Så blir den socialdemokratiska migrationspolitiken permanent

Utrikesdepartementet, Refugees Welcome. Foto: Pressbild samt twitter.
  • Måndag 9 Nov 2020 2020-11-09
E-post 1999

Statsminister Stefan Löfven har nu spelat ut korten inför det kommande decenniets svenska migrationspolitik genom att utnyttja utnämningsmakten. Detta är möjligt genom att han kombinerar utnämningsmaktens möjligheter med ambassadörers lagstadgade självständighet.

Genom utnämningsmakten kan varje regering styra in sin politik att få genomslag även om den skulle tvingas avgå. Genom att under ett regeringsinnehav utnämna till ett visst parti partilojala eller partitrogna ämbetsmän kan varje regering påverka sin efterträdares möjligheter att förändra den politiska huvudlinjen för flera år framöver.

Regeringen förfogar ensamt över utnämningsmakten undantaget några få myndigheter eller funktioner. De som undantas från detta är de som riksdagen utser som till exempel Riksrevisorerna och Justitieombudsmannen.

Förutom myndighetschefer, som till exempel Dan Eliasson som regeringen Löfven först utsåg till rikspolischef och sedan till generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns en personalkategori som ofta glöms bort men som har ett stort genomslag och ett stort mått av självständighet i relation till regeringen. Ambassadörerna.

Sverige har utvecklat en praxis, som även har stöd i lag, att ambassadörer har ett mycket stort mått av självständighet i relation till den politiska ledningen. Denna praxis utvecklades med de erfarenheter som drogs genom Raoul Wallenbergs gärning och kom att förstärkas med den svenske ambassadören Harald Edelstam i Chile under militärkuppen 1973. Edelstam, som under andra världkriget kom att få smeknamnet ”Svarta Nejlikan” under sina operationer att rädda flyende norrmän undan nazisterna kom att rädda 1000-tals chilenska oppositionella undan fängsling och tortyr. 

Svenska ambassadörers starka sälvständiga ställning kom senast att bekräftas av Stockholms tingsrätt där Sveriges tidigare ambassadör i Beijing, Anna Lindstedt, friades från misstankarna om egenmäktighet i relation till främmande makt. Såväl åklagare som den politiska ledningen på UD stod maktlösa inför denna praxis. En praxis som de nu kommer att utnyttja.

Att regeringen Löfven har utnyttjat utnämningsmaktens och diplomatprogrammets möjligheter till långsiktig styrning av UD och regeringskansliet sedan 2014 blir allt mer klart. 

Rekordsnabba karriärer i statsförvaltningen

 

Ingen regering innan Stefan Löfvens första regering har slussat så pass många av sina i grunden politiska tjänstemän in på diplomatprogrammet för vidare befordran till bland annat ambassadörer. För närvarande går Sassan Alexander Ahklagi detta program och är redan placerad som förste sekreterare vid ambassaden i Kabul, Afghanistan. En rekordsnabb karriär som endast har gått snabbare i ett fall. Jenny Ohlsson, även hon statsministerns tidigare politiske sekreterare och som vi strax kommer återkomma till.

Mer läsning: Så kontrollerar Socialdemokraterna rekryteringen till UD

Ahklagi har en bakgrund som politisk sekreterare åt såväl tidigare utrikesminister Margot Wallström som statsmininster Stefan Löfven. Inom socialdemokratin kommer Ahklagi närmast från ordförandeposten för Föreningen Hjärta som är en del av Socialdemokrater för tro och solidaritet. Föreningen Hjärta är den del av socialdemokraterna som står Muslimska brödraskapet närmast. Föreningen har även haft Omar Mustafa som ordförande. I längden av tidigare styrelseledamöter återfinns även Rashid Musa, Sveriges unga muslimers ordförande.

Ahklagi har även en bakgrund som ordförande för en av de socialdemokratiska stödföreningarna för Palestina.

Det senaste exemplet på hur en eventuell borgerlig eller konservativ regering kommer påverkas även vid en tänkt valseger 2022 är utnämningen av Jenny Ohlsson till ambassadör med särskilt ansvar för migrationsfrågor på UD inom ramen för Agenda 2030. Ohlsson kom närmast från tjänsten som ambassadör i Rwanda men har innan dess en lång karriär inom socialdemokratin som bland annat politisk rådgivare till Stefan Löfven.

2017 deltog Ohlsson även i socialdemokraternas utbildning för blivande statssekreterare. Utbildningen var endast öppen för medlemmar i Socialdemokraterna och deltagarna handplockades av partiledningen.

För en bredare allmänhet var Ohlsson aktuell i kulisserna i samband med den s.k 261-listan eller ”Värdegrundsuppropet på UD”.

Mer läsning: Värdegrundsupproret på UD

”Jag vill jag vill jag vill”

 

”Jag vill jag vill jag vill”, skrev Jenny Ohlsson i ett internt UD-mejl till värdegrundsuppropets initativtagare Pernilla Nilsson. Men Ohlsson  var då, hösten 2018 rädd för konsekvenserna om hon skrivit under vilket Nyheter Idag kunde rapportera om.

”Figge är med men jag tvekar, för att jag månar om listan. Det är i sak ett otroligt bra initiativ som jag såklart stödjer MEN jag har väldigt många år varit politiskt anställd”,

skrev Ohlsson till Nilsson. Ohlssons tidigare politiska anställningar, som politisk rådgivare till statsministern skulle kunna användas emot henne, resonerade hon.

Men att Ohlsson i allra högsta grad fortfarande är mer av en politisk tjänsteman som rör sig främst i det socialdemokratiska politiska klustret vittnar gratulationerna till hennes nya tjänst om när hon publicerade nyheten själv på Facebook. 

Den första gratulationen på Ohlssons Facebookuppdatering kom från tidigare jämställdhetsministern Åsa Regnér (S), en annan var en av 261-listans andra initiativtagare Maria Gutiérrez som menade att Ohlsson nu skulle göra skillnad i svensk migrationspolitik som samordnande ambassadör på UD.

Ohlsson tillhör även socialförsäkringminister Ardalan Shekarabi privata umgänge samt anses stå socialdemokraterna i Uppsala, och därmed den postmoderna Iran-vänliga falangen i partiet, nära. En falang vars åsikter inte sällan sammanfaller med Ahklagis och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. I Uppsala partidistrikt återfinns även utbildningsminister Anna Ekström. Ekström har valt Kristina Persdotter som statssekreterare – även hon med Föreningen Hjärta som partipolitisk bas.

Maria Gutiérrez, en av Ohlssons tidigaste gratulanter är gift med Efraim Gomez, tidigare chef för FN-enheten och den enskilde tjänsteman på UD som sett till att Margot Wallström och Stefan Löfven kallats till Konstitutionsutskottet flest gånger för utfrågning. Det var bland annat Efraim Gomez som vägrade lämna ut utvärderingen av kampanjen till FN:s säkerhetsråd till Utrikesutskottet. Även Gomez tillhörde 261-listans initiativtagare.

Denna vänskap är viktig då paret Gutiérrez – Gomez´s dotter har den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söder som gudmor. Söder lämnade aldrig UD som aviserat utan sitter i UD enhet för konflikthanterings ledningsgrupp tillsammans med Peter Weiderud, tidigare ordförande för Tro och Solidaritet.

Den sidoorganisation som Sassan Alexander Ahklagi har sin bas i.

Ett lågt pris – En mästares hand

 

Att Ohlsson kunnat utses till ambassadör med ett samordningsansvar för migrationspolitiken underlättades då hennes företrädare på posten, Nicola Clase, förflyttades till tjänsten som ambassadör i Helsingfors. Denna tjänst anses vara den absolut mest prestigefyllda av alla ambassadörsposter för en svensk ambassadör. Statusen kan inte bli högre, trots att det mesta av arbetet numera sköts mellan myndigheter direkt utan att blanda in UD. 

Genom att ge Clase, som har en bakgrund som statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt och därmed en av få UD-tjänstemän med öppet borgerliga sympatier, först ambassadörsposten i London och nu en av kronjuvelerna – Helsingfors – köps tystnad.

Att varje nytillträdd svensk statsminister som första statsbesök alltid lägger in Finland vittnar om att finare än så kan en tjänst som ambassadör inte bli i Sverige.

Ambassadörsposten i Helsingfors är ett lågt pris för statsministern att betala för att slippa invändningar mot att ha tillskansat sig kontrollen över framtida samordning av Sveriges migrationspolitik.

Stefan Löfven har nu lagt fram korten för Sveriges framtida migrationspolitik på bordet med utnämningen av Jenny Ohlsson till ambassadör för migrationsområdet med ett särskilt samordnignsansvar. I öppen dager.

Löfven har inte bara lagt fram korten för det kommande decenniets svenska migrationspolitik genom att utnyttja utnämningsmakten. De är fastlimmade.

Det är möjligt genom att han kombinerar utnämningsmaktens möjligheter med ambassadörers lagstadgade självständighet. Endast en mästares hand kan lägga korten på detta sätt. I ett spel där Socialdemokraterna är den obestridde mästaren sedan decennier tillbaka.

För att ändra dessa kort, och svensk migrationspolitik kommer en eventuell borgerlig konservativ regering behöva använda sig av all kraft de kan uppbåda för att få bort dom.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se