Så öppnade de politiska partierna och polisen själva upp för klan-justis

Rinkeby torg, Solna tingsrätt. Genrebilder, montage.
  • Fredag 11 Sep 2020 2020-09-11
E-post 1544

Det politiska systemet tycks tagna på sängen av nyheterna om klan-problematiken. Inom såväl de politiska partierna som polisen har kompetensunderskottet försatt Sverige i en allvarlig situation där såväl de politiska partierna som polisen själva medverkat till att införa klan-justis.

Stefan Löfven menade under veckans pressträff när han fick  frågan om han inte visste om det 40-tal kriminella klaner som opererar i Sverige och varför i sådana fall han inte agerat tidigare (från Ulf Kristersson, TV4):

– “Den uppgiften hörde jag i samband med lördagsintervjun”

Men sedan sex dygn tillbaka har nu samtliga partier, inklusive de som stadigvarande förnekat förekomsten, om de får säga det själva hämtat in så pass mycket kunskap att de nu är experter på området. Tydligast markerade centerpartiets partiledare Annie Lööf detta då hon under samma pressträff som statsminsitern menade att de nu skulle ”spräcka klanerna”.

Vilket recept som Annie Lööf har för att spräcka en kanske 4 500 år gammal klankultur och en problematik som Europa brottats med sedan feodalväldets upplösning och reformationen är okänt för Ledarsidorna. 

Internationella erfarenheter pekar på en tidsrymd på mellan två och fem generationer, eller mellan fyrtio och hundra år för att under fredliga och kontrollerade former integrera starka klankulturer i en västlig demokrati. Bäst är erfarenheterna i de forna kolonialmakterna men även dessa har haft stora problem som inte på långa vägar är lösta ännu.

Att statsministern dras med en mer eller mindre konstant kompetensbrist inom rättsområdet blev i den stunden pressträffen hölls med Annie Lööf smärtsamt tydligt. Att klanproblematiken har en lång historia i Sverige är rätt allmänt känt för de som arbetar i främsta linjen. Som väktare, ordningsvakter och poliser i yttre tjänst, fältassistenter och socialsekreterare.

Klaner som delat upp områden sinsemellan. Där gränserna även dras utefter religiös tillhörighet och inom de områdena baserat på vilken kyrka eller moské som en klan tillhör. Att varje klan har en ”egen” moské och en ”egen” imam som avgör olika klan-interna tvistemål i samarbete eller dialog med klanledaren. I fallet med familjen/klanen Ali Khan i Göteborg sammanfaller dessa roller vilket inte är helt ovanligt.

Sverige och flera svenska städer har under de senare åren genomgått stora förändringar vartefter klan-justis, eller klanernas makt fått ökat inlytande. Antalet praktiserande muslimer i Södertälje är nu nere på knappt mätbara nivåer samtidigt som Rinkeby och Vivalla i Örebro utvecklats till mer eller mindre etniskt homogena sunnimuslimska enklaver. Vivalla är att betrakta som en religiöst homogen enklav idag av sunnimuslimer. De av annan religiös tillhörighet har haft att anpassa sig efter de regler och klädkoder som införts lokalt av de lokala klan- och moskéledningarna.

Men inte heller polisens kunskap om detta har varit god. 2018 menade polisområdeschefen på Järvafältet att det var prioriterat att anställa lokal personal till polisens kontaktcenter i den nya polisstationen i Rinkeby. 

– “Vi vill att människor i området känner att “detta är vår polisstation”, sade polischefen Niclas Andersson till Stockholm Direkt.

Svensk polis gick därmed emot all empiri och internationella erfarenheter. Att anställa lokalt i ett klankontrollerat område eller stadsdel innebär att en viss klan kan etablera sig även inom våldsmonopolet och därmed börja tillämpa klan-justis inom ramen för det svenska polis- och rättsväsendet.

Annie Lööfs attityd till problematiken som nu avslöjats bör sättas in i sin riktiga kontext. Centerpartiet har tidigare medverkat till att släppa in klan-justis i rättssystemet. Centerpartiets ledning hade all information om att de två nämndemännen i Solna tingsrätt, som senare uteslöts efter en uppmärksammad dom och skiljdes från sina uppdrag, hade en klan- och shariainriktad syn på lagstiftning. 

Centerpartiets partiledare lade senare skulden på det inträffade på bland annat docent Magnus Ranstorp vid FHS/CATS. Att han och hans kollegor inte skulle informerat partierna i allmänhet och Centerpartiet i synnerhet. Dessvärre finns det dokumenterat att just Centerpartiets riksdagsgrupp fått unik och riktad information om just detta. Lööf var dock ej närvarande vid det tillfället.

Klanlojaliteten i dessa fall är alltid större än lojalitet till en eventuell stat. Det är bland annat av den anledningen som Nigeria, med c.a 200 stammar exklusive sub-klaner inte tillåter polis eller militär att tjänstgöra i det egna området, de områden de har sina klanrötter i. Det räcker gott och väl med de olika klanstyrda miliser som i olika områden försöker ta över den svaga statens roll och ansvar.

Och områden som Järvafältet, liksom Rosengård och Vivalla, präglas alla av att staten är svag.

Och även om polisen nu på senare år lyckats arbeta ikapp en del av kompetensunderskottet så lider den politiska nivån svårt av detta underskott. Det blev heller inte speciellt mycket lättare för regeringen när statsministern rekryterade in Aftonbladets ledarkrönikör Daniel Swedin som talskrivare. Swedin är en av de som menat att alla påståenden om klanbundet agerande är ett utslag av rasism. 

Då Swedin i praktiken alltid finns i statsministerns närvaro som talskrivare och därmed kommunikationsrådgivare slår motviljan mot att att ha tagit tag i problemet, och det systemhotande väsen en kriminell klan, utgör igenom. De ofta svårtydda beskeden och krumbukterna är om inte annat tydliga exempel på våndan för regeringen inför detta systemhot.

Det nya polishuset i Rinkeby började byggas 2017. I höst väntas det bli klart, ett år försenat. Lokalpolisområdeschefen har fattat beslut om eskort av anställda till och från arbetsplatsen. Så farlig bedöms situationen vara två år efter att hennes företrädare öppnade för att rekrytera in klanerna i verksamheten.

– “Vi kommer dit med en historik i ryggen av angrepp på polis och på våra fordon. Även om mycket har förändrats vill vi att ny personal ska känna sig trygg”, säger Frida Nordlöf, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Rinkeby till Dagens Nyheter.

Egentligen har ingenting förändrats. En del klaner har konsoliderats, områden har rensats etniskt och religiöst samt samtidigt har andra utvecklingar skapat en ny dynamik där en del klaner har intagit en hybridform mellan kriminellt gäng och klan. Något som Mark S Weiner beskrivit i sin bok ”Rule of the Clan”. Och dessa klaner vill inget annat än genom hot om våld och andra påverkansmetoder ta kontroll även över polisen. Där den tidigare uttalade personalförsörjningstrategin från polisen, att rekrytera lokalt, passar som hand i handsken för att skapa kontroll över ett område.

Även om det värsta kompetensunderskottet inom polisen är avvärjt återstår en lång resa för regeringen och riksdagens ledamöter innan en sammanhållen politik, likt den i Tyskland och Frankrike, kunnat bakas fram vilket kommer redovisas i senare artiklar i ämnet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se