Moderaterna tröttnar på kulturminister Amanda Linds förhalning av demokrativillkor

Kulturminister Amanda Lind (MP), IS. Press- och arkivbild. Montage,
  • Torsdag 26 Nov 2020 2020-11-26
E-post 1701

Moderaterna har nu tröttnat på regeringens senfärdighet i att skärpa ton- och regelverk i relation till radikaliserande miljöer. Moderaterna tog i tisdags ett initiativ i Kulturutskottet som skall upp till votering under dagen i utskottet. Att det kommer att få stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är sannolikt. Mer tveksamt är stödet från Liberalerna och Centerpartiet som bägge, på olika sätt, står i någon form av beroendeställning till regeringen.

Varje år omsätter stats-, region och kommunbidrag total c.a 14 miljarder kronor. Säkerhetspolisen har i sin senaste årsberättelse pekat på att delar av dessa bidrag går till radikaliserande miljöer samtidigt som TV4 kunnat avslöja omfattande bedrägerier på bland annat Järvafältet i Stockholm. Efter att Folkbildningsrådet uppmanat studieförbundet att genomföra en skärpt egenkontroll kunde det avslöjas att bland annat studieförbundet Ibn Rushd erhållit stora belopp som inte varit berättigade till statsbidrag.

Fyra av åtta studieförbund skall nu återbetala mer än fem miljoner kronor till Folkbildningsrådet. Samtliga studieförbund har nu tiden fram till efter jul på sig att granska sig själva. Ledarsidorna har tagit del av bland annat delar av ABF egenkontroll som identifierat flertalet fall ”i gråzonen”.

Regeringen har i flera år utrett frågan om demokrativillkor för såväl trossamfund som övriga civilsamhället. Detta i “Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18), “En arvsfond i takt med tiden” (SOU 2018:70) samt “Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” (SOU 2019:35). 

Den senare utredningen, Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, har varit ute på remiss och mötts av bland annat Säkerhetspolisens, Polisens, Skatteverket samt Sveriges Domstolars gillande. Denna utredning innehåller 57 skarpa förslag till lagar, lagändringar och författningar som, enligt de positivt inställda remissinstanserna, kan implementeras med omedelbar verkan samt göra skillnad i det brottsförebyggande arbetet mot bland annat att offentliga medel går till radikaliserande miljöer.

Regeringen förhalar frågan

 

Moderaterna har under en längre tid arbetat med frågan i Kulturutskottet samt i regeringens religionspolitiska råd tillsammans med regeringsrepresentanter. Socialdemokraterna har i detta arbetet varit representerad av bl.a Lawen Redar, Stockholms arbetarekommun.

I mars var rådet klara med förhandlingarna om en proposition och innan Covid-19 bröt ut återstod endast enstaka redaktionella justeringar. Propositionen var utlovad till att läggas på riksdagens bord under maj månad. Men ingenting hände utan propositionen utlovades till hösten. Den fanns dock inte med på höstens propositionsförteckning när denna förteckning presenterades i augusti. Trots att moderaterna återkommande försökt ställa frågor till regeringen om vad som försenat de redaktionella justeringarna möttes moderaterna med tystnad fram tills första veckan i november när kulturministern lät förstå att en ny utredning skulle komplettera de tidigare trots att ett i praktiken färdigt lagförslag redan förelåg samt att utredningen Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället levererat in 57 färdiga som fått godkänt av remissinstanserna.

Moderaterna har nu tröttnat på regeringens mer eller mindre explicita ovilja att hejda miljonrullningen av offentliga bidrag till kriminella miljöer samt vad Säkerhetspolisen identifierat som radikala och våldsbejakande miljöer

Moderaterna menar att:

Trots detta meddelade regeringen i början att ännu en utredning ska tillsättas. Detta för att reda ut hur en framtida lagstiftning är förenlig med EU:s dataskyddsförordning. Rimligtvis bör nya och skärpta demokrativillkor kunna instiftas i väntan på den nya utredningen och som inte begränsas av dataskyddsförordningen då det finns demokrativillkor redan idag.

Moderaterna föreslog under tisdagens sammanträde i Kulturutskottet att utskottet tar initiativ till att uppmana regeringen att skyndsamt återkomma med nya och skärpta demokrativillkor som omfattar alla civilsamhällesorgansationer som erhåller statligt stöd. Detta förslag kommer Kulturutskottet att votera om under dagen.

Centerpartiet och Liberalerna i regeringens knä

 

Det är sannolikt att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer ställa sig bakom utskottsinitiativet, mer tveksamt är det med Liberalerna då Sabuni sannolikt inte vill stöta sig med Socialdemokraterna som del av regeringsunderlaget. Även Centerpartiet är ett parti som mycket väl kan komma att gå emot moderaternas förslag om skärpning av regelverket till civilsamhället.

Centerpartiets mer naturliga politiska hemvist i dessa frågor är tillsammans med socialdemokraterna som konsekvent och strukturerat försenat och vattnat ur all form av repressiv lagstiftning på detta område.

Centerpartiets riksdagsledamot Catharina Håkansson Boman är för närvarande ordförande i Folkbildningsrådet, den skenmyndighet som kunnat avslöjas med omfattande bidragsgivning till såväl kriminell verksamhet som radikaliserande miljöer. Det är osannolikt att Centerpartiet, med den historia av miljonrullning till kriminella och radikala miljöer som Håkansson Boman har i Folkbildningsrådet i egenskap av ordförande, skulle vilja skärpa regelverket.

Utskottsinitiativet hänger med andra ord på en skör tråd men är ändå en viktig signal till kulturminister Amanda Lindh och justititeminister Morgan Johansson att den konservativa oppositionen inte ger sig utan skärper tonen i en fråga som mycket väl kan förfölja såväl Morgan Johansson som hans chef statsminister Stefan Löfven till valdagen.

Det i form av en fråga som varför regeringen strukturerat och konsekvent försenar arbetet mot radikaliserande element och tvärtom därmed försvarar såväl kriminella som radikala klusters möjligheter till offentlig finansiering.

 

Har du inte köpt del I? Klicka på annonsen så kommer du till Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se