Det här är en svensk rondellhund – “Islamismen – boken om Muslimska brödraskapet” går in i en ny fas

"Det här är en svensk rondellhund" samt "Det här är en svart panter". Johan Westerholm 2020.
  • Torsdag 3 Sep 2020 2020-09-03
E-post 714

Rättegången i Paris mot attentatsmännen som var delaktiga i terrordådet mot Charlie Hebdos redaktion sammanfaller med den diskussion om blasfemi som pågår i Sverige. Samtidigt är boken “Islamismen i Sverige”  nu slutsåld i sin första utgåva. “Islamismen i Sverige” står nu i begrepp att inom två månader lanseras i såväl det franska som det engelska språkområdet något omarbetade.

Detta innebär att den andra svenska utgåvan, den svenska pocketupplagan samt översättningarna till franska respektive engelska och spanska redan gått eller står i begrepp att gå till tryck. Den svenska pocketupplagan beräknas vara klar inom tre veckor.

Den andra utgåvan samt pocketupplagan skiljer sig från den första genom att en del korrekturfel rättats till, ett nytt förord samt inte minst den avgörande dokumentation i faksimil som slutligen bekräftar den inre kärnan av Muslimska brödraskapets svenska struktur.

Islamiska Förbundet i Sverige, studieförbundet Ibn Rush samt Islamic Relief Sverige egna stadgar som kopplar samman dem, tillsammans med ett samägandeavtal av kursgården Granhedsgården mellan studieförbundet och Islamiska Förbundet stärks dessa fasta band med Federation of Islamic Organization in Europe. Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Detta, och de förändringar som redan nu märks av i det svenska klustret av Brödraskapet samt samarbetet med Svenska kyrkan beskrivs och kommenteras i två nya kapitel.

För att finansiera detta och de sista stegen i översättningsarbetet  till engelska och franska (korrektur, översättning och uppdatering av notapparat, sättning samt nya omlag med annan titel) kommer detta crowdfinansieras genom förbeställning av boken som sådan eller tillsammans med ett av de övriga alternativ som ges.

Totalt rör det sig om tre olika erbjudanden.

Alternativ 1: Endast boken som sådan i sin andra upplaga. Signerad. 300 kronor.

Alternativ 2: Boken, signerad, med en av de tre olika  signerade litografier som tagits fram för detta ändamål. Denna nummerserie börjar på 301 och går uppåt. 800 kronor där den signerade boken och litografin har samma nummer.

De litografier som finns att välja på är

 

A: Det här är en svensk rondellhund

Det här är en svensk rondellhund, originalet har vit bakgrund.

 

B. Det här är en svart panter

Det här är en svensk panter, originalet har vit bakgrund.

 

C Det här är islamism

 

Johan Westerholm äger rättigheterna till samtliga illustrationer som utgör litografierna. Litografierna som levereras saknar naturligtvis vattenmärkningen. Samtliga litografier leveras i storleken motsvarande en A3, eller 297 x 420 mm.

Litografin ”Det här är en svensk rondellhund” är en symbol för vad allt handlar om. Försvaret av våra universella mänskliga rättigheter med en blinkning till historien om Lars Vilks, Aron Flam, Charlie Hebdo och alla andra som på olika sätt har fått sina universella friheter begränsade i allmänhet och av islamistiska eller religiösa extremister i synnerhet.

Alternativ 3: Boken, signerad och numrerad samt samtliga tre litografier i nummerserien 001-201. 1 500 kronor i samma nummerserie.

De olika alternativen bokar du på sidan GoFundMe och glöm inte markera vilket alternativ du bokar samt vilken litografi.

 

Du bokar ditt alternativ på GoFundMe genom att klicka på länken här.

 

Förord till den andra upplagan

Avslöjandet av det projektavtal som reglerar samarbetet mellan Sveriges Muslimska Råd och Broderskapsrörelsen, idag Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som tecknades 1999 skall helt tillskrivas forskaren vid Lunds universitet Sameh Egypson.

Dokumentet lades ut på olika sidor på internet men då utan hänvisning vilket resulterade att denna information inte togs med i notapparaten. Sameh Egyptsons bok ”Wholy white lies” är dock en av flera källor till denna bok.

Utan Egyptsons unika kompetens i arabiska och svenska parat med hans kunskaper om Muslimska brödraskapet hade detta avtal med stor sannolikhet aldrig avslöjats.

Det är även Egyptson som fann det citat i Tunis News där imamen i Stockholms Moské, Mahmoud Khalfi bekräftar sympatierna och tillhörigheten till Muslimska brödraskapets idéologi och struktur.

Den andra upplagan är kompletterad med de stadgar i faksimil i bilagorna från Islamiska Förbundet i Sverige, studieförbundet Ibn Rush samt Islamic Relief Sverige som slutligen bekräftar Muslimska brödraskapets fasta inre kärna i de svenska nätverksorganisationerna. 

Detta beskrivs i det post scriptum om två kapitel som lagts till som även berör samarbetet med den Svenska kyrkan.

Extramaterial

Kapitlet ”När jag blir fri” om och med Lars Vilks levnadsöde på franska.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se