Så kopplas Arabiska bokmässan till Muslimska brödraskapet

Arabiska bokmässan, studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
  • Torsdag 29 Okt 2020 2020-10-29
E-post 1304

Malmö kommun drar sig ur samarbetet med den pågående Arabiska bokmässan, påtagligt förvånade över att antisemitisk litteratur förekommer. Men sett till Arabiska bokmässans historiska och organisatoriska band med Muslimska brödraskapet är det snarare Malmö kommuns förvåning som bör förvåna.

Under gårdagen meddelade Malmö kommun att de drar sig ur samarbetet med den pågående Arabiska bokmässan samt kommer utreda om det går att återkräva de 150 000 kronor som kommunen redan betalat ut. Detta efter att det upptäckts att bokmässan även kommer att erbjuda antisemitisk litteratur.

Arabiska bokmässans historia bör i sammanhanget inte göra det nu avslöjade till någon större överraskning. Bokmässan, som startades av Muslimska brödraskapets svenska nätverksorganisation studieförbundet Ibn Rushd 2018 kom att ersätta de kritiserade Muslimska familjedagarna som nätverkets huvudaktivitet. 2018 besökte 7 500 personer bokmässan. 2019 kom 30 företag att ställa ut enligt Ibn Rushd dåvarande projektledare.

Studieförbundet Ibn Rushd, som var huvudarrangör av de årliga Muslimska familjedagarna tillsammans med Sveriges Unga Muslimer och Islamiska förbundet i Sverige kom att lägga ner Familjedagarna med kort varsel 2019.  Familjedagarna hade under de tio år denna konferens anordnades återkommande bjudit in jihadist- och shariaförespråkare samt internationellt kända antisemiter.

Först i år, 2020, arrangerades Arabiska bokmässan av en egen separat förening med nya företrädare.

Organisationen för den Arabiska bokmässan menar att den blivit en mötesplats för näringsliv och arbetsmarknad på både ett nationellt och internationellt plan och har gynnat ökad förståelse och integration. De skrev inför 2019 att

Behovet av modersmålet är en av de större byggstenarna för att förstå sin omgivning, därför samarbetar mässan med pedagoger och experter för att ta fram nytt material i utbildningssyfte. Med arabiska som andra största språket i Sverige känner vi att det finns ett behov av ökat läsfrämjande och av att väcka lusten till läsande och lärande. 

Projektledaren för Arabiska bokmässan var 2019 Hazem Youness, projektledare på Ibn Rushd region syd, idag studiekonsulent. Arabiska bokmässan 2019 hade då även fått ekonomiskt stöd av Region Skåne och Kulturrådet. Mässan som pågick i tre dagar bjöd förutom bokförsäljning på författarsamtal, workshops, aktiviteter för barn och unga samt ett kultur- och seminarieprogram med över 80 punkter.

På agendan var även samtal om den arabiska litteraturen, det arabiska språket och dess ställning i Sverige, till exempel vad gäller modersmålsundervisningens förutsättningar och tillgången till böcker på arabiska. Men också om ämnen som mänskliga rättigheter och jämställdhet.

– Att vi har så många internationella gäster som kommer gör Arabiska bokmässan till ett perfekt forum för de här samtalen. Vi vill att den ska vara en plattform där kontakter knyts, säger Hazem Youness.

Likheterna med Muslimska Familjedagarna är uppenbara men med fokus på att driva opinion för att arabiska skall bli ett officiellt minoritetsspråk. Arabiskan är idag inte ett nationellt minoritetsspråk. Språklagen från 2009 reglerar tillgången på stöd, vilka språk som är officiella minoritetsspråk och statens viljeinriktning.

Trots skrivningarna i Språklagen driver studieförbundet Ibn Rushd utvecklingen i motsatt riktning. Ur Ibn Rushd region syd´s årsrapport från 2017 framgick att det för varje utbildningstillfälle i svenska språket anordnades elva tillfällen i arabiska. Ibn Rushd är ett av de folkbildningsförbund som regeringens integrationspolitik i allmänhet och Malmö stad i synnerhet vilar på för att slussa in nyanlända med annat ursprung än europeiskt, i detta fall arabisktalande, i det svenska samhället.

Utöver detta drev Hazem Youness öppet opinion för en förändring av Regeringsformen för att införa Kairo-deklarationens paragrafer om blasfemi riktat mot Islam vilket bland annat forskaren vid Lunds universitet Sameh Egyptson kunnat avslöja. 

Hela studieförbundet bedriver även officiellt Dawah, muslimskt missionsarbete, för delar av statsbidraget. Något som framgår tydligt i förbundets tidigare verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Bokmässans ursprung i Brödraskapets nätverksorganisation studieförbundet Ibn Rushd går inte komma ifrån och utvecklingen, med en ny organisation som huvudman, är mest att beteckna som polityr.  Det finns därmed inga egentliga sakskäl att förvånas över att Arabiska bokmässan marknadsför antisemitisk litteratur som korresponderar med Muslimska brödraskapets budskap.

Den plötsliga förvåningen över att Arabiska bokmässan utvecklats till en av Brödraskapet kontrollerad arabisk bokmässa är därmed det enda som bör förvåna.

 

Islamismen i Sverige

Intervju med Johan Westerholm av Aron Flam i “Dekonstruktiv kritik”

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se