En politisk kraft som världen aldrig tidigare skådat

Algeriet under frihetskriget 1954-1962. Arkivbild
  • Lördag 28 Nov 2020 2020-11-28
E-post 729

Arbetet med Islamismen i Sverige del II, som går under arbetsnamnet ”Islamismen i Europa” går vidare. Boken kommer att få en ännu tyngre ideologisk inriktning och på djupet beskriva och analysera händelseutvecklingen i de islamistiska klustren som uppstod i Europa på 1950-talet samt hur de genom olika samarbeten kom att utvecklas till en kraft som historien aldrig tidigare skådat.

Klicka på annonsen så kommer du till webbutiken

 

Framträdande ideologer som Hassan al Banna, Muslimska brödraskapets grundare och den tidigare stormuftin i Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, lät sig inspireras av nazismen och inledde ett djupt samarbete under 1930-talet som kulminerade i ett militärt samarbete med SS under andra världskriget. Men ur askan från andra värlskriget reste sig bara en kraft – Det Muslimska brödraskapet. Ett brödraskap med en unik förmåga till organisation och anpassning.

I denna utveckling efter andra världskriget är en dryg handfull personers historiska gärning av avgörande betydelse. Och det är inte för allmänheten helt kända personer som varit antingen inspirationskällor alternativt drivande i utvecklingen av den islamism som Europa, och för den del världen ser växa fram.

Vid slutet av 1950-talet och kanske framför allt i början av 1960-talet möts och interagerar ett antal personer som leder utvecklingen under några år. En utveckling som löper i olika spår för att till slut förenas på 2000-talet. Resan kan sägas starta i Algeriet 1960 och nå sin absolut avgörande punkt i Öst-Berlin 1973.

Det var sedan utvecklingen i det forna DDR som gjorde det möjligt för Brödraskapet att sedan resa sig igen, ur ruinerna av den raserade Berlin-muren kunde sedan Brödraskapet resa sig igen. Starkare än någonsin tidigare.

Det finns ett värde i att tränga in i de ideologers tankevärld som idag präglar denna politiska, i grunden fascistiska, kraft. Det är ett persongalleri som alla på ett eller annat sätt anammat och tolkat marxismen och påfallande ofta dess relation till religion. Och det är ideologer som nu återkommer i den svenska debatten i olika skrud.

Det är en mosaik av personligheter. Från Algeriet, Iran och Jerusalem till Stockholm och Berlin. Sverige visar sig ha haft gränsytor till denna utveckling under hela resan som för svenskt vidkommande började 1962 även om kontakter funnits under längre tid än så.

I samband med det algeriska inbördes- och frihetskriget etablerades kontakter och samarbeten mellan dessa idévärldar och den svenska vänstern i allmänhet. Och socialdemokratin i synnerhet.

Ledarsidorna kommer att publicera delar av arbetet med ”Islamismen i Europa” under arbetets gång. Planerad utgivning av ”Islamismen i Europa” är planerad till hösten 2021, en tidigareläggning med tanke på hur islamismen idag utvecklas i snabb takt.

En utveckling som skapat en politisk kraft som historien aldrig tidigare skådat.

Dagens porträtt är av Frantz Fanon. Okänd för de flesta idag, med det finns alla skäl i världen att lägga hans namn på minnet. För Fanon var inte våldet som politiskt verktyg något främmande och Fanons retoriska modeller återfinns idag inom såväl det svenska Muslimska brödraskapets kluster som inom den internationella Black Lives Matter-rörelsen.

Frantz Fanon

 

Porträtt Franz Fanon MB II by Johan Westerholm

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se