Där ligger ansvaret för Sveriges höga dödstal i Covid 19

Morgan Johansson samt Stefan Löfven. Faksimil från Aftonbladet respektive Expressens hemsidor.
  • Onsdag 30 Dec 2020 2020-12-30
E-post 1384

Sverige uppvisar uppseendeväckande höga döds- och insjuåningstal i relation till sina grannländer. En relation som sannolikt går att direkt härleda till hur två ansvariga ministrar väljer att själva efterfölja de anvisningar och råd de själva kräver av väljare och befolkning att följa.

Den andra vågens effekter av Corona-viruset Covid 19 har inneburit en stor belastning för sjukvården

– Det är ett jättetryck på våra medarbetare, många har fått tillbringa julen på sin arbetsplats, säger Björn Eriksson, hälso och sjukvårdsdirektör i region Stockholm till SVT.

På onsdagskvällen i förra veckan, innan Julafton, meddelade Sveriges kommuner och regioner, SKR, att krislägesavtalet nu aktiveras, bland annat i Region Stockholm enligt ett pressmeddelande på regionens hemsida.

Krislägesavtalet innebär en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och andra villkor. I utbyte får medarbetare en högre ersättning.

– Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg har alla gjort allt som rimligen kan krävas för att säkra bemanningen och uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi väljer därför att aktivera krislägesavtalet i dessa tre regioner, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR och i Sobonas föreningsstyrelse.

Avtalet innebär bland annat att ordinarie arbetstid höjs till 48 timmar per vecka. Dessutom möjliggörs in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. 

Att Sverige befinner sig i en allvarlig situation vittnar ECDC, den europeiska smittskyddsmyndighetens samt Worldometers data om. Sverige har idag en högre uppskattad smittspridning och dödlighet än sina nordiska grannländer. Så här långt har regeringen genom Folhälsomyndigheten förklarat den höga smittspridningen med att Sverige testar mer och därmed upptäcker fler fall.

Sverige är dock enligt samma statistik det land av de nordiska länderna som testat minst. Där Sverige kan visa upp att 42 procent av befolkningen testat sig kan Danmark, som tillämpat en helt annorlunda strategi, visa upp att varje dansk medborgare testat sig 1,7 gånger.

Danmark har, för att minimera smittan och som ett direkt resultat av tidig och metodisk testning och smittspårning  kunnat identifiera 27 307 fall per en miljon invånare och 211 dödsfall per en miljon invånare som ett resultat av tydligt ledarskap med tydliga restriktioner och rekomendationer.

Regeringen Löfven har å sin sida kunnat prestera i praktiken det dubbla antal insjukade, 42 301 per miljon invånare samt det fyrdubbla antalet dödsfall i Covid 19, 837 stycken per miljon invånare att jämföra med Danmarks 211.

Att Sverige gjort något annorlunda än övriga nordiska och europeiska grannländer är väl känt. Att utfallet avviker markant i kampen mot Covid 19 från resten av Sverigies grann- och samarbetsländer bör anses som klarlagt. Den fråga allt fler ställer sig är varför. 

En delförklaring kan vara att svenska residenter, det vill säga svenska medborgare och sådana som av olika skäl kan uppehålla sig i Sverige tar intryck av hur ansvariga ministrar lever upp till de rekommendationer och i praktiken krav som de och svenska myndigheter kommunicerar. 

Såväl statsminister Stefan Löfven som justitieminister Morgan Johansson har funnit det angeläget nog att själva uppträda på ett sätt som regeringen som kollektiv beslutat om att väljare och befolkning inte ska agera  i publika och offentliga miljöer.

Tvärtom har dessa agerat i strid mot de egna råden samt i samband med detta utsatt sitt perskonskydd för fara som annars hade kunnat undvikas.

Säkerhetspolisens personal, eller livvakterna samt personskyddet, har inte en adekvat utbildning för att skydda ministrar under en pandemi. Personskyddet är utbildat och tränat för att möta och avvärja hot som väpnade attacker eller annan fysisk direkt aggression, inte att skydda vare sig Morgan Johansson eller Stefan Löfven för den uppenbara och  osynliga fara som Covid 19 utgör.

Samtidigt utsätter dessa två ministrar indirekt vårdpersonalen, som nu kallats in i enlighet med krislägesavtalet för en ökad belastning genom att inte själva vilja honorera de råd de själva kräver av andra att leva upp till. 

Genom sitt agerande urvattnas kraven på väljare och befolkning vilket renderar i minskad hörsamhet och därmed ökad spridning av det dödliga Corona-viruset som framkallar Covid 19. Och utlöst krislägesavtal.

En rimlig slutsats är att utlösandet av krislägesavtalet i fyra regioner, med 48 timmars arbetsvecka för personalen och de höga dödstalen på olika avdelningar går att härldeda direkt till två ministrar. Sitt partis främsta företrädare. Det parti som tagit som sin uppgift att säkra vården och omsorgen om de sjukaste och svagaste.

Socialdemokraterna i fråga är Stefan Löfven och Morgan Johansson.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se