Mindre än en promille av Ibn Rushd resurser går till att motverka jihadism

Muslimska brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
  • Fredag 30 Okt 2020 2020-10-30
E-post 1219

Den våldsbejakande islamismen, inspirerad av den retorik och tolkning som Muslimska brödraskapet representerar plågar nu Europa. Under gårdagen mördades tre personer i samband med en gudstjänst av en islamistisk terrorist. Frågan blir därmed aktuell om hur Sverige i bredare termer arbetar för att möta detta hot.

Det terrordåd som skakade Europa och Frankrike under gårdagen sätter relationen, eller friktionen och numera konfrontationen mellan islamister och de öppna europeiska demokratierna på sin spets. Ytterst handlar det om att inkludera, eller snarare assimiliera och integrera personer från kulturellt avlägsna områden in i en europeisk kontext. 

I Sverige saknas det dessvärre inte exempel på hur detta går. 

Så sent som under onsdagen blev främst Malmö stads kulturförvaltning förvånade över att den Arabiska bokmässan, som anordnades av en organisation med samma namn men som har sina rötter i en av Muslimska brödraskapets mest tongivande svenska nätverksorganisationer – Ibn Rushd – uppvisade just de saker som kännetecknar en arabisk bokmässa anordnad av Brödraskapet. 

Mer läsning: Så är Arabiska bokmässan sammankopplad med Muslimska brödraskapet

Marknadsföring och försäljning av litteratur som stödjer dess tolkning av religionen, dvs bland annat antisemitisk litteratur.

Studieförbundet Ibn Rushd är, om de och Folkbildningsrådet får säga det själva, ett demokratiskt förbund som bidrar till integration. Zana Mohammed, Ibn Rushd ordförande, menar bland annat i Expressen att

“Ibn Rushd (IR) arbetar med folkbildning för att utjämna utbildningsklyftor särskilt bland nyanlända, utrikesfödda och personer boende i socioekonomiskt utsatta områden – de grupper som enligt en rapport behöver folkbildningen som mest. Om de inte kan delta i samhället gör det att demokratin begränsas”. 

Även professor Erik Amnås rapportNär tilliten prövas” poängterar att Ibn Rushd oftast är det studieförbund som möter främst arabisktalande muslimska migranter först i integrationsarbetet i deras nya hemland. 

Och det är då inte ointressant att granska med vad studieförbundet – som har en drygt tio år lång historia som Muslimska brödraskapets svenska nätverksorganisation som återkommande bjudit in och arrangerat seminarier och föreläsningar med jihad- och shariaförespråkare möter de nyanlända med.

Dels ur ett integrationsperspektiv, dels ur ett avradikaliseringsperspektiv.

Ur studieförbundets senaste årsredovisning (2019) går att utläsa att för varje timme SFI – Svenska för invandrare – som studieförbundet anordnar genomför Ibn Rushd nära sju timmar undervisning i arabiska för i huvudsak redan arabisktalande migranter. En arabiska de motiverar med att ge deltagarna bättre förståelse hur att tolka Koranen för redan muslimska troende.

Under 2019 redovisade Ibn Rushd 80 880 timmar undervisning i arabiska att jämföra med 12 323 undervisningstimmar i svenska. Ämnet ”Folkbildning om islam” kom att ägna 79 377 undervisningstimmar samt ”Stärka den  svenskmuslimska identiteten” 30 009 timmar. En folkbildning respektive identitet som baseras på Muslimska brödraskapets urkunder.

Ett exempel på en sådan urkund är ”Kvinnan i Islam” av Jamal Badawi vars svenska översättning och tolkning genomfördes av Islamguiden. Badawi ger till exempel misshandel inom äktenskapet av ”upproriska” kvinnor teologiskt stöd. Islamguiden fick för detta  2009 Ibn Rushd hederspris med följande motivering:

Islamguiden bidrar väsentligt till att öka förståelsen för och kunskapen om islam och muslimer i Sverige.

Sett inom huvudämnet ”Folkbildning och demokrati” genomförde studieförbundet under 2019 undervisning i ämnet ”Mot våldsbejakande extremism” totalt 76 timmar vilket bör vara ett angeläget ämne i ljuset av de senaste årens, och framför allt dygnens terrordåd med islamistiska motiv. 

Denna insats, 76 timmar skall då ställas mot summan av ämnena ”Stärka den svenskmuslimska identiteten” samt ”Folkbildning om islam” 109 386 timmar. Där de senare i allt väsentligt följer Muslimska brödraskapets tolkningar som i sig uppvisar ett ideologiskt överlapp med våldsbejakande salafism. Eller 0,7 promille av resurserna. 

Läggs undervisningen i arabiska för redan arabisktalande (som motiverats med bättre koranförståelse) till blir siffran 0,4 promille. Fyra tiondelar av en promille av resurserna. Av det totala antalet timmar som Ibn Rushd genomför utbildning, eller 404 236 timmar utgör arbetet mot våldsbejakande extremism två tiondelar av en promille.

Ibn Rushd är idag utvalt som folkbildningsförbund  att ingå i Statens medieråds nätverk för att motverka bland annat falska nyheter.

Mer läsning: Statens medieråd samarbetar med Muslimska brödraskapets nätverksorganisation

På frågan om Ibn Rushd skulle vara en tillgång till integrationsarbetet av arabisktalande nyanlända blir därmed svaret att studieförbundet sannolikt är en bromsande faktor. Om detta visar relationen i antalet undervisningstimmar mellan SFI och arabiska om. På frågan om studieförbundet är en avradikaliserande faktor bland nyanlända blir svaret ännu tydligare:

Ibn Rushd, som i huvudsak de senaste tio åren visat att de sympatiserar med Brödraskapets budskap och ideologi vid såväl de Muslimska familjedagarna samt som senast med den Arabiska bokmässan låter endast mindre än en av promille av resurserna gå till att motverka våldsbejakande extremism.

 

Det här är en svensk rondellhund

Det här är en svensk rondellhund © Johan Westerholm 2020. Snart som t-shirt och kaffemugg (utan vattenmärkning) i en webbshop nära dig.

Det här är en svensk rondellhund

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se