Ardalan Shekarabi argumenterade för ytterligare försvagning av välfärdens kontrollsystem

Ardalan Shekarabi / IS. Foto: Pressbild samt Rand Corporation
  • Fredag 18 Dec 2020 2020-12-18
E-post 3395

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis (S) kommentar till Försäkringskassans finansiering av IS-sympatisörers resor till Syrien är en kommentar full av upprördhet. Vad Shekarabi dock inte redogör för är att det var han själv, i egenskap av civilminister, som argumenterade för en ännu mer slapp uppföljning och kontroll.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis kommentar efter GT:s granskning var att det var ”Ofattbart provocerande” hur IS terrorister kunnat få barnbidrag och föräldrapenning ner till Syrien. Shekarabi vill ge Försäkringskassan möjlighet att utreda brott som riktas mot socialförsäkringssystemen.

– Det här är mer än systemkritiskt, det är på riktigt ett hot mot vårt samhälle, säger Ardalan Shekarabi i en kommentar till Expressen.

Den svaga styrningen och kontrollen har dock sin egen historia. Den styrningsmodell som tillämpats av Försäkringskassan är den som tidigare civilminister Ardalan Shekarabi (S) avsåg införa i hela statsförvaltningen visar sig ha uppenbara, och för demokratin samhällsfarliga, konsekvenser. 

Tillitsreformen skulle vara ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna. Men den visar sig ha uppenbara brister.

Som finansiering av IS terrorister och dess anhöriga.

Den 14 juni 2018 tog Shekarabi emot Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU 2018:47). Betänkandet presenterade bland annat förslag och rekommendationer på hur offentlig sektor, framför allt inom välfärdssektorn, skulle arbeta mer tillitsbaserat. Till exempel lyfte betänkandet behovet av en lärande tillsyn. Kommuner, landsting och övriga aktörer inom välfärden skulle i större omfattning kunna ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet i välfärden för att på så sätt bidra till högre kvalitet för medborgare. 

”Välfärdens proffs måste få vara proffs och då måste vi sätta stopp för övertron på New Public Management och istället börja styra med tillit till personalen”, menade dåvarande civilminister, numera socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vidare.

Den styrmodell som Ardalan tidigare kritiserat, en alltför noggrann tillsyn, skulle ersättas med tillit i samtliga led med tillit istället. Med idag känt resultat.

Ardalan Shekarabi bar tidigare huvudansvaret för en svag styrmodell av välfärdssektorn, som inkluderar Försäkrningskassan, och argumenterade för ytterligare lättnader i kontrollen och uppföljningen. Ett system av tillit istället för kontroll.

Och idag, två år efter rapporten om ny styrmodell är effekterna av en slapp styrning och uppföljning som baseras på tillit uppenbara.

Att det sedan är Shekarabi som numera argumenterar i ett nästintill ansvarsutkrävande uttalande mot sin egen tidigare politik bör mest ses som en liten pikant politisk detalj.

 

Läs mer hur radikal islamism dränerar den svenska statskassan i Islamismen i Sverige

Har du inte köpt den? Klicka på annonsen så kommer du till Bokus.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se