Unga franska muslimer radikaliseras snabbare än tidigare känt

Läraren Samuel Paty erhåller Hederslegionen postumt av president Emmanuel Macron. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Montage.
  • Söndag 8 Nov 2020 2020-11-08
E-post 2053

En nyligen publicerad opinionsundersökning visar att Frankrikes muslimska befolkning i allt högre grad distanserar sig från majoritetssamhället. Undersökningen pekar på att 57 procent av unga franska muslimer  anser att fransk lag är underordnad sharialagtiftning.

Islam har varit i rampljuset i Frankrike efter en serie terroristattacker i Paris, Nice och Lyon i slutet av oktober. Macrons svar på terrorattentaten har inneburit att ett antal islamistiska grupper förbjudits, inklusive den ultranationalistiska turkiska organisationen ”Grå vargarna”. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan jämförde behandlingen av muslimer i Frankrike med judarna före andra världskriget och bör anses vara den statschef som tydligast driver en opinon för islamister och mot de repressiva åtgärder som Frankrike nu inför.

President Macron införde nya åtgärder i oktober för att ta itu med det han kallade ”islamistisk separatism”, inklusive att ge lokala tjänstemän fler befogenheter att hantera radikal islam. Mot den bakgrunden har minst en större opinionsundersökning genomförts för att mäta stödet för Macrons politik.

En studie som publicerades under torsdagen av French Institute of Public Opinion (IFOP) kom att belysa den ökande klyftan mellan den franska majoritetsbefolkningen och muslimer som bor i Frankrike.

Studiens mest häpnadsväckande upptäckt är att majoriteten av muslimer under 25 år (57 procent) anser att islamisk lag, sharia, är viktigare än fransk lag i Frankrike – en ökning med 10 procent sedan 2016. Totalt sett delade cirka 38 procent av de franska muslimerna denna uppfattning . Samtidigt anser endast 15 procent av den katolska befolkningen att deras religiösa lagar bör tillämpas som fransk lag.

Ett antal frågor i omröstningen var indirekt relaterade till halshuggningen av läraren Samuel Paty den 16 oktober, som hade visat en karikatyr av profeten Mohammed  under en lektion om yttrandefrihet.

Av de 515 franska muslimer under 25 år som deltog i undersökningen motsatte sig 66 procent lärarnas rätt att visa karikatyrer av religiösa personer till sina elever. Franska befolkningen totalt (75 procent), inklusive katoliker (80 procent), stödde med överväldigande majoritet lärarnas rätt att visa bilderna.

Endast 34 procent av muslimerna i Frankrike accepterade upplösningen av Collective Against Islamophobia in France (CCIF) och BarakaCity. Båda organisationerna upplöstes av president Emmanuel Macron i hans åtgärdsprogram mot radikal islamism. Dessa organisationer ska ha uppmuntrat hat och religiöst motiverat våld – ett påstående som bägge organisationerna förnekat. Sextiofem procent av den totala franska opinionen ansåg att det var rätt att upplösa CCIF medan 76 procent instämde i att förbjuda BarakaCity.

Studien gav också ett bredare underlag av data som identifierar de olika kulturella åsikterna mellan den franska befolkningen, särskilt katoliker, och muslimer som bor i Frankrike.

Exempel på detta är de entydiga analysresultaten som visar att muslimer är överväldigande för (81 procent) separata badtider för kvinnor och män i kommunala simbassänger samt undervisning i arabiska i offentliga skolor. Den franska populationen som helhet har generellt sett varit starkt emot båda uppfattningarna.

Motsvarande utveckling i Sverige

 

Översatt till svenska förhållanden är studien inte förvånande. Ett flertal regionala studier, bland annat Varken Hora eller Kuvad 1100- respektive 1200-studier pekar på att yngre, och framför allt andra generationens muslimska migranter (de med en eller två utrikesfödda föräldrar) i större omfattning än sina föräldrar utvecklar mer konservativa eller radikala uppfattningar och tolkningar av sin religion och sin kultur. Denna bild bekräftas av undersökningar genomförda vid Uppsala universitet.

Dessa redogörs för i ett av delkapitlen i Islamismen i Sverige (Greycat Publishing 2020) av Johan Westerholm

Även om den franska muslimska gruppen inte rakt av kan jämföras med den svenska, där Frankrikes historia som kolinialmakt spelar in är tendensen i Frankrike oroväckande. Givet att docent Tobias Hübinette antaganden om sammansättningen av den svenska muslimska gruppen är korrekta och kan överföras till Frankrike tyder det på att en tidigare grupp, den kulturella men inte speciellt religiösa gruppen, nu börjat röra sig.

Enligt Hübinette kan den svenska muslimska populationen delas in i tre i praktiken lika stora grupper 

  • Den praktiserande, inte sällan ortodoxa eller konservativa muslimer alternativt renodlat islamistiska,
  • Den kulturella , som tidigare endast annammat ett eget urval av muslimska traditioner och praktik samt
  • Den helt sekulariserade. Inte sällan är den sekulariserade gruppen konvertiter eller som  helt har tagit avstånd från sin tidigare religion.

Det finns ingenting som motsäger att den franska sammansättningen skulle vara annorlunda än den svenska i dagsläget.

När endast nu en tredjedel (34 procent) av den franska muslimska gruppen instämmer med att det är en korrekt åtgärd att stänga radikaliserande miljöer tyder det på att den tidigare kulturella gruppen muslimer har börjat röra sig närmare den praktiserande och konservativa. Samt därmed i förlängningen islamistiska.

Tendenserna kan anas även i andra, brittiska studier. Bland annat den som Sky News lät genomföra 2015 när IS-terroristen Jihadi Johns avrättningar fick som mest publicitet. Även om det vid tiden pekade på att merparten av brittiska muslimer tog avstånd från islamistiska uttolkningar av Koranen så representerar islamister en växande grupp även i Storbritannien.

Motsvarande utveckling kan anas även i Sverige när tidigare kulturella muslimska opinionsbildare, som upplevts som sekulära, allt tydligare betonar sin muslimska identitet.

 

Islamismen i Sverige

Johan Westerholm intervjuas av Aron Flam  i “Dekonstruktiv kritik”.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se