Centerpartiets historia kom ikapp

Bild: Centerpartiet
  • Lördag 19 Dec 2020 2020-12-19
E-post 1786

Centerpartiet befinner sig i någon form av förtroendekris. En kris som ytterst handlar om att partiets historia kom ikapp. Hur det påverkar kända profilnamn som Isabella Löwengrip och Bianca Ingrossos sympatier för partiet lär visa sig i valrörelsen 2022.

Centerpartiet är det parti som kanske tydligast positionerat sig som ett parti för unga kvinnor i karriiären. Profiler som Isabiella Löwengrip och Bianca Ingrosso har på olika sätt och i olika sammanhang förknippats med partiet.

Samtidigt har partiledaren Annie Lööf i en intervju i SVT menat att hon vigt sitt politiska liv åt kampen för kvinnors rätt, att hennes högsta prioritering genom åren varit att bekämpa våld mot kvinnor och barn. Av denna livslånga kamp finns det dock  få eller inga spår alls vilket opinionsbildaren Rebecca Uvell kunnat kartlägga.

Partiet är idag aktuellt som det parti som har en överrepresentation av företrädare som återfinns i kluster med sexualbrottslingar samtidigt som partiet är det enda riksdagsparti som haft öppet rasistiska skrivningar i sitt partiprogram.

Enligt 1933 års version av stadgarna skulle Centerpartiet (då Bondeförbundet),  i enlighet med paragraf IV, kämpa mot “inblandning av mindervärdiga utländska raselement” och skydda “folkmaterialet” mot “degenererade inflytelser”.

SLU-bladet (SLU är CUF:s fцregеngare, red:s anmärkning), ungdomsfцrbundets tidning, skrev i en kommentar 1938:

“den svenska bondeklassen älskar heller inte judarna över hövan…en utresningsaktion mot icke önskvärda element kan snart vara på tiden”.

Paragraferna i partiprogrammet gällde till 1946. Tidsandan satte naturligtivis sin prägel på partiet men inget annat riksdagsparti var så pass anpassat till NSDAP:s partiprogram som dåvarande Bondeförbundet, dagens Centerparti. Ett parti som i sina stadgar tydligt markerade sitt förakt mot nationella, etniska och kulturella minoriteter som Centerpartiet.

Att Centerpartiet har dessa strömningar kvar, att göra skillnad på människor baserat på ursprung, är dock uppenbart. Två centerpartistiska nämndemän menade i en uppmärksammad dom 2018 att en kvinna hade lägre trovärdighet än den man som misshandlat henne. Endast baserat på familjeursprung. Kvinnan kom, enligt nämndemännen, från en sämre familj enligt domen. Nämndemännens åsikter var väl kända för partiledningen då den ena tidigare argumenterat för särlagstiftning för muslimer.

Centerpartiet har för närvarande vissa problem med trovärdigheten och vad partiet egentligen representerar i värderingsfrågor. 

Partiledningen, och hela partiet, kommunicerar en sak och en form av värderingar utåt men i praktiken, vilket inte minst riksdagens protokoll och Stoppa pressarnas avslöjande ger vittnesbörd åt, representerar något annat. En tolerans mot de intoleranta. Oavsett om det sedan är pedofiler, rasister eller islamister.

Det är därmed inte helt säkert att profiler som Isabella Löwengrip och Bianca Ingrosso kommer ingå som en del av centerpartiets valrörelse 2022. En alltför nära association med de värderingar som nu blir allt tydligare inom Centerpartiet kan påverka dessas möjligheter till framtida inkomster.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se