintelsens detaljer blivit kända togs paragraferna bort ur partiprogrammet som gick ut på att skydda den svenska nationaliteten från att blandas med utländska element. Ungdomsförbundet  ville gå längre och menade att judarna skulle behöva påminnas med jämna mellanrum var deras plats var.

Centerpartiets företrädare har även i modern tid förespråkat identitära extrema åsikter. Tydligaste exemplet är de två nämndemän i Solna 2018 som värderade en kvinnas vittnesmål lägre i ett misshandelsmål än en mans då kvinnan kom från tvivelaktig familj eller enligt sharia-normer.

Moderaterna

Moderaterna har tidigare haft Abderizak Waberi som riksdagsledamot och då i riksdagens försvarsutskott. Waberi var öppen med att hans poilitiska mål var att införa sharia-lagstiftning för svenska muslimer. Waberi driver även friskolor som tillämpar strikt könsuppdelning och med obligatorisk bön vilket fått återkommande kritik från Skolverket och Skolinspektionen. Waberis åsikter och värderingar var väl kända av partiledningen när han nominerades till riksdagen.

Till Waberis försvar, under hans tid som ledamot, kom bland annat Thomas Tobé som menade att kritik mot Waberis åsikter var rasism. Waberi är idag ordförande för ett renodlat islamistiskt parti och Tobé gick vidare till att representera Moderaterna i Europaparlamentet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har fortfarande inte gjort helt upp med ”Ja till livet-rörelsen” och anndra extremreligösa rörelser. Abortmotstånd och kristen fundamentalism finns kvar i partiet även om den, i likhet med Sverigedemokraternas förflutna, fortfarande finns närvarande. Uppsala, med Livets Ord, utgör fortfarande en viktig maktbas i likhet med det småländska bibelbältet.

Riksdagsledamoten och den tidigare EU-parlamentarikern Lars Adaktussons omröstningar i EU-parlamentet visar att den falangen fortfarande är stark. Adaktusson röstade bland annat vid 22 tillfällen mot abort samt var den ende svensk som röstade mot det slutliga fördömandet av Paraguay när en våldtagen 12-årig flicka nekades abort. Trots Adaktussons försäkringar om att han avgav en röstförklaring som skulle inneburit något annat än vad omröstningen handlade om så saknas sådan dokumentation i EU-parlamentet.

Liberalerna

Liberalerna är det parti idag som helt saknar relevans i svensk politik. Partiet fyller ingen egentlig funktion annat än att tjäna som arbetsplats för ett antal riksdagsledamöter och politiska tjänstemän fram till valet 2022. Ett val som mycket väl kan komma att bli partiets sista riksdagsval under överskådlig tid. Och inte heller Liberalerna är utan aktuella kopplingar till extrema åsikter och organisationer.

Dagens partiledare, Nyamko Sabuni, var medgrundare till Afrosvenskarnas Riksförbund, ARF, där hon senare har varit både ordförande och projektledare. ARF har återkommande varit medarrangör tillsammans med Islamiska Förbundet i Sverige, både under Abderizak Waberi och senare socialdemokraten Omar Mustafa ordförandetid när ARF och IFiS bjöd in internationellt kända antisemiter och jihadistpredikanter. ARF har även på egen hand genomfört seminarier med antisemitiska budskap och föreläsare på Café Pan Africa på Södermalm i Stockholm.

Frågan lyder:

Vilket riksdagsparti skulle du rösta på om det vore val idag?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se