Så drabbades Muslimska brödraskapet av sin första kännbara förlust i Sverige

Ibn Rushd, Stockholms Moské, Islamic Relief. Montage
  • Tisdag 1 Sep 2020 2020-09-01
E-post 1846

Gårdagens beslut i Göteborgs stad, att neka Studieförbundet Ibn Rushd bidrag innebär på sin höjd en ”time-out” i arbetet mot islamism och Muslimska brödraskapets kluster av nätverksorganisationer. Inte mer. För Muslimska brödraskapet har visat sig ha en unikt hög och god organisationsförmåga samt mycket utvecklad kapacitet till taktikanpassning. Framtida arbete att bevaka det Muslimska brödraskapet kommer att behöva vila på god kännedom om personer och hur personunionerna utvecklas.

Göteborgs stad kommer att frysa bidragen till studierförbundet Ibn Rushd. Alliansen och Socialdemokraterna i social resursnämnd agerar nu gemensamt för att komma åt det omdiskuterade studieförbundet.

– Det finns frågetecken vi måste reda ut, säger kommunalrådet Jonas Attenius (S) i en kommentar till GP.

– Ibn Rushd har genom åren bjudit in föreläsare som är kända för antisemitism, kvinnohat och homofobi. Man har till och med bjudit in rena terrorvurmare, säger Sofie Löwenmark, politisk sekreterare för Demokraterna, som drivit frågan för partiet.

Löwenmark är en del av Stiftelsen Doku som vars granskning av Bellevue-mosken samt Abderizak Waberis skolkoncern med Römosseskolan inte kan underskattas nog. Utan den, och hennes kollega Magnus Sandelins kartläggning av de Muslimska familjedagarna som han genomförde på uppdrag åt MUCF hade beslutet i Göteborgs stad aldrig kunnat fattats.

Sveriges Unga Muslimer förlorade, mycket tack vare Sandelins underlag, rätten till statsbidrag från MUCF i en dom som fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen som efter en fällande dom i Stockholms kammarrätt nekade SUM prövningstillstånd.

Att det är just Göteborgs stad som fryser bidragen till Ibn Rushd innebär inte bara en förlust i pengar. Prestigeförlusten kan inte bli större för förbundets ordförande Zana Muhammed. Muhammed är anställd av Göteborgs stad som chefstjänsteman och verksamhetsledare inom förvaltningen vid vid integrationscentrum. Integrationscentrum har en central roll för integrationen av nyanlända och där studieförbundet haft en roll att fylla.

Att Ibn Rushd egen ordförande i dialog med sin egen arbetsgivare inte förmår ge adekvata svar på de frågor som ställs är att betrakta som inte bara remarkabelt. Det är en i det närmaste total förlust som sannolikt kommer smitta av sig på andra svenska kommuner.

Samtidigt finns det tecken på att riksdagsoppositionen samlar sig. Björn Söder (SD) har under den senaste månaden skickat in ett flertal skriftliga frågor till statsråden Anna Ekström, utbildningsminister samt Peter Eriksson, biståndsminister kring Ibn Rushd och Islamic Reliefs kopplingar till Muslimska brödraskapet. Detta kompletterades sedan med John Weinerhalls (M) fråga till Ekström som var såväl precis som rätt riktad om studieförbundet Ibn Rushd.

Mer läsning: Riksdagen pressar regeringen om Muslimska brödraskapet

Även Lars Adaktusson (KD) är aktuell. Adaktusson uttalar sig i The National som i sin artikel pekar på det som Ledarsidorna tidigare kunnat avslöja. Hur tätt sammanlänkade Islamic Relief Worldwide, IRW; är med inte bara Islamic Relief Sverige utan även studieförbundet Ibn Rushd genom personunioner. Att förändringen i IRW styrelse efter The Times avslöjande om antisemitism och stöd till terrororganisationen Hamas inte var så vittgående som utlovat.

Den svenske ordföranden för IRW, Lamia El Amri som till vardags är verksamhetsledare för Ibn Rushd och ordförande för Islamic Relief Sverige klev bara ner ett snäpp från ordförandeposten och blev IRW vice ordförande. Trots garantier om att hela den gamla styrelsen skulle lämna.

Mer läsning: Islamic Relief Worldwide fullföljer inte utlovat reformarbete

Och i utbildningsminsiter Anna Ekströms närmaste krets av medarbetare finns personer som har en nära, och långvarig relation till Muslimska brödraskapets kluster av nätverksorganisationer. Framför allt den inre kärnan av nätverket som knyts ihop med Brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE, Federation of Islamic Organizations in Europe. Abderizak Waberi har tidigare varit vice ordförande för denna organiation men leder idag ett somaliskt islamistiskt parti.

Den inre kärnan av det svenska klustret av Muslimska brödraskapets organisationer är Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS (där såväl Abderizak Waberi som Omar Mustafa varit ordförande), studieförbundet Ibn Rushd (där Omar Mustafa varit dess tidigare förbundschef), Islamic Relief (där Omar Mustafa innehaft posten som vice ordförande) samt Sveriges Unga Muslimer (grundat av bland annat Mehmet Kaplan och där Mustafa tidigare varit generalsekreterare).

Dessa organisationer hålls ihop genom personunioner och sina egna stadgar som dels korshänvisar till varandra men även säkerställer att studieförbundet Ibn Rushd tillgångar vid upplösning skall gå vidare till inledningsvis Islamiska Förbundet i Sverige men sedan till FIOE och Muslimska brödraskapet.

Mer läsning: Ibn Rushd har fasta band med Muslimska brödraskapet – avslöjade av sina egna stadgar

Ibn Rushd tillgångar är uteslutande finansierade med skattemedel, inklusive kursgården Granhedsgården AB där studieförbundet 2015, när Omar Mustafa var både förbundsrektor i Ibn Rusdh och ordförande i IFiS förde över hälften av ägandet till IFiS som samtidigt omvandlades till en stiftelse.

VD för Granhedsgården vid tillfället för transaktionen var  även det Omar Mustafa.

Mer läsning: Svindlande affärer

Men även om Muslimska brödraskapet nu för en yttre betraktare har drabbats av en svår motgång är det sannolikt en överdrift att göra den analysen. Muslimska brödraskapet i allmänhet och i Sverige i synnerhet har uppvisat en unikt god förmåga till anpassning och organisation vilket beskrivs i ”Islamismen i Sverige”.

Det är sannolikt, och tecken finns redan på att detta redan är under genomförande, att Brödraskapets olika nätverksorganisationer nu antingen ömsar skinn eller glider in under annan verksamhet.

Sedan Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorat rätten till statsbidrag har dess ordförande Rashid Musa inte längre agerat under vare sig det egna varumärket SUM eller inom ramen för Ibn Rushd. Istället har Rashid Musa genomfört opinonsbildande aktiviteter tillsammans med Feministiskt Initiativ, ABF, Stockholms moské samt Black Lives Matter. På samma sätt har Omar Mustafa och Mehmet Kaplan tillsammans med biståndsorganisationerna Islamic Relief och Muslim Aid glidit in allt mer under Svenska kyrkans paraply under ärkebiskop Antje Jackeléns och den nyblivne pastorn i Malmö storpastorat Gunilla Hallonstens handledning.

Mer läsning: Svenska kyrkans samarbeten synliggör radikalt islamistiskt kluster

Samt naturligtvis under Sida och utrikesdepartementet. Om detta vittnar om inte annat biståndsminister Peter Eriksson (MP) tämligen oförsonliga ton i svaren på de skriftliga frågor som bland annat Björn Söder (SD) börjat ställa.

Gårdagens beslut i Göteborgs stad innebär på sin höjd en ”time-out”. Inte mer. För Muslimska brödraskapet har visat sig ha en unikt hög och god organisationsförmåga samt mycket utvecklad förmåga till taktikanpassning.

Allt framtida arbete att bevaka Muslimska brödraskapet bygger på att kunna följa ”the ususal suspects” samt noga bevaka hur nätverksorganisationerna kommunicerar och vilka nya namn i klustret som nu förs fram. Det finns tecken på att även detta är under förändring bara de senaste dagarna i efterdyningarna av Rasmus Paludans inställda koranbränning.

Namn som tidigare bara funnits i skuggorna har nu klivit fram och levererar mycket tydliga signaler både inåt klustret men framför allt utåt riktat till de som bevakar och granskar islamismen i Sverige i allmänhet och Muslimska brödraskapet i synnerhet.

 

Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige är nu slutsåld i sin första utgåva. Den andra och uppdaterade utgåvan har nyligen gått i tryck.

Mer om vad den innehåller presenteras i morgondagens artikel.

Det blir en del nyheter…..

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se