Staten vs Karl Hedin: Europadomstolen nästa?

Åklagarmyndigheten och Europadomsolen. Pressbild. Montage.
  • Söndag 6 Sep 2020 2020-09-06
E-post 1484

Åklagaren har nu skjutit upp beslutet om åtal mot industrimannen Karl Hedin sju gånger, något nytt besked om och när åtal kommer att väckas gavs inte under fredagen. Förseningarna beror i stor utsträckning på att oegentligheter begåtts. Men inte av Karl Hedin något som på sikt kan komma att intressera Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Under förra veckan skulle åklagare Lars Magnusson till slut ha beslutat om att väcka åtal mot Karl Hedin efter att ha skjutit upp beslutet sex gånger. Något beslut eller besked kom aldrig under fredagen och det finns inget besked om när ett sådant beslut kommer att tas. Totalt har därmed Lars Magnusson skjutit upp beslutet sju gånger.

Karl Hedin

Karl Hedin är huvudägare till Karl Hedin AB och engagerad i varg- och viltvårdsfrågor. Karl Hedin har tillsammans med Björn Törnvall skrivit boken De jagade jägarna!  Boken berör den alltmer upptrappade vargkonflikten och för en kritisk diskussion som tar sin utgångspunkt i ett uppmärksammat rättsfall i Härjedalen 2012.

"De jagade jägarna!" är nästintill profetisk. Ur presentationen av boken skriver Hedin och Törnvall att

Nu tillkommer även oron för att bli fotograferad i lönndom, med tillhörande hot om fleråriga rättsprocesser. Detta oberoende av om det finns något bevis på vargjakt, eller som i Lillhärdalsfallet, snarare flera bevis på motsatsen.

Karl Hedin AB är en familjeägd trähandelskoncern med cirka 1000 anställda och en omsättning på knappt 4 miljarder kronor. Råvara från skogarna i Bergslagen sågas och förädlas lokalt till framför allt byggprodukter och specialemballage. Byggprodukter säljs i huvudsak på svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. Största exportmarknaden av trävaror är Japan. Sågverksamhet bedrivs även via dotterbolag i Estland. Träemballageproduktionen är inriktad på specialemballage till de större regionala exportindustrierna.

Karl Hedin står misstänkt för förberedelse för grovt jaktbrott i en förundersökning som nu pågått i snart två år efter att han först greps, sedan anhölls och senare häktades med särskilda restriktioner i 31 dygn. Under dessa två år har några av misstankarna avskrivits. Av det som framkommit ur undersökningen pekar en hel del på att oegentligheter, kanske till och med lagbrott har begåtts. Men inte av Hedin.

Åklagarens utredning vilar ursprungligen på ett trovärdigt vittnes utsaga att Hedin skulle förberett för grovt jaktbrott. Ett påstående som senare helt drogs tillbaka. Det var detta vittnesmål och påståenden som låg till grund för att åklagaren vid Västmanlands tingsrätt begärde, och beviljades, hemliga tvångsmedel att sättas in mot Hedin. 

Detta beslut togs utan att tingsrätten protokollförde eller dokumenterade det på något vis. Tingsrätten i Västmanland har tidigare fått kritik från JK för sin bristande dokumention i andra fall och hade inte inför beslutet mot Hedin åtgärdat denna kritik.

Av resultatet av de hemliga tvångsmedlen kom två samtal att manipuleras av utredarna på NOA. De transkriberingar som skickades vidare till åklagare överensstämde inte med ljudupptagningarna visade det sig. Något som det var först Hedins ombud som uppmärksammade åklagaren på. De manipulerade nedteckningarna av samtalen skulle ha styrkt att Hedin skjutit en varg, något som föranledde gripandet av Hedin men dessa samtal kunde sedan konstateras avhandla något annat än det som undersökningsledaren vid NOA påstod.

Läs mer: Myndighetsaktivism eller slarv?

När det nu gått snart två år sedan Hedin greps är det enda som kommit fram av substans ur åklagarens förundersökning och andra åtgärder de direkta oegentligheter som kretsat kring tångsåtgärderna riktade mot Hedin. Oegentligheter och eventuella lag- eller regelbrott som knappast kan ligga Hedin till last. De internutredningar som skulle bringat någon form av klarhet i dessa har lagst ner efter beslut av en av Lars Magnussons kollega, åklagare Martin Tidén. Tidén lade ner internutrednignen kring de manipulerade transkriberingarna efter att endast hållit ett samtalsliknande förhör med den person från NOA som ansvarat för de hemliga tvångsmedlen.

Inte heller Tidén reagerade nämnvärt på att beslut om de hemliga tvångsmedlen fattades utan att ha protokollförts. Även om det primärt inte låg inom hans område att granska tingsrättens handläggning.

Det bör inte uteslutas att det som skett kring Karl Hedin kan bli föremål för Europadomstolen för mänskliga rättigheter i framtiden. Även om den redan långa utredningstiden inte når upp till den längd som Sverige i ett tidigare rättsfall fått kritik för så är de ständiga förseningarna orsakade av något som borde väcka Europadomstolens intresse.

Detta något är bara några av de direkta anomalier som kantat hela utredningen. Det finns fler. Oegentligheter som sedan försenat arbetet med förundersökningen när dessa varit tvugna att rättats till. Som ett vittnes tillbakadragna angivelse. Som beslut om hemliga tvångsmedel som inte dokumenterats i laga ordning. Som manipulation av samtalsavskrifter. Som nedlagda internutredningar. 

Inget av dessa går att härleda till Hedin. Allt går att härleda till åklagaren och NOA:s enhet för kulturbrott i Stockholmm.

Läs mer: Är Karl Hedin dömd utan rättegång?

Oavsett vad åklagare Lars Magnusson kommer fram till efter att ha skjutit upp beslut om åtal en sjunde gång, utan angivelse om när nästa tidpunkt kan infinna sig närmar sig processen en punkt där ytterligare steg inte längre helt bör uteslutas.

Ett steg där Europadomstolen för mänskliga rättigheter kan börja intressera sig för det svenska rättsväsendet i allmänhet och åklagare Lars Magnussons samt NOA:s göranden och låtanden i synnerhet i fallet som handlar om Karl Hedin.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se