Europa skärper åtgärderna mot radikala miljöer – Sverige släpar fortsatt efter

Terroristen i Wien, bild från gatukamera. Österrikisk polis. Montage
  • Lördag 7 Nov 2020 2020-11-07
E-post 2261

Österrike stänger nu en moské och en kulturförening efter veckans terrordåd. Men trots vetskapen hos den svenska regeringen att motsvarande radikaliserande miljöer vidtas inga egentliga långsiktiga förebyggande åtgärder då det saknas adekvat lagrum. Ett lagrum som regeringen upprepade gånger försenat trots frågor från oppositionen.

Efter terrordådet i Wien där fyra personer dödades har den svenska polisen utlyst en särskild händelse samtidigt som de skärpta gränskontrollerna förlängs med ytterligare sex månader. Andra europeiska länder genomför motsvarande åtgärder men Österrike går längre.

En moské som kunnat koppas till terrordådet har blivit beordrad att stänga och en annan, som officiellt sett räknas som en förening, har även den fått beslut om att stänga ner. Det meddelade Österrikes integrationsminister Susanne Raab på en presskonferens på fredagen vilket bland annat SR rapporterade om.

Även Sverige har moskéer eller föreningar som kan anses vara av samma radikaliserande karaktär. Skillnaden är dock att Sverige saknar de legala verktygen för att begränsa eller förhindra motsvarande verksamhet. De moskéer eller föreningar som är närmast att behöva stänga ned sin verksamhet för att motarbeta motsvarande radikaliserande miljöer är

  • Gävle Moské
  • Vivalla Moské i Örebro
  • Bellevue-moskén i Göteborg.

Gäve Moské är imamen Abo Raads hemmamoské. Regeringen har beslutat att Abo Raad skall utvisas ur landet då han utgör en fara för rikets säkerhet men då det föreligger verkställighetshinder så lever han tills vidare i någon form av kommunarrest med anmälningsplikt hos polisen.

Örebro i allmänhet och moskén i Vivalla i synnerhet är överrepresenterad i radikaliseringssammanhang.

Totalt har ett 20-tal personer rest från Örebro de senaste åren för att ansluta sig till olika terrororganisationer. Huvuddelen har rekryterats i miljön kring moskén i Vivalla. Runt 15 har kommit tillbaka men trots att ingen har rest på flera år säger polisen att antalet radikaliserade personer har ökat i Örebro. Det finns en enkel förklaring på detta. Varje återvändare från terrorsekten Islamiska Staten återvänder med ett uppdrag:

Rekrytera nya jihadister.

Om de inte avgav det löftet hade de aldrig fått tillgång till vare sig resehandlingar eller ekonomiska resurser för att ta sig tillbaka till Sverige.

Bellevuemoskén i Angered är känd för att ha varit bland annat den moské som konvertiten och IS-terroristen Michael Skråmo frekventerade tillsammans med sin hustru Amanda samt sin svärmor Umm Hamza.

Men att stänga dessa är inte möjligt i enlighet med den lagstiftning som råder då Sverige har en omfattande och grundlagsskyddad mötes- och föreningsfrihet. Vad som däremot är möjligt är att i de fall som moskéer och kulturföreningar finansieras helt eller delvis med offentliga medel att helt dra in eller kraftigt begränsa beviljandegraden.

Även om det fortfarande saknas en sammanhängande lagstiftning, regeringens arbete med demokratikriterierna för trossamfunden har blivit kraftigt försenad och skulle ha lämnats över till riksdagen redan i maj, så finns det en möjlighet att dra in eller neka bidrag till verksamheter som representerar diskriminerande syn på minoritetsgrupper eller inte lever upp till basala demokratikrav.

Om det vittnar den dom i Stockholms kammarrätt där Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorade sinta statsbidrag från MUCF och även dömdes till att betala tillbaka ett års anslag.

Inte heller har den SOU, den statliga utredning, om villkor för finansiering av civilsamhället som levererades till regeringen i maj 2019 omsatts i skarpa propositioner trots att utredaren kunde presentera 57 skarpa lag- och författningsförslag eller ändringar.

När övriga Europa nu fått allt effektivare lagstiftning och andra verktyg för att i förebyggande syfte försvåra eller förhindra för radikala islamistiska miljöer släpar Sverige fortfarande efter. Sverige har internationellt sett fortfarande den svagaste antiterrorlagstiftningen trots att det finns färdiga förslag att implementera.

Som fastnat på kulturdepartementet.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se