Antisemitism – När Socialdemokrater för Tro och Solidaritet själva får välja

Civitas Institute, Tro och Solidaritet. Montage.
  • Måndag 12 Okt 2020 2020-10-12
E-post 1076

När Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Svenska kyrkan själva får välja biståndspartner utan inblandning faller valet på organisationer med stark antisemitisk prägel. Om detta vittnar om inte annat Tro och Solidaritets egna val av samarbetspartners som samtidigt bekräftar de starka banden med motsvarande strömningar i Svenska kyrkan.

De olika politiska partierna är berättigade till en egen budget, finansierat av skattemedel, för sitt biståndsarbete. Av de politiska partierna är det dock endast Socialdemokraterna som intar positionen som strategisk partner till biståndsmyndigheten Sida genom Olof Palmes Internationella Center, OPIC.

Genom OPIC bedriver socialdemokraterna samt dess sidoorganisationer olika typer av biståndsprojekt. Dessa biståndsprojekt behöver inte förankras i någon vidare mening med vare sig Utrikesdepartementet eller biståndsmyndigheten Sida.

Tro och Solidaritet har en permanent representation i OPIC. Idag är det riksdagsledamoten Tomas Hammarberg, Stockholms Arbetarekommun samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som representerar sidoorganisationen i OPIC.

Genom OPIC driver Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ett biståndsprojekt  i Gaza tillsammans med Civitas Institute. Civitas arrangerar kurser i kapacitetsbyggnad och utbildar unga människor till arbete i civila samhället. De lär ut hur man söker projektmedel tex från EU, Sida och fonder i arabvärlden. De utbildar i frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt hur civila samhället kan upptäcka korruption. Civitas deltar aktivt i stöd till interna flyktingar i Gaza, de genomför politiska samtal med (främst) ungdomar och producerar Youtube-filmer med bland annat politisk satir.

Under hösten genomförde en extern konsult i Gaza en utvärdering av samarbetet med Tro och Solidaritet under åren 2016–2019. Konsulten gav samarbetet betyget fyra poäng på en femgradig skala, vilket var mycket positivt inte minst mot bakgrund av de svåra förhållanden det innebär att arbeta i Gaza menade Tro och Solidaritet i sin årsredovisning. Tro och Solidaritet redovisar dock inte vilken konsult som genomfört utvärderingen.

Civitas Institute är inte okänt i biståndssammanhang. 2019 var Civitas drivande för att global bojkott av Eurovision Song Contest. Civitas var 2018 en av de mest aktiva inom BDS-rörelsen, Boycott, Divestment and Sanctions, mot staten Israel. BDS-rörelsen har ett starkt stöd i Svenska kyrkan från bland annat Anna Karin Hammar, tidigare kyrkoadjunkt och yngre syskon till tidigare ärkebiskopen KG Hammar.

BDS-rörelsen Boycott, Divestment and Sanctions Movement

Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS) hänvisar till den internationella ekonomiska kampanjen som inleddes den 9 juli 2005 med uppmaningen från 171 palestinska icke-statliga organisationer att verka för

"... för bojkott, återkalla investeringar och tillämpa sanktioner mot Israel tills de följer internationell rätt och arabiska mänskliga rättighetsprinciper".

Idag baseras rörelsen på det som kommit att kallas för Kairos-dokumentet.

Rörelsen har fått kritik eftersom den liknar historiska antisemitiska bojkotter som de som nazisterna införde mot judiska butiker på 1930-talet.

Svenska kyrkan tar inte officiellt ställning till vare sig rörelsen eller dokumentet annat än att det är ett rop på hjälp.

Kyrkomötet 2012 beslutade dock att rekommendera för- samlingarna att följa uppmaningarna i Kairosdokumentet: att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och östra Jerusalem.

Det tyska parlamentet har i en resolution 2019 klassat rörelsen som antisemitisk.

Civitas har såväl spridit som bäddat in länkar till starkt antisemitiska hemsidor, bland annat sidor som uppmärksammat den årliga tävlingen om bästa antisemitiska karikatyr. En tävling som tidigare finansierats med svenska biståndsmedel direkt från Sida via det numera nedlagda projektet Humanitarian Law Secretariat. Sekretariatet lades ner 2017 efter att bland annat Världen Idag och Ledarsidorna kunnat avslöja hur europeiska och svenska skattemedel användes för att sprida hatpropaganda. Sekretariatet var en av BDS-rörelsens viktigaste centralpunkter.

Mer läsning: Svenska skattebetalares bistånd finansierar öppen antisemitism

BDS-rörelsen baseras på det så kallade Kairos Palestina-dokumentet. Det är ett ekumeniskt teologiskt dokument, skrivet av palestinska kristna. Kyrkornas världsråd uppmanade till spridning av och samtal om dokumentet i sina medlemskyrkor. I Svenska kyrkan beslutade kyrkomötet 2012 rekommendera församlingarna att följa uppmaningarna i Kairos Palestina-dokumentet att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena.

Det finns idag inga tecken på att samarbetet mellan Tro och Solidaritet och  organisationer som Civitas skulle upphöra med Tro och Solidaritets nya ledning. Tvärtom finns det tecken på att den formen av bistånd, i huvudsak under benämningen demokratibistånd,  kommer att expandera med fler aktörer som till exempel den Svenska kyrkan.

Expansionen underlättas dels genom den personunion som uppstått med Jesper Eneroth som samtidigt som han är valledare och gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet även är vice ordförande för Tro och Solidaritet.

Framstående medlemmar i denna sidoorganisation är Carin Jämtin och Peter Weiderud. Peter Weiderud kommer närmast från det i all hast nedlagda institutet i Alexandria som direktör men är nu placerad vid UD:s enhet för konflikthantering som kansliråd. Weiderud var tidigare även utlandschef för Svenska kyrkan. Carin Jämtin är idag generaldirektör för biståndsorganisationen Sida.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se