Lag om slöjförbud i skolor prövas i kanadensisk domstol

Kanadas flagga, barn med slöja. Foto: Wikipedia samt Freepik
  • Onsdag 11 Nov 2020 2020-11-11
E-post 2510

En rättegångsprocess i Kanada aktualiserar nya perspektiv på slöjan som religiös och politisk symbol. Under måndagen framkom perspektiv genom vittnesmål där föräldrar efterlyser förbud mot kvinnliga lärares användande av slöja på sina arbetsplatser i skolorna. 

Flera föräldrar vädjade till en domare i Quebec Superior Court, Kanada under måndagen att upprätthålla provinsens religiösa symbolförbud för att skydda sina barn från att utsättas för hijaben, som de anser förmedla ett “skadligt” sexistiskt budskap.

Föräldrarna, alla migranter eller flyktingar från muslimska majoritetsländer, är de första vittnen som har kommit att kallas av försvarare av Laicitetslagen i ett rättsfall som väckts av lagmotståndare som säger att det strider mot Kanadas författning om religionsfrihet.

Bland de mest kontroversiella bestämmelserna i lagen är ett förbud mot offentligt anställda lärare att bära religiösa symboler på på arbetsplatserna.

När rättegången inleddes förra veckan vittnade flera lärare som bär hijab att lagen har begränsat deras personliga och professionella liv. De betonade också att de hade på sig hijab genom val och inte försökte förmedla sin religiösa tro på studenter.

Under måndagen menade kallade vittnen som vittnade till stöd för lagen (allmänt känd som Bill 21) att de ansåg att hijaben alltid representerar sexistiska värden, oavsett varför någon bestämmer sig för att bära den.

“För mig är hijab en symbol för underlägsenhet även om de [de muslimska lärarna] säger att de inte känner sig underlägsna eller överlägsna i relation till män. Det är en symbol för underlägsenhet och jag insisterar på den punkten”, menade Ferroudja Mohand, som emigrerade till Quebec från Algeriet 2011.

Mohand sa att hon är orolig för att hennes dotter kommer att påverkas av en lärare som bär hijaben på sin skola och bestämmer sig för att ta upp seden att bära slöja.

”Lärare måste vara neutrala eftersom barn är känsliga,” sa Mohand.

Djaafar Bouchilaoun, en algerisk invandrare och tvåbarnsfader, berättade för domstolen att han ansåg att hijab var en förolämpning mot hans “värdighet som man” eftersom slöjtvånget eller praktiken att bära slöja antar att män är sexuella hot mot kvinnor.

Slöjan i Koranen

Det religiösa stödet som slöjförespråkare inom islam hänvisar till finns reglerat i Koranen i surorna 24, vers 31, samt i sura 33, vers 59. Slöjförespråkarna anser att dessa suror är tvingande samt att genom att det finns stöd i en religiös urkund som Koranen även skall omfatta barn.

Muslimska brödraskapet, den mest tongivande islamistiska rörelsen hänvisar till professor Jamal Badawis utredningar i sakfrågan som kommit fram till i sin essä ”The Status of Woman in Islam” att dessa suror är tidlösa och tvingande.

Dessa suror menar att praktiken att bära slöja skyddar kvinnorna från mäns sexuella drivkrafter samt att det är kvinnans skyldighet och ansvar att hålla mäns sexuella lustar under kontroll.

Islamguiden har låtit översätta Badawis till svenska och givit ut ”Kvinnan i Islam” och erhöll för detta studieförbundet Ibn Rushd hederspris 2009 för sin folkupplysning om Islam.

Som en del av sitt försvar mot lagen menar advokaterna som företräder vittnena för ”Mouvement laïque québécois”, den organisation som försvarar lagen att upprätthåller föräldrarnas rätt att säkerställa att deras barn får en sekulär utbildning.

“Detta är ett nödvändigt villkor för samvetsfriheten”, sade Guillaume Rousseau, en av advokaterna för Mouvement, i en tidigare intervju.

I en svensk kontext kontrasterar tankesmedjan Timbro mot denna linje i slöjfrågan.

I en artikel  i Smedjan från 2019 argumenterade Hamid Zafar tillsammans med dr Eli Göndör mot slöjförbud för barn i skolan. De menar att ett slöjförbud kommer att göra elever mindre positivt inställda till majoritetssamhället. De tror också att ett slöjförbud kommer att leda till framväxten av fler privata, muslimska skolor som tillåter slöjor. 

En diametralt motsatt position mot vad ”Mouvement laïque québécois” framför. Att slöjan i sig, buren av till exempel lärare i offentligt finansierade skolor redan där och då separerar befolkningen samt riskerar att offentligt anställda lärare bär symboler som såväl explicit som implicit sexualiserar de kvinnliga eleverna.

I vilken omfattning som Timbros, eller Göndörs och Zafars linje nu kommer få genomslag i Moderaternas integrationspolitiska program som lanseras inom kort är okänt. 

Lika okänt är i vilken utsträckning som Moderaterna tar intryck av den kanadensiska lagstiftningen och debatten. Kanada brukar av svenska debattörer – från höger till vänster – framhållas som ett föredöme i migrations- och integrationsrelaterade frågor.

Den politiska inriktningen och utformningen av Moderaternas program kan även ha påverkats av att Zafar avslöjats med att bara för några år sedan kommunicerat starkt antisemitiska, homofoba och rasistiska åsikter riktat mot etniska minoriteter. Zafar skiljdes efter DN:s avslöjande från sitt uppdrag för Moderaterna med flera uppdragsgivare. 

Så vitt känt är Eli Göndör fortsatt en Moderaternas utvalda externa experter i dessa frågor. Göndör är förutom att vara verksam Timbro som senior fellow knuten till Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet där han förskar om religion och det religiösa meningsskapandet som legitimerar islamisk politisk aktivism och våld.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se