Alternativmedier släcker sina sidor i protest mot regeringen och Google

YouTube, Google och Facebook. Montage.
  • Tisdag 29 Dec 2020 2020-12-29
E-post 2178

Nyheter Idag stänger tillsammans med Exakt24, Fria Tider, Nya Tider och Samhällsnytt ner sina respektive sidor i stöd till SwebbTV och i protest mot marknadsdominanten Google´s avstängning av mediekanalen. En markering som även kan sägas ha udden riktad mot justitieminister Morgan Johansson som tidigare tillsammans med Peter Eriksson, den förre digitaliseringsministern, vitsordat att han har en direkt kanal till Google. En kanal som upprättades under valrörelsen 2018 syftande att kunna ta bort hat och hot på internet.

Under året har den alternativa och invandringskritiska medieplattformen Swebbtv fått återkommande varningar av Youtube för videoklipp om coronaviruset. 

Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtube-kanalen SwebbTV med 65 000 följare.  Den 23 december raderades Swebbtv:s samtliga filmer, och Youtube angav att kontot avslutats för att det brutit mot Youtubes riktlinjer. Trots att kanalen har svenskt utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.

Unik position

 

Google, som äger Youtube, intar en särställning i relation till den svenska regeringen. Bland annat betalar bolagen Google och Facebook en unikt låg elskatt, 0,5 öre/kWh, att jämföra med de 41,38 öre som hushållen betalar. Utöver det har Google fått ekonomiskt stöd genom regeringens elcertifikatssystem och tillsammans uppgår Löfven-regeringens subventioner till de båda bolagen till miljardbelopp.

Fredagen den 13 april valåret 2018 träffade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och digitaliseringsminister Peter Eriksson företrädare för Google, Twitter och Tidningsutgivarna. Deltagarna kom bland annat att diskutera åtgärder för att få bort olagligt innehåll, som olaga hot och trakasserier, från plattformarna. Google, det vill säga Youtubes ägare vid mötet att att ta ett större ansvar mot hot och hat på nätet.

Löftet stillade den svenska regeringens oro, och justitieminister Johanssons besked var att det i nuläget inte behövs några lagstiftande åtgärder för att bekämpa hotet och hatet på nätet.

– Kan man komma överens om åtgärder som fungerar så är det bra och går oftast snabbare än lagstiftning, menade Johansson efter mötet. 

Såväl Johansson som tidigare digitaliseringsminister lät förstå att regeringskansliet efter mötet har en direkt förbindelse med de sociala medieplattformarna.  Efter den senaste raderingen av SwebbTV har Morgan Johansson svurit sig fri från eget ansvar men samtidigt gett sitt fulla stöd åt Googles åtgärd.

“Det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform”, sade han till DN igår.

Mikael Willgert skriver på sin blogg att Swebbtv fått ett mejl från Youtube om att man brutit mot reglerna för communityn, och att kontot därför avslutats: 

“Om det är något speciellt program som det finns synpunkter på kan man ju vänta sig ett påpekande eller i värsta fall att man tar bort detta program. Men nu har de alltså beslutat ta bort alla våra hundratals program utan närmare förklaring”.

Återkommande mönster

 

Trakasserier av alternativa medier från Facebook respektive Google är inget nytt. Alldeles oavsett innehåll eller om kanalen har ansvarig utgivare, har anslutit sig till det pressetiska systemet eller inte. I Ledarsidornas fall har Youtube gulmarkerat hela kanalen, det vill säga omöjlggjort att kunna ansluta sig till programmet Google Ads för reklamintäkter. 

Inledningsvis gulmarkerades enbart ensklida program, men sedan en tid är hela kanalen omöjlig att resa reklamintäkter för vilket naturligtvis påverkar förutsättningarna för att driva den vidare.

I fallet med Facebook är situationen liknande. Facebook intervenerade i Ledarsidornas största avslöjande 2018, den så kallade 261-listan på UD där UD-tjänstemän menade att UD:s värdegrund stod över grundlagen.

Mer läsning: 261 UD-tjänstemän ogiltigförklarar Regeringsformen

Ledarsidornas avslöjande publicerades den 25 september 2018 klockan 13:00. Klockan 15:00 fick jag ett meddelande av Facebooks administratör att jag publicerat en nyhet med ”stötande innehåll” och att de tagit beslut om att ta bort delningarna på Facebook samt göra det omöjligt för mig och andra att dela länken igen.

Klockan 17:00 manipulerades inloggningsmodulen från extern källa på ett sådant sätt att vi var tvungna att plocka ner sidan och starta om den modul för modul. Sidan var uppe först vid 22-tiden på kvällen efter omfattande återstållningsarbete. Först dagen efter, när GP fått faksimil på underlaget från Ledarsidorna och börjat arbeta på en egen artikel för  publicering upphörde de externa störningarna och attackerna.

Även om attackerna och störningarna inte kan härledas till någon enskild aktör kom de att sammanfalla i tid med Facebooks agerande mot Ledarsidorna.

Bevakning av Muslimska brödraskapet “oönskad”

 

En annan detalj som har varit återkommande är att Facebook erbjuder sig att låta Ledarsidorna annonsera olika artiklar utom vad avser ett ämne, granskning av islamismen i Sverige i allmänhet och Muslimska brödraskapet i synnerhet. Facebook låter då förstå att just de artiklarna är omöjliga att marknadsföra.

Även om det som nu drabbat SwebbTV har en annan grund än det som historiskt drabbat och fortfarande drabbar Ledarsidorna är Nyheter Idags initiativ, tillsammans med Exakt24, Fria Tider, Nya Tider och Samhällsnytt inte bara intressant utan angeläget. De stänger ner, under 24 timmar, sina respektive sidor i stöd till SwebbTV och i protest mot marknadsdominanten Google.

Det är intressant eftersom det är första gången dessa går samman och samarbetar, men framför allt angeläget ur ett principiellt perspektiv. Dels hur en så pass dominant aktör som Google, men även Facebook, skall kunna åtnjuta positiv särbehandling av en socialdemokratisk regering men även hur dessa dominerande medieaktörer till synes strukturerat och metodiskt försvårar nyhetsförmedling från andra makt- och regeringskritiska aktörer.

Det som drabbat SwebbTV har historiskt drabbat andra, såsom Ledarsidorna.

Och med en sannolikhet gränsande till visshet är det inte sista gången.

 

Mellandagsrea

 

Jag har 1 000 exemplar kvar av “Islamismen i Sverige” i pocketupplaga. Det vill säga, den ska inte förväxlas med den stora huvudupplagan som säljs på bland annat BOKUS.

Pocketupplagan skiljer sig inte innehållsmässigt från huvudupplagan men är i ett mindre format och tryckt på enklare papper. Den lämpar sig därmed mindre som referensverk än huvudupplagan som är avsedd för det.

Orsaken varför jag nu rear ut den är för att det har visat sig att streamingtjänster såsom Nextstory och Storytel i praktiken konkurrerat ut pocketformatet. Folk läser på telefonen istället.

Passa på och köp årets lager av presenter, billigare än så här blir det inte. Nu tömmer jag lagret. Och när pocketupplagan är slut – ja, då är den slut.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se