Tyskland stryper finansieringen till Islamic Relief – Sverige tredubblar den

Ibn Rushd, Stockholms Moské, Islamic Relief. Montage
  • Måndag 7 Sep 2020 2020-09-07
E-post 3088

Tyskland uteslöt under förra veckan Islamic Relief från samarbetet inom katastrofbistånd och stryper därmed en stor del av den offentliga finansieringen. Sverige går i motsatt riktning och såväl regeringen, biståndsmyndigheten Sida samt Svenska kyrkan ger organisationen sitt fortsatta oreserverade stöd.

Den tyska biståndsorganisationen Aktion Deutschland Hilft har upphävt medlemskapet i organisationen för Islamic Relief Germany tills vidare. Detta meddelades av en taleskvinna för sammanslutningen av organisationer för katastrofhjälp. Enligt Welt am Sonntag föregicks detta av ett extra möte i Aktion Deutschland Hilft styrelse med företrädare för Islamic Relief i Bonn på torsdagen i förra veckan. Islamic Relief Germany kommer nu att ges möjlighet att “revidera dess strukturer och systematik”, låter Aktion Deutschland Hilft meddela.

Organisationen Aktion Deutschland Hilft är en tysk biståndsorganisation, mer att likna vid en sammanslutning av flera av civilsamhällets bistånds- och hjälporganisationer för katastrofhjälp. Organisationen har sitt säte i Bonn och det är den tyske utrikesministern Josef Maas som för närvarande är ordförande i styrelsen för Aktion Deutschland Hilft. Detta ger beslutet att utesluta Islamic Relief Deutschland en extra tyngd.

Uteslutningsärendet är med stor sannolikhet en direkt reaktion på The Times avslöjande om antisemitiska sympatier samt stöd till terrororganisationen Hamas. Avslöjandet föranledde att hela styrelsen ställde sina platser till förfogande och garanterade att inte återkandidera vid Islamic Relief Worldwide stämma den 20 augusti.

Garantierna visade sig dock inte infrias då ordföranden, den svenska medborgaren Lamia el Amri återvaldes men istället till vice ordförande. Lamia el Amri är tillika styrelseordförande för Islamic Relief Sverige samt verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd. Det var under Lamia el Amri tid som  inledningsvis styrelseledamot och senare ordförande i Islamic Relief Worldwide de nu avskedade tjänstemännen som visat antisemitiska åsikter samt sympatier för Hamas rekryterades.

Mer läsning: Islamic Relief fullföljer inte utlovat reformarbete

De många personunionerna med anhängare av det Muslimska brödraskapet har lett till att bland annat Tyskland 2019 officiellt förklarade Islamic Relief vara en del av nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet.

Även representanter för det svenska Miljöpartiets tyska systerparti, ”Die Grüne” uttrycker stor oro över utvecklingen. Volker Beck, partiets talesperson för immigrationsfrågor 2001-2004 och idag talesperson för HBTQ-frågor sade efter att han bevistat en konferens 2018 i Islamic Centre i Köln där både Brödraskapet och Islamic Relief var närvarande:

”Denna konferens är intressant men även skrämmande. Dom (Brödraskapet) försöker inte längre bara organisera muslimer i Tyskland. De organiserar nu sig själva på en europeisk nivå”.

I Sverige är strukturen i praktiken identisk med den tyska. Dessa nationella strukturer hålls ihop av en väv bestående av stadgar och person- eller familjeunioner.

Islamiska Förbundet i Sverige är medgrundande organisation av såväl FIOE, Federation of Islamic Organizations in Europe vilket är Muslimska brödraskapets europeiska paraplyorganisation, samt Islamic Relief Sverige och studieförbundet Ibn Rushd. Ordförande för Islamic Relief Sverige är som tidigare nämnst Lamia el Amri som dessutom är verksamhetsledare vid studieförbundet. 

Sverige ökar den offentliga finansieringen

 

Även om nu Islamic Relief Deutschland blir suspenderade från Aktion Deutschland Hilft så innebär det endast ett smärre ekonomiskt avbräck. Under 2019 förmedlade Aktion Deutschland Hilft endast 2,5 miljoner Euro eller knappt 25 miljoner kronor till Islamic Relief, detta skall jämföras med det svenska statsanslaget som från olika myndigheter och hybridmyndigheter (främst Sida och Forum Syd) summerade upp till  drygt 159 miljoner kronor av offentliga medel.

Av de 159 miljoner kronorna går drygt åtta via Forum Syd. Denna tekniska lösning innebär att det för media och allmänhet är omöjligt att granska vad dessa är avsedda för. Även om Forum Syd i praktiken endast är finansierat med offentliga medel är Forum Syd formellt en förening och lyder därmed inte under offentlighetsprincipen. 

Det bör inte betecknas som någon tillfällighet att Sverige tilldelas poster som ordförande eller vice ordförandeposterna i Brödraskapets internationella nätverksorganisationer. Det finns en korrelation med hur mycket av offentliga medel som de olika lokala nätverksorganisatioerna lyckas resa. Tidigare framträdande svenskar i Brödraskapets internationella organisationer är Chakib Ben Makhlouf, tidigare ordförande för FIOE och den svenske moderaten och före detta riksdagsledamoten Abdirizak Waberi vice ordförande. Waberi närmast känd från stiftelsen Doku´s granskning av bland annat Bellevue-moskén och Römosseskolan.

Sverige är både i relativa och absoluta tal en av de större bidragsgivarna till Islamic Relief och har därmed kunna haft en överrepresentation i flera av Brödraskapets internationella nätverk.

Sedan regeringsskiftet 2014 har Islamic Relief Sverige kunnat se sina statsanslag öka från blygsamma 49 miljoner kronor per (2013) år till drygt 159 miljoner kronor  (2019) av offentliga medel. Bara mellan åren 2018 och 2019 ökade anslaget med cirka17 miljoner kronor eller en uppräkning med drygt tio procent från ett år till ett annat.

Ibn Rushd, den andra nätverksorganisationen i Muslimska brödraskapets inre svenska kärna förlorade under förra veckan det kommunala finansiella stödet från Göteborgs stad. Tidigare har bland annat Eskilstuna kommun dragit in föreningsbidragen.

Mer läsning: Så drabbades Muslimska brödraskapet av sin första svenska motgång

Till skillnad från den tyska regeringen har Islamic Relief Sverige såväl regeringens som den Svenska kyrkans fulla stöd. Detta framgår dels i biståndsminister Peter Erikssons (MP), Sidas generaldirektör Carin Jämtin (S) samt ärkebiskop Antje Jackeléns svar när kritik riktats mot organisationen i allmänhet och den offentliga finansieringen i synnerhet.

 

Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige ANDRA UPPLAGAN

Rättegången i Paris mot attentatsmännen som var delaktiga i terrordådet mot Charlie Hebdos redaktion sammanfaller med den diskussion om blasfemi som pågår i Sverige. Samtidigt är boken “Islamismen i Sverige”  nu slutsåld i sin första utgåva.

“Islamismen i Sverige” står nu i begrepp att inom två månader lanseras i såväl det franska som det engelska språkområdet något omarbetade.

Detta innebär att den andra svenska utgåvan, den svenska pocketupplagan samt översättningarna till franska respektive engelska och spanska redan gått eller står i begrepp att gå till tryck.

Den svenska pocketupplagan beräknas vara klar inom tre veckor. Den andra utgåvan samt pocketupplagan skiljer sig från den första genom att en del korrekturfel rättats till, ett nytt förord samt inte minst den avgörande dokumentation i faksimil som slutligen bekräftar den inre kärnan av Muslimska brödraskapets svenska struktur.

Islamiska Förbundet i Sverige, studieförbundet Ibn Rush samt Islamic Relief Sverige egna stadgar som kopplar samman dem, tillsammans med ett samägandeavtal av kursgården Granhedsgården mellan studieförbundet och Islamiska Förbundet stärks dessa fasta band med Federation of Islamic Organization in Europe. Brödraskapets europeiska paraplyorganisation. Detta, och de förändringar som redan nu märks av i det svenska klustret av Brödraskapet samt samarbetet med Svenska kyrkan beskrivs och kommenteras i två nya kapitel.

Du kan stödja denna satsning genom att förhandsteckna dig för den andra upplagan.

I erbjudandet ingår även möjligheten att teckna dig för en eller flera unika litografier.

Läs mer om erbjudandet här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se